dimecres, 30 de juliol del 2008

Primer anellament d'un dormider d'oreneta vulgar a l'Estany de Banyoles

Orenetes a la xarxa a l'Artiga (Foto Jordi Burch)

Jove d'oreneta vulgar anellat a l'Artiga (Foto Jordi Burch)

Durant els últims dies s'ha produït una concentració molt important d'orenetes vulgars (Hirundo rustica) a la llacuna de l'Artiga. A l'entorn de 500 a 1000 exemplars utilitzen els balcars i els arbres de l'interior de la llacuna de l'Artiga com a dormider, degut a que l'espai ofereix refugi i protecció.

Aquestes concentracions no son habituals a l'Estany de Banyoles tot i que alguns anys s'havien observat a zones com a Lió, al costat la torre de rem.

Aquest fet va ser aprofitat per nosaltres per organitzar improvisadament el primer anellament de dormidor d'oreneta vulgar al Pla de l'Estany.

Es van col·locar dues xarxes que van estar obertes des de les 20:30 fins a fer-se fosc
i es van capturar i anellar tots els exemplars que van caure.

En total han estat anellades:
  • 144 orenetes vulgars
  • 1 blauet
De les 144 orenetes 139 eren joves nascuts aquesta mateixa primavera, i només 5 adults. No n'hi havia cap d'anellada anteriorment.

Com a curiositat destacar la presència d'una oreneta vulgar amb unes taques blanques a la punta de les ales gens comú. Probablement mentre era al niu i les plomes estaven creixent va patir una falta d'aportació d'aliment o una situació d'estres que va impedir que es sintetitzes la melanina el pigment negre que forma part de les plomes, que no només dona color sinó que dona rigidesa i resistència a la ploma. Seria curiós fer un seguimnet d'aquest exemplar ja que es probable que pateixi molt desgast en aquesta zona de l'ala. (veure imatges. Foto de Carles Feo)

Cabirols cada cop més confiats a l'Estany de BanyolesAquesta imatge va ser presa el dimarts 29 de juliol a les 19:30 a la llacuna de l'Artiga. L'exemplar es va acostar a la llacuna a veure aigua i va marxar tranquil·lament, l'observació va durar un parell o tres de minuts just per pendre unes quantes imatges.
L'observació la vam fer amb en Jordi Burch.

dilluns, 21 de juliol del 2008

Noticiari naturalista del Pla de l’Estany del 2on trimestre de 2008

NOTICIARI FAUNÍSTIC DEL PLA DE L’ESTANY DEL 16 DE MARÇ AL 15 DE JUNY DE 2008

La primavera no ha estat gens ensopida aquest any, doncs ens ha deixat un bon nombre d’observacions interessants. La manca de pluges del mes de març i abril feien preveure altre cop un any difícil per a la fauna, i de fet s’ha notat en alguna zona com ara la llacuna de’n Margarit on aquest any no han criat ni els cabussets ni les fotges pel baix nivell d’aigua. Però malgrat tot, les pluges del maig i el juny han revifat la natura. En aquest noticiari destaca especialment el gran nombre d’observacions que s’han donat a la nova llacuna restaurada a la zona de Casa Nostra al costat de l’estanyol de’n Montal a La Puda. Però per sobre de tot la millor notícia és l’observació d’un exemplar de tortuga d’estany (Emys orbicularis) a la llacuna de’n Margarit a Can Morgat el 19/IV (XV), el que representa una de la poques observacions d’aquesta espècie protegida i considerada gairebé desapareguda de l’Estany. Aquesta troballa obre les portes a recuperar un antic projecte de reintroducció de l’espècie que està pendent d‘iniciar amb urgència des de fa anys.

