diumenge, 20 de gener del 2008

Limnos realitza el XIV cens d’ocells aquàtics hivernants del Pla de l’Estany de l’any 2008

Disminueix el nombre de gavians a l’Estany de Banyoles, i augmenta el de fotges en un cens d’ocells caracteritzat per la poca presència de rareses, la continuïtat respecte anteriors edicions i per una temperatura elevada.

Un any més, aquest gener s’ha realitzat el cens d’ocells aquàtics hivernants a totes les zones humides de Catalunya. Aquests censos permeten tenir una estimació aproximada del total dels ocells d’una regió o d’un país, i està coordinat per diferents entitats a nivell internacional. Bona part dels resultats dels censos d’anys anteriors es poden consultar al següent web: http://www.gencat.net/mediamb/rndelta/cdll900.htm

Limnos ha estat coordinant el cens d’ocells a l’Estany de Banyoles des de 1995 i a l’Illa de Fares des del 2001. Al riu Fluvià es fa un cens des de la resclosa de Serinyà fins a Fares, ja a la Garrotxa; i a l’Estany s’inclouen les zones de l’entorn del mateix estany i el Pla de Martís. Aquest any el cens s’ha realitzat especialment durant el cap de setmana del 13 de gener.

Com en anteriors edicions s’ha seguit amb una tendència amb continuïtat marcada per un hivern poc rigorós que no afavoreix la presència de grans quantitats d’ocells hivernants, doncs es queden a latituds superiors. La majoria d’espècies mantenen valors similars. El lleuger augment d’ànecs collverds es pot atribuir a la bona època de cria a l’espècie a les llacunes de Can Morgat, però amb valors similars als anys 2004-05. Les dues dades més destacables han estat la davallada de gavians i l’augment de fotges. Les fotges és una mena de polla d’aigua amb el bec blanc que es capbussa menjant les algues del fons de l’Estany. La gran proliferació d’aquestes algues des de fa uns anys fa que l’espècie segueixi un augment progressiu des dels 30 exemplars de 2002 als 325 d’enguany. Pel que fa als gavians s’ha repetit els censos diverses vegades obtenint valors entre els 200 i els 600 exemplars, xifres molt inferiors als 2000 exemplars d’anteriors hiverns. Considerant que l’espècie fins al novembre va ser molt abundant i que no s’han fet actuacions a l’Estany de Banyoles per evitar la seva presència l’única explicació a aquesta situació que s’ha trobat és que actualment l’abocador de Puigpalter està arribant a la seva capacitat, amb un forat molt petit on s’aboquen les deixalles, mentre s’està construint l’ampliació del mateix abocador al costat. Aquesta manca d’accés a les deixalles accentuada les últimes setmanes és l’única explicació possible que s’ha proposat.

El cens de totes maneres ha estat satisfactori també pel nombre de morells cap-roig, una espècie també en augment i d’altres espècies com el blauet, els becadells i els bernats pescaires. Cal destacar com a dada negativa la presència de 10 individus d’ànecs híbrids, domèstics i oques de granja, incloses dues oques egípcies, i del cigne que en no ser d’origen natural no són vàlids pel cens. La decepció ha estat el cens realitzat a les llacunes de Can Morgat, on gaireé no s’ha observat cap ocell. La manca d’aigua i la cacera praticada des de la tardor a la zona han foragitat tota espècie d’ocell aquàtic llevat d’algunes polles d’aigües i bernats pescaires.

Paral·lelament també s’han fet censos al riu Fluvià, a l’Illa de Fares, on s’han comptabilitzat un dormidor de 94 corb marí gros, un ocell gran que podem veure per l’Estany i el Fluvià capbussant-se per menjar peixos de l’aigua, i també d’un agró blanc, espècie d’interès. Els resultats complets dels últims anys es poden consultar també a www.natura-plaestany.blogspot.com/


Aquests censos estan organitzats per Limnos però no serien possibles sense la col·laboració de tots els participants, ja que és una activitat basada totalment amb el voluntariat ambiental. En aquesta ocasió han participat 7 persones en el total dels dos censos.


Resultats disponibles a

Pla de l'Estany, 20 de gener de 2008
LIMNOS-Ecologistes de Catalunya
Associació de Defensa del Patrimoni Natural del Pla de l'Estany-
http://www.limnos.org/

limnos@limnos.org







dijous, 3 de gener del 2008

Noticiari faunístic del Pla de l'Estany del 4rt trimestre de 2007

Trobareu totes les observacions detallades a l’apartat Noticiari de fauna de www.limnos.org
Limnos (Associació de Defensa del Patrimoni Natural del Pla de l’Estany)

Editorial

Durant la tardor com sempre hi ha un bon registre d’espècies d’ocells migratoris per la comarca. Com tot l’any, la zona de les llacunes de Can Morgat han ofert molt bones observacions, molt interessants, però també moltes decepcions. Tal com va passar el 2006, encara es pot caçar a la zona de les llacunes. Han estat bastants els exemplars d’ànec collverd abatuts a la zona, així com becadells i fotges. Des de Limnos hem exigit la prohibició de la caça a la zona que ens han dit que pel 2008 estaria, tal com ens van dir l’any passat. En aquest aspecte la lentitud de la burocràcia en aquest cas ens ha fallat a tots els que creiem en el projecte Life.
Aquest any 2007 la tardor ens ha portat poques observacions de cigonyes (Ciconia ciconia) i no les podem destacar tal com passava altres anys, només tres grups de 5 exs. a Cornellà del Terri el 22.IX (JB, JM, TC, RC), 28 exs. el 29.IX (JM) i 31 el 2.X (CF) a Banyoles.
Durant la segona quinzena de setembre es va veure el martinet ros (Ardeola ralloides) a les llacunes de Can Morgat el 28.IX (RC), i a la mateixa zona es van veure 3 agró blancs (Casmerodius alba), el nombre d’individus més elevat vistos a l’Estany, el 23.IX, conjuntament amb uns ànec cuallarg (Anas acuta) (SC, MD, JM) que es van veure durant alguns dies a la zona en nombre variable de 2 a 7 exemplars. Volant en migració sobre l’Estany i les llacunes també es va veure una cigonya negra (Ciconia nigra) (PC) el 16.IX i a l’Estany dos fumarells negres (Chlidonias niger) el 19.IX (CF). L’espècie més destacable d’aquest mes és l’observació en pas de tardor, molt poc habitual de falcó camaroig (Falco vespertinus), 1 exemplar juvenil a la gasolinera de Serinyà el 29.IX (SC).
L’octubre el temps canvia, i les poques pluges han provocat que els aiguamolls de l’entorn de l’estany s’assequessin, igual que les llacunes de Can Morgat en gran part. Aquest poc nivell d’aigua afavoreix poc als ocells en l’època de pas, però malgrat tot es va observar altre cop el martinet ros del setembre almenys entre el 5 i el 20.X a les llacunes (CF, JB, MZ, SC, JR, ML, CG), on també s’han vist altres migradors típics com l’agró roig (Ardea purpurea), 1 ex. el 5.X (SC, CF). Durant aquest més s’han vist gairebé tots els ànecs en pas, el griset (Anas strepera), 1 ex. a l’Estany el 16.X (CF); el xarxet (Anas crecca), 5 exs. a l’Estany el 11.X (CF) i 1 a la llacuna de l’Artiga el 27-29.X (CF, XV); el cuallarg (Anas acuta), 5 exs. a l’Estany el 3.X (CF), el xarrasclet (Anas querquedula), 5 exs. a les llacunes el 5.X (SC) i l’ànec cullerot (Anas clypeata), 2 exs. el 3.X (CF). Finalment a l’octubre arriben els primers hivernants de corb marí gros, esplugabous i morell cap-roig a l’Estany de Banyoles, aquest últim amb 3 exs. el 20.X (CF). Destaca també per l’escassetat d’observacions la citació d’arpella vulgar (Circus aeruginosus) un rapinyaire típic de zones humides vist a les llacunes el 3.X (CG) i l’agró blanc de l’Illa de Fares el 14.X (CF, JB).
Del mes de novembre cal destacar l’arribada important d’espècies d’ocells típicament hivernants, que com cada any es solen veure de forma habitual en llocs concrets. Les fredelugues, esplugabous i l’arpella pàl·lida són espècies interessants al Pla de Martís, per l’Estany arriben els becadells, el pinsà borroner, teixidors, repicatalons i lluers, a l’Illa de Fares es pot veure l’agró blanc i la xivitona. Per destacar una espècie rara que es sol fer habitual els últims temps, la cigonya negra que torna al lloc on l’any passat va hivernar una parella, 1 ex. a Fares del 23.XI al 7.XII (SC). També passa el mateix amb el gavià fosc (Larus fuscus), 1 ex. a Cornellà de Terri el 23.XI (CF). Com a dada important cal destacar a una espècie de la qual es tenen poques dades però que probablement és més abundant del que ens pensem, el grasset de muntanya (Anthus spinoletta) que es va veure a les llacunes de Can Morgat del 15 al 24.XI (CF, JB), igual com la cotoliu (Lullula arvorea), 12 exs. el 29.XI (CF).