Al març s’accentua el pas migratori d’espècies aquàtiques com els 10 ànecs grisets (Anas strepera) i 4 xibecs (Netta rufina) vistos a l’Estany el 19/III (JB), els 14 ànecs cullerots (Anas clypeata) del 25/III (CG), els 2 cabussons emplomallats (Podiceps cristatus) el 19/III (CF, JB) i l’agró roig (Ardea purpurea) a la llacuna d’en Margarit el 29 i 30/III (CF i XV). Especialment destacable el pas d’espècies escasses com les 5 grues (Grus grus) volant sobre el riu Fluvià a Serinyà el 18/III (SC). Afortunadament s’han fet habituals ja les observacions de camesllargues (Himantopus himantopus) per exemple els 4 exemplars a la llacuna de Casa Nostra el 29/III (CF i JB), o les de xivites, xivitones i corriols.

Durant l’abril encara es veuen els últims hivernants com el corb marí gros (Phalacrocorax carbo) que es veu a l’Estany fins el 9/IV (CF) i al Fluvià fins el 14/IV (SC), l’agró blanc (Egretta alba) vist a la Resclosa de Serinyà fins el 1/IV (SC) o el becadell comú (Gallinago gallinago) vist a la llacuna de Casa Nostra encara el 8/IV (JB). Però són quatre les espècies d’ocells destacables aquest mes per la seva singularitat. La més destacable és l’observació de la mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus) una espècie molt rara i amb molt poques observacions a l’Estany, vista a Lió al voltant del 15/IV (JP). Aquesta espècie pròpia de canyissars està desapareixent de moltes zones de cria. Una altra observació curiosa pel lloc on s’ha vist és la d’un pica-soques blau (Sitta europaea) als Amaradors prop l’Estany el 20/IV (JM), més propi de boscos humits de l’oest de la comarca, i que a l’Estany hi és molt escàs. El gran duc (Bubo bubo) s’ha tornat a deixar sentir per la comarca, en aquest cas a part de la parella que hi ha a Sant Julià de Ramís a tocar la comarca, també s’ha sentit el seu cant al Puig d’en Colomer el 15/IV (CG) i a les llacunes de Can Morgat el 22 i 25/IV (CF i JB). Finalment una altra espècie aquàtica que gràcies a a recuperació d’aiguamolls ara s’observa de forma habitual, és el martinet ros (Ardeola ralloides) a la llacuna de Casa nostra el 8/IV (CF i CG) i un altre exemplar el 28 al 30/IV (IC, RC).
El mes de maig ha estat un mes bo per ocells limícoles i s’han vist camesllargues, xivites, xivitones, valones, gamba verda, gamba roja, gamba roja pintada i xivitones, i espècies d'anàtides com el xarrasclet, xarxet, ànec xiulador, ànec cullerot i xibec. Com a curiositats comentar la captura per anellament d’un bernat pescaire (Ardea cinerea) a l’Illa de Fares el 20/IV (CF, JB, PP, PP, XV) o el primer anellament a la comarca de tallareta vulgar (Sylvia comunis) a l’institut Pla de l’Estany el 14/IV (CF). Altres observacions són els 2 pollets de fotja (Fulica atra) nascuts a front d’Estany el 20/IV (CF) o el pas de fumarells negres (Chlydonia niger) per l’Estany de Banyoles el 30/IV (CF).

El mes de juny ha estat especial, amb la primera observació per la comarca del morell xocolater (Aythya nyroca) a la llacuna de l’Artiga a Can Morgat del 5 al 8/V (CF). També ho ha estat la singular observació de voltor comú (Gyps fulvus) aturat a l’abocador de Puigpalter el 18/V (SC), fet que pot ser cada cop més habitual per l’expansió de l’espècie, i l’espectacular pas de falcó camaroig (Falco vespertinus) al Pla de Martís des del 10 al 22/V amb un màxim de 17 exemplars el 13/V (HM). Altres observacions interessants són el martinet ros vist a la resclosa de Serinyà, fins a 3 exemplars el 9/V (SC), l’agró blanc al Pla de Martís volant el 10/V (JB), el gaig blau (Coracias garrulus) a Les Olives, Vilademuls, el 23/V (AR, EC, IA, RS) i el colltort (Jynx torquilla) al camí de la Central entre Serinyà i Sant Ferriol el 2/V (SC). Finalment també destacar que tal com va passar l’any passat, els polls de fotja nascuts al front d’estany han acabat desapareixent depredats de forma desconeguda, sospitadament menjats pel blackbass.
Finalment la primera quinzena de juny s’ha destacar per la presència de martinet de nit (Nyctocorax nyctocorax) encara a l’Estany a Can Morgat el 9/VI (CF) i la reproducció de la fotja amb dos pollets el 3/VI a la llacuna de l’Artiga a Can Morgat (CF).
Carles Feo i Quer