De la primera quinzena de desembre destacar només el cabussó emplomallat que es va veure a l’Estany del 10 al 12.XII (MG, CG, CF), i altres espècies rellevants com l’agró blanc, 5 exs. a Fares el 7.XII (SC), o la xivitona (Actitis hypoleucos) a les llacunes de Can Morgat com a hivernant un fet poc habitual, 1 ex. el 1 i 15.XII (CF i JB).
Observadors del noticiari de fauna complet: CFQA: Carles Feo i Quer; CGPA: Carles González i Peix; DPCA: Dolors Pinatella; JAIA: Joan Aymerich i Isern; JBVA: Jordi Burch i Vinyals; JMGA: Josep Maria Massip; JRGA: Josep Maria Rodríguez; MDMA: Marta Darnés; MGAA: Mercè González Ametller; MLXA: Mike Lookwood; MZNA: Maria Zaragoza; PCSA: Pilar Castel; RCXA: Ramon Casadevall; SCIA: Sergi Castillo; TCXA: Teresa Congost; XVPA: Xavi Vila i Portella.

NOTICIARI FAUNÍSTIC DEL PLA DE L’ESTANY
DEL 16 DE SETEMBRE AL 15 DE DESEMBRE DE 2007

Setembre 2007

Cabusset (Tachybaptus ruficollis). 3 exs. a les llacunes de Can Morgat el 23/9/07 (MDMB, SCIA).

Martinet ros (Ardeola ralloide). 1 ex. a les llacunes de Can Morgat el 28/9/07 (RCXA).

Esplugabous (Bubulcus ibis). 3 exs. a l’abocador de Puigpalter el 16/9/07 (CFQA). Diversos exs. a la llacuna de'n Margarit, Can Morgat, el 23/9/07 (JMGA).

Agró blanc (Egretta alba). 3 exs. a la llacuna de'n Margarit, Can Morgat, el 23/9/07 (JMGA, MDMB, SCIA).

Bernat pescaire (Ardea cinerea). 1 ex. a la llacuna de'n Margarit, Estany de Banyoles, vist varies vegades entre el 22 i el 27/9/07 (MDMB, SCIA, CFQA, JMGA). 1 ex. al costat la gàbia de les cigonyes als Aiguamolls de la Puda el 23/9/07 (RCXA).

Cigonya negra (Ciconia nigra). 1 ex. volant sobre les llacunes de Can Morgat molt amunt a les 10:30 el 16/9/07 (PCSA).

Cigonya blanca (Ciconia ciconia). 5 exs. en uns camps de Cornellà del Terri, vistos des del migdia fins al matí seguent el 22/9/07 (JBVA, JMGA, TCXA). El dia 23 vistes sobre una torre de telefonia a (RCXA). 28 exs. han fet cercles durant una estona al damunt de Banyoles el 29/9/07 (JMGA).

Ànec cuallarg (Anas acuta). 5 exs. primer vistos a l'Artiga i després a la llacuna d'en Margarit del 10 al 16/9/07 (CFQA, JBVA, JRGA, MZNA, PCSA). Posteriorment vistos durant mes dies 3 exs. a les llacunes el dia 22, 2 exs. el dia 23 (JMGA, MDMB, SCIA) i un màxim de 7 exs. a la llacuna de'n Margarit el 24/9/07 (MLX). Possiblement vistos els mateixos fins l’octubre.