Observadors del noticiari de fauna complet: ACHA: Aleix Comas; AMSA: Anna Morlans; ARXC: Albert Rotllan; CFQA: Carles Feo; CGPA: Carles González; ECXB: Estel Cañigueral; GGTA: Georgina Gratacòs; JBXC: Juanjo Butrón; JBVA: Jordi Burch; JLSA: Joan Luengo;JMGA: Josep Maria Massip; JPXB: Jordi Puig;JRGA: Josep Maria Rodríguez;HMXA: Hubert Mas; IAXA: Irene Álvarez; ICPA: Irene Camós; IPXB: Iago Pérez; MCLA: Miquel Campos; MJPA: Moisès Jordi; PCSA: Pilar Castel; PPXA: Pau Pagès; PPXB: Pere Pagès;RCXA: Ramon Casadevall; RSXA: Rubén Sola; SCIA: Sergi Castillo; VRXA: Vulcano Ruiz; XAAA: Xavi Almansa; XVPA: Xavi Vila.


NOTICIARI FAUNÍSTIC DEL PLA DE L’ESTANY DEL 16 DESEMBRE DE 2007 AL 15 DE MARÇ DE 2008

Març

Cabusset (Tachybaptus ruficollis). 2 exs. a la llacuna de l'Artiga, Estany de Banyoles vist de forma regular entre el 16 i el 29/3/08 (CFQA, CGPA, JBVA i XVPA). 1 ex. Llacuna de'n Margarit el 16 i el 29/3/08 (PCSA, XVPA). 2 exs. a la llacuna de Casa Nostra a la Puda del 16 al 21/3/08 (CFQA, JBVA, XVPA), 3 exs. el 23/3/08 (XVPA) i un exemplar fent el niu sota uns arbres inundats el 30/3/08 (CFQA).

Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus). 2 exs. a l'Estany, a la zona nord el 19/3/08 (CFQA, JBVA).

Corb marí gros (Phalacrocorax carbo). 11 exs. a l'aigua aturats i un estol de 22 exemplars que arriben volant i s'aturen al seu costat al nord de l'Estany el 19/3/08 (CFQA). 1 ex. a l’estanyol de la Cendra el 23/3/08 (XVPA). 8 exs. encara a l’Estany de Banyoles el 25/3/08 (CGPA).

Martinet blanc (Egretta garzetta).1 ex. a la llacuna de Casa Nostra a La Puda el 19/3/08 (CGPA) i un altre el 23/3/08 (XVPA).

Bernat pescaire (Ardea cinerea). 1 ex. a la llacuna de l'Artiga el 16 i 24/3/08 (JBVA, XVPA) i 2 exs. el 29/3/08 (JBVA). 1 ex. a la llacuna de'n Margarit, Estany de Banyoles el 25/3/08 (CGPA).
Agró roig (Ardea purpurea). 1 ex. surt volant de la llacuna de'n Margarit el 29 i 30/3/08 (CFQA, XVPA).

Agró blanc (Egretta alba). 2 exs. durant el febrer i el març entre la resclosa de Serinyà i Fares (SCIA).