Esparver vulgar (Accipiter nisus). 1 ex. als camps del costat la llacuna de'n Margarit el 27/9/07 (CFQA).

Falcó cama-roig (Falco vespertinus). 1 ex. jove sobre uns fils a la benzinera, Serinyà el 29/9/07 (SCIA).

Falcó pelegrí (Falco peregrinus). 1 ex. volant sobre la ciutat de Banyoles el 23/9/07 (JMGA). Una parella de Falcons a Galliners a les 10:45, feien acrobàcies el 29/9/07 (JMGA).

Polla d'aigua (Gallinula chloropus). 4 exs a les llacunes de Can Morgat el 23/9/07 (MDMB, SCIA).

Fotja (Fulica atra). 5 exs. a les llacunes de Can Morgat el 23/9/07 (MDMB, SCIA). 115 exs. als desmais el 30/9/07 (XVPA CFQA).

Fumarell negre (Chlidonias niger). 2 exs. fent picats sobre l'aigua de l'Estany el 19/9/07 (CFQA).

Blauet (Alcedo atthis). 1 ex. a les llacunes de Can Morgat el 23/9/07 (MDMB, SCIA).

Abellerol (Merops apiaster). Un grup d'abellerols prop de la carretera cap a Terradelles, prop Borgonyà el 23/9/07 (JMGA).

Oreneta vulgar (Hirundo rustica). 10 exs. volant sobre la llacuna de l'Artiga, el 27/9/07 (CFQA).

Rossinyol (Luscinia megarhynchos). 1 ex. en migració als aiguamolls de la Puda el 22/9/07 (CFQA, JBVA).

Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus). 1 ex. en migració a la llacuna de l'Artiga, el 27/9/07 (CFQA).

Tallarol gros (Sylvia borin) 1 ex. en migració capturat per anellament als aiguamolls de la Puda el 22/9/07 (CFQA, JBVA).

Octubre 2007

Cabusset (Tachybaptus ruficollis). 1 ex. a la llacuna de l'Artiga el 5/10/07 (CFQA).

Corb marí gros (Phalacrocorax carbo). 1 ex. sobre els arbres del dormidor de Can Morgat, Estany de Banyoles, el 5/10/07 (CFQA). 2 exs. volant sobre els Aiguamolls de la Puda el 6/10/07 (CFQA, JBVA). 4 exs. a l’Estany de Banyoles el 29/10/07 i 1 ex. aturat a terra en una illa de la llacuna de l’Artiga amb poca aigua el 29/10/07 (CFQA).

Martinet de nit (Nycticorax nycticorax). 1 ex. sobre un arbre a la riba de la llacuna de l’Artiga 13/10/07 (CFQA).

Martinet ros (Ardeola ralloides). 1 ex. vist des del 5 al 20/10/07 a les llacunes de Can Morgat, probablement el mateix del setembre. (SCIA, JRGA, MZNA, JBVA, CGPA, CFQA, MLXA)

Esplugabous (Bubulcus ibis). Una volada en direcció nord cap a l'estany(?). Borgonyà 28/10/07 28/10/07 (XVPA).

Agró blanc (Egretta alba). 1 ex. a l'Illa de Fares el 14/10/07 (CFQA, JBVA).

Bernat pescaire (Ardea cinerea). 1 ex. vist en almenys 5 dies diferents a la llacuna de l’Artiga entre el 3 i el 29/10/07 (CFQA, JBVA, XVPA). 2 exs. Reserva de l'Illa de Fares el 14/10/07 (CFQA, JBVA).

Agró roig (Ardea purpurea). 1 ex. jove a les llacunes de Can Morgat, surt volant d’un arbre, i vist també a la llacuna d’en Margarit el 5/10/07 (SCIA, CFQA).

Cigonya blanca (Ciconia ciconia). 31 exs. sobre Banyoles volant el 2/10/07 (CFQA).

Ànec griset (Anas strepera). 1 ex. mascle com a mínim entre els colverds a la zona de Can Morgat. De l’Estany el 16/10/07 (CFQA).

Xarxet (Anas crecca). 5 exs. a la zona de Can Morgat a l'Estany l’11/10/07 (CFQA). 1 ex. a la llacuna de l'Artiga el 27 i el 29/10/07 (XVPA, CFQA).

Ànec coll-verd (Anas platyrhynchos). 2 exs. només a la llacuna de l’Artiga, on normalment hi van només a dormir el 13/10/07 (CFQA). 1 ex. mort pels caçadors a la llacuna de l'Artiga el 27/10/07 (XVPA).

Ànec cuallarg (Anas acuta). 5 exs. davant Can Morgat a l’Estany de Banyoles el 3/10/07 (CFQA).

Xarrasclet (Anas querquedula). 5 exs. a les llacunes de Can Morgat el 5/10/07 (SCIA).

Ànec cullerot (Anas clypeata). 2 exs. a la zona de Can Morgat de l’Estany el 3/10/07 (CFQA).

Morell cap-roig (Aythya ferina). 3 exs. als desmais el 20/10/07 (CFQA), els primers hivernants. 5 exs. ja el 29/10/07 (CFQA, JBVA).

Arpella vulgar (Circus aeruginosus). 1 ex. a la zona de les llacunes de Can Morgat el 3/10/07 (CGPA).

Astor (Accipiter gentilis). 1 ex. perseguint uns aligots a Merlant l’1/10/07 (SCIA).

Esparver vulgar (Accipiter nisus). 1 ex. a la llacuna de'n Margarit el 15/10/07 (CGPA) i un a la llacuna de l’Aulina el 27/10/07 (XVPA).

Aligot comú (Buteo buteo). 4 exs. a Merlant l’1/10/07 (SCIA). 1 ex. capturat en una xarxa en atacar una merla a l'Illa de Fares el 14/10/07 (CFQA, JBVA).

Xoriguer comú (Falco tinnunculus). 1 ex. a les llacunes de Can Morgat el 6/10/07 (CFQA, JBVA).

Fotja (Fulica atra). 1 ex. a la Llacuna de l'Artiga, la última observació a la zona abans de l'actuació d'assecatge de la zona, l’extracció de balques i l’efecte de la cacera el 13/10/07 (CFQA). 107 exs. als desmais el 29/10/07 (CFQA).

Becadell comú (Gallinago gallinago). 1 ex. a la bassa de la deu de Can Morgat del 31/10 al 2/11/07 (CFQA).

Gavina vulgar (Larus ridibundus). 2 exs. Estany de Banyoles 29/10/07 29/10/07 (CFQA).

Colom roquer (Columba livia). Estol de 150 exs. volant sobre els camps de Can Morgat, sobre camps de Girasol el 3/10/07 (CFQA, CGPA).

Blauet (Alcedo atthis). 4 exs. anellats a l’Illa de Fares el 14/10/07 (CFQA, JBVA).

Oreneta vulgar (Hirundo rustica). 4 exs. a la llacuna de l'Artiga el 13/10/07 (CFQA). Últims migrants.

Titella (Anthus pratensis). 1 ex. a la llacuna de'n Margarit el 20/10/07 (CFQA).

Cuereta torrentera (Motacilla cinerea) 1 ex. a la llacuna de'n Margarit el 21/10/07 (CGPA), i una a la llacuna de l'Artiga del 31/10 al 11/11/07 (CFQA).


Cueta torrentera (Motacilla cinerea) al riu Fluvià el 12.10.07 © Carles Feo

Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus). 3 exs. capturats per anellament a La Puda en migració el 6/10/07 (CFQA, JBVA).

Corb (Corvus corax). 4 exs. a la zona del Frigolet el 27/10/07 (XVPA).

Novembre 2007

Corb marí gros (Phalacrocorax carbo). 6 exs. dormidor de l’Estany de Banyoles el 2/11/07 (XVPA). 40 exs. al dormidor de la resclosa deSerinyà - Reserva de l'Illa de Fares el 11/11/07 (CFQA, JBVA). 8 exs. al dormidor i a l'aigua de l’Estany el 21/11/07 (CFQA).

Esplugabous (Bubulcus ibis). 1 ex. al Pla d'Usall el 18/11/07 (CFQA).