Cigonya blanca (Ciconia ciconia). Diverses observacions d’individus anellats alliberats a la zona de la Puda, a la llacuna de casa nostra, i altres de no anellades. 7 exs. mínim, la majoria anellades, el dia que s’alliberen les dues últimes cigonyes en captivitat el 18/3/08 (CFQA). Entre 4 i 9 exs. del 21 al 25/3/08 (CFQA, CGPA, JBVA, XVPA), una de les quals amb anella alemana el 21 /3/08 (CFQA). 20 exs. Un grup d'11 que s'espanten i les 9 habituals anellades a la llacuna el 28/3/08 (RCXA). 8 exs. una sense anella el 30/3/08 (CFQA).

Ànec griset (Anas strepera). 10 exs. a l'Estany, a la zona nord el 19/3/08 (JBVA).

Ànec coll-verd (Anas platyrhynchos). 1 poll a la llacuna de Casa Nostra el 20/3/08, el primer de l’any vist (XVPA) i 8 pollets i diverses parelles el 21/3/08 (CFQA, JBVA).

Ànec cullerot (Anas clypeata). 14 exs. a l'Estany a Can Morgat el 25/3/08 (CGPA). 1 ex. a la llacuna de l'Artiga el 28/3/08 (MCLA).

Xibec (Netta rufina). 4 exs. a l'Estany, zona nord el 19/3/08 (JBVA, CFQA).

Milà negre (Milvus migrans). 150 exs a la Resclosa de Serinyà el riu Fluvià al dormidor de corbs marins el 20/3/08 (SCIA).

Àguila marcenca (Circaetus gallicus). 1 ex. a la llacuna de Casa Nostra el 23/3/08 (XVPA).

Esparver vulgar (Accipiter nisus 1 ex. a la llacuna de l'Artiga a Can Morgat el 24/3/08 (XVPA).

Rascló (Rallus aquaticus). 1 ex. sota el pont de la riera de'n Morgat el 16/3/08 (JBVA). 1 ex. a la llacuna de Casa Nostra el 16/3/08 (XVPA). 1 exs. a l’estanyol d'en Montalt el 23/3/08 (XVPA). 2 exs. un a punta Freixenet a l’Estany i l'altre a la riera Castellana el 25/3/08 (CGPA).

Polla d'aigua (Gallinula chloropus). 1 ex. a la llacuna de l'Artiga el 24/3/08 (XVPA), i dues parelles a la llacuna de'n Margarit el 29/3/08 (JBVA, XVPA).

Fotja (Fulica atra). Entre 1 i 3 exs. de forma habitual a la llacuna de l'Artiga del 21 al 29/3/08 (CFQA, JBVA, MCLA, XVPA), una parella fent el niu el 29/3/08 (JBVA). 101 fotges a l’Estany de Banyoles el 25/3/08 (CGPA).

Grua (Grus grus). 5 exs remuntant el riu Fluvià volant sobre la resclosa de Serinyà el 18/3/08 (SCIA).

Cames llargues (Himantopus himantopus). 4 exs. a la llacuna de Casa Nostra el 29 i 30/3/08 (JBVA, CFQA) i els mateixos dies 1 ex. a la llacuna de'n Margarit, aquest vist per molta gent durant la plantada d'arbres a Can Morgat del dia 30 (CFQA, JBVA, MCLA, PCSA, XVPA,...).

Corriol petit (Charadrius dubius). 2 exs. a la llacuna de Casa Nostra el 16/3/08 (XVPA). 3 exs. de forma habitual a la llacuna de'n Margarit del 16 al 30/3/08 (CFQA, CGPA, JBVA, XVPA) amb un màxim de 8 exs. el 16/3/08 (PCSA). 3 exs., dos copulant, a la llacuna de'n Margarit el 18/3/08 (CGPA), i al mateix lloc vistos de forma regular entre 1 i 3 exs. fins el 29/3/08 (CFQA, JBVA, XVPA).