Agró blanc (Egretta alba). 1 ex. surt volant pels fons i s'amaga, vist des de la desembocadura del riu Ser el 11/11/07 (CFQA, JBVA).

Bernat pescaire (Ardea cinerea). 1 ex. Llacuna de l'Artiga, Estany de Banyoles 11, 18, 24 i 28/11/07 11/11/07 (CFQA, JBVA). 1 ex. Pla de Martís 11/11/07 (CFQA, JBVA). 1 ex. amb mig cos a l'aigua a la punta de la Ravanera a l’Estany el 15 i 18/11/07 (CFQA, XVPA).

Cigonya negra (Ciconia nigra). 1 ex. al Fluvià a darrera la planta d'arids a Fares (Sant Ferriol) el 23 i 25/11/07 (SCIA). Vist altre cop al mateix lloc el 7/12/07.

Ànec griset (Anas strepera). 1 ex. mascle a l’Estany de Banyoles el 21/11/07 (CFQA).

Ànec coll-verd (Anas platyrhynchos). 177 exs. a tot l'Estany el 2/11/07 (CFQA). 1 ex. mort probablement per caçadors a la llacuna de l'Artiga, Estany de Banyoles, el 18/11/07 (XVPA).

Ànec cullerot (Anas clypeata). 2 exs a davant Can Morgat a l’Estany el 2/11/07 (XVPA).

Morell cap-roig (Aythya ferina). 5 exs. A Can Morgat a l’Estany de Banyoles el 2/11/07 (XVPA). 6 exs. als desmais a l’Estany el 18/11/07, 8 exs el 24/11 i 9 el 30/11/07 (CFQA, JBVA).

Arpella pàl·lida (Circus cyaneus). 1 ex. mascle volant al Pla de Martís el 11/11/07 (CFQA, JBVA).

Astor (Accipiter gentilis). 1 ex. adult a Puipalter el 17/11/07. Estava aturat a un arbret de poca alçada i va llançar.se pausadament al damunt d'alguna cosa que devia haver-hi al mateix camp llaurat (DPCA, JMGA).

Esparver vulgar (Accipiter nisus). 1 ex. perseguint un ocell al costat del Matamors el 24/11/07 (CFQA).

Aligot comú (Buteo buteo). 2 exs. a les llacunes de Can Morgat el 2/11/07 (XVPA).

Rascló (Rallus aquaticus). 1 ex. a la bassa del mirador dels Amaradors el 21/11/07 (CFQA).

Polla d'aigua (Gallinula chloropus). 1 ex. a la llacuna de'n Margarit el 29/11/07 (CFQA).

Fotja (Fulica atra). Més de 100 exs. als desmais el 2/11/07 (XVPA). 208 exs. a tot l'Estany el 3/11/07 (CFQA).

Fredeluga (Vanellus vanellus). 1 ex. al Pla d'Usall i 2 exs. a tocar la carretera de Figueres al Pla de Martís el 18/11/07 (CFQA). 20-50 exs a Cornellà el 19/11/07 (CGPA).

Becadell comú (Gallinago gallinago). 1 ex. menjant a la riba de la llacuna de l'Artiga el 11/11/07 (CFQA, JBVA).

Becada (Scolopax rusticola). 1 ex. al Pla d'Usall el 18/11/07 (DPCA, JMGA, PCSA).

Xivitona (Actitis hypoleucos). 1 ex. sobre un tronc a la resclosa de Serinyà el 11/11/07 (CFQA, JBVA).

Gavina vulgar (Larus ridibundus). 20 exs. a l’Estany de Banyoles el 2/11/07 (XVPA).

Gavià fosc (Larus fuscus). 1 ex. en uns camps prop de Fricorsa a Cornellà del Terri el 23/11/07 (CFQA).

Blauet (Alcedo atthis). 1 ex. Llacuna de l'Artiga el 15 i 29/11/07 (CFQA). 1 ex. a la llacuna de'n Margarit, el 18/11/07 (XVPA).

Picot garser petit (Dendrocopos minor). 1 ex. tamborinejant a la zona de la punta de Lió el 18/11/07 (XVPA). 1 ex. a l'Estany a la Punta Freixenet el 24/11/07 (CFQA).

Cotoliu (Lullula arborea). 12 exs. a la riba de la llacuna de'n Margarit el 29/11/07 (CFQA).

Titella (Anthus pratensis). 6 exs. en un camps al riu Matamors el 24/11/07 (CFQA).

Grasset de muntanya (Anthus spinoletta) 1 ex. a la llacuna llacuna de'n Margarit de Can Morgat del 15 al 18/11/07. Una de les poques observacions hivernals de l'espècie (CFQA). 2 exs. a la riba de la llacuna de'n Margarit el 24/11/07 (JBVA)

Cuereta torrentera (Motacilla cinerea). 1 ex. a la llacuna dels Amaradors el 18/11/07 (XVPA).

Mallerenga petita (Parus ater). 2 exs. en un bosc al Merdençà, Porqueres, el 18/11/07 (CFQA).

Teixidor (Remiz pendulinus). 1 ex. davant de l'aguait de la llacuna de'n Margarit el 18/11/07 (XVPA).

Lluer (Carduelis spinus). 3 exs. als desmais el 30/11/07 (CFQA).

Passerell comú (Carduelis cannabina). 3 exs. en uns camps al Pla de Martís el 18/11/07 (CFQA).

Pinsà borroner (Pyrrhula pyrrhula). 1 ex. femella capturat per anellament i tres més sentits cantar als aiguamolls de la Puda el 2/11/07 (CFQA, JBVA). 1 ex. cantant al riu Ser prop de Can Illa el 18/11/07 (CFQA). 1 ex. als aiguamolls de la Puda el 24/11/07 (CFQA).

Repicatalons (Emberiza schoeniclus) de l’Estany de Banyoles el 8.12.07 © Carles Feo

Repicatalons (Emberiza schoeniclus). Diversos exemplars a la llacuna de'n Margarit el 18/11/07 (XVPA).


Desembre 2007

Cabusset (Tachybaptus ruficollis). 1 ex. el 15/12/07 a la Llacuna de l'Artiga, Estany de Banyoles (JBVA).

Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus). 1 ex. vist a la zona entre pesqueres d'en Lero i Banys Vells a l’Estany del 10 al 12/12/2007 (MGAA, CGPA, CFQA).

Corb marí gros (Phalacrocorax carbo). 8 exs, de forma habitual durant desembre el 11/12/07 a l’Estany de Banyoles (CFQA).

Cigonya negra (Ciconia nigra). 1 ex. al Fluvià a darrera la planta d'arids a Fares (Sant Ferriol) del 23/11 al 7/12/07 (SCIA).

Bernat pescaire (Ardea cinerea). 1 ex. sobre un tronc a tocar l'aigua a a riba de Can Morgat a l’Estany el 11/12/07 (CFQA). Màxim de 8 exs. entre Besalú i Fares el 7/12/07 (SCIA).

Agró blanc (Egretta alba). 5 exs. entre Besalú i Fares el 7/12/07 (SCIA).

Martinet blanc (Egretta garzetta). 1 ex. a Fares el 2 i el 6/12/07 (CFQA, JBVA). 6 exs. entre Besalú i Fares el 7/12/07 Fares (SCIA).

Morell cap-roig (Aythya ferina). 5 exs. mínim als desmais el 6/12/07 (CFQA).

Aligot comú (Buteo buteo). 2 exs. a la Llacuna de l'Artiga el 1/12/07 (CFQA).

Arpella pàl·lida (Circus cyaneus). 1 ex. mascle al pla de Martís el 12/12/07 (CFQA).

Fredeluga (Vanellus vanellus). 35 exs. en uns camps a tocar la carretera prop de Martís, Esponellà, el 12/12/07 (CFQA).

Becadell comú (Gallinago gallinago). 1 ex. s’aixeca de la Bassa de la deu de Can Morgat el 1/12/07 (CFQA).

Becada (Scolopax rusticola). 1 ex. enmmig d'un canyissar als aiguamolls de la Puda el 8/12/07 (JAIA, JBVA).

Xivitona (Actitis hypoleucos). 1 ex. el 1/12/07 a la llacuna de l'Artiga, Estany de Banyoles i 1 ex. 15/12/07 (CFQA).

Gamarús (Strix aluco). 1 ex. cantant a La Puda el 6/12/07 (CFQA).

Mussol comú (Athene noctua). 1 ex. cantant al Puig de Sant Martirià, sentit des de la Draga, el 3/12/07 (CFQA).

Blauet (Alcedo atthis). 1 ex. del 29/11 al 1/12/2007 a la Llacuna de l'Artiga (CFQA). 1 ex. darrera al camp de futbol vell al rec Major el 9/12/07 (JMGA). 4 exs. anellats el 6/12/07 a la Reserva de l'Illa de Fares o del Fluvià (CFQA, JBVA).

Picot garser petit (Dendrocopos minor). 1 ex. sentit el 6/12/07 a la Reserva de l'Illa de Fares o del Fluvià (CFQA, JBVA).

Cuereta torrentera (Motacilla cinerea). 1 ex. el rec Major prop el camp de futbol el 9/12/07 (JMGA).

Titella (Anthus pratensis). 2 exs. a la llacuna de'n Margarit i 2 exs. a Santa Maria del Collell el 1/12/07 (CFQA).

Griva (Turdus viscivorus). 2 exs. en uns camps l’1/12/07 Sant Martí de Campmajor (CFQA).

Corb (Corvus corax). 1 ex. el 9/12/07 a Pujarnol (XVPA).

Mallerenga petita (Parus ater). 1 ex. en uns pins el 1/12/07 a Sant Martí de Campmajor (CFQA).

Pinsà borroner (Pyrrhula pyrrhula). 1 ex. el 9/12/07 als Prats de Can Vives i Can Mitjà, Rocacorba (XVPA). 1 ex. cantant al riu Ritort mig sec el 1/12/07 a Sant Martí de Campmajor (CFQA).

Lluer (Carduelis spinus). 12 exs. al camí que porta a la caseta de fusta el 4/12/07 i 2 exs. en una obaga prop del Santuari de Santa Maria del Collell l’1/12/07 (CFQA).


Altres grups de fauna

Visó americà (Mustela vison). 1 ex. a la riba del Ser més amunt de Can Illa Riu Ser Serinyà el 18/11/07 (CFQA).

Geneta (Genetta genetta). 1 ex. atropellat a la sortida de Serinyà el 2/10/07 (SCIA).

Esquirol (Sciurus vulgaris). 1 ex. al bosc de Can Morgat (Estany de Banyoles) el 13/10/07 i el 1/12/07(CFQA).

Granota pintada (Discoglossus pictus). 1 ex. cobert de fang saltant per la carretera de circumval·lació de l’Estany a Can Cisó el 15/11/07 i 1 ex. creuant la carretera mig plovent/nevant a Vilamarí el 15/12/07 (CFQA).



Visó americà (Mustela vison) al riu Ser el 18.11.07 © Carles Feo

El noticiari faunístic està obert a la participació de tothom, gràcies a l'aportació de tots els voluntaris es fa possible la publicació d'aquest material. Si voleu aportar dades, suggerències o fins i tot articles sobre fauna podeu enviar-ho a limnos@limnos.org o a carlesfeo@terra.es
També podeu visitar
http://natura-plaestany.blogspot.com/





Un visó americà s'instal·la a l'Arxiu comarcal de Banyoles



Des de fa uns dies un curiós i amigable visó americà s'ha instal·lat en un quadre de llums de l'Arxiu comarcal de Banyoles. L'animal havia generant un munt d'excrements al costat la porta de l'armariet que guarda tubs i connexions elèctriques.
Presenta una mida petita i és molt curiós deixant-se acostar a pocs metres. El forat té accés directe a un dels recs que passen pel claustre del Monestir, per la qual cosa l'animal havia trobat un paradís de tranquilitat i bons aliments gràcies a l'abundància de cranc de riu americà. Qualsevol el fa fora de casa seva.
S'ha avisat als agents rurals perquè el capturin, i des de l'Arxiu és vol tapar l'accés per evitar malmetre les instal·lacions. Cal recordar que és una espècie introduïda, que pot provocar problemes per als animals autòctons i en granges, per la qual cosa no es pot deixar a la natura, seriem còmplices d'un delicte ecològic: abandonar animals exòtics a la natura.
Banyoles 2 de gener de 2008