Xivita (Tringa ochropus). 1 ex. a la llacuna de l'Artiga (CFQA) i 3 exs. a la llacuna de l'Aulina el 18/3/08 (CGPA). 3 exs. a la llacuna de l'Artiga el 23/3/08 (CFQA, CGPA) i 4 exs. el 24/3/08 (XVPA). 1 ex. al riu Terri prop el pont sobre el riu a Cornellà del Terri el 28/3/08 (CFQA). 2 exs. a la llacuna de'n Margarit, Estany de Banyoles 29/3/08 (XVPA).

Xivitona (Actitis hypoleucos).1 ex. a la llacuna de l'Artiga el 24/3/08 (CGPA).

Mussol comú (Athene noctua). 1 ex. al barri de Canaleta de Banyoles el 23/3/08 (CFQA).

Blauet (Alcedo atthis). 1 ex. a la llacuna de'n Margarit el 16/3/08 (PCSA).

Oreneta de ribera (Riparia riparia). 1 ex. entre orenetes vulgars a la resclosa de Serinyà el 22/3/08 (SCIA). 3 exs. a l’Estany de Banyoles el 27/3/08 (CFQA).

Oreneta vulgar (Hirundo rustica). 7 exs. a la llacuna de'n Margarit (JBVA) i 2 exs. a la llacuna de Casa Nostra el 16/3/08 (XVPA). 200 exs. a la resclosa de Serinyà - Reserva de l'Illa de Fares el 22/3/08 (SCIA). Primeres arribades.

Oreneta cuablanca (Delichon urbicum). 6 exs. al barri de Canaleta de Banyoles 21/3/08 (CFQA). Primeres arribades.

Grasset de muntanya (Anthus spinoletta). 1 ex. a la llacuna de l'Artiga el 23/3/08 (CFQA).


Abril

Cabusset (Tachybaptus ruficollis). 1 ex. a la resclosa de Serinyà - Reserva de l'Illa de Fares el 2/4/08 (SCIA). Entre 2 i 8 exs. a la llacuna de Casa Nostra del 4 al 16/4/08 (CFQA, JBVA, XVPA). Entre 4 i 6 exs. a la llacuna de l'Artiga del 6 al 27/4/08 (CFQA, JRGA, JBVA, HMPA). Entre 1 i 3 exs. a la llacuna de'n Margarit del 10 al 22/4/08 (CFQA, JBVA, JRGA).

Corb marí gros (Phalacrocorax carbo). 1 ex. encara a l'Estany el 9/4/08 (CFQA). Últims exemplars el 14/4/08 a la resclosa de Serinyà - Reserva de l'Illa de Fares (SCIA).

Martinet de nit (Nycticorax nycticorax). 1 ex. al freixe del mig la llacuna de l'Artiga el 22/4/08 (MCLA).

Martinet ros (Ardeola ralloides). 1 ex. a la llacuna de Casa Nostra el 8/4/08 (CFQA, CGPA). 1 ex. a la llacuna de Casa Nostra del 28 al 30/4/08 (ICPA, RCXA, ).

Martinet blanc (Egretta garzetta). 3 exs. al riu Terri prop el pont a Cornellà del Terri 8/4/08 (CFQA). 1 ex. a la llacuna de'n Margarit 21/4/08 (CFQA, CGPA).

Agró blanc (Egretta alba). 1 ex. almenys fins el 1/4/08 a la resclosa de Serinyà - Reserva de l'Illa de Fares (SCIA).Martinet ros a la llacuna de Casa Nostra. © Ramón Casadevall

Bernat pescaire (Ardea cinerea).1 ex. observat de forma habitual a les diverses llacunes de Can Morgat, normalment a la llacuna de l’Artiga, del 8 al 30/4/08, amb un màxim de 2 exs. el 19, 25, 27 i 30/4/08 (CFQA, CGPA, HMPA, XVPA). 1 ex. caçant una granota verda a la llacuna d’en Margarit el 8/4/08 (JBVA). 1 ex. capturat i anellat al riu Fluvià a la Reserva de l'Illa de Fares o del Fluvià el 20/4/08 (CFQA, JBVA, PPXA, PPXB, XVPA).

Agró roig (Ardea purpurea). 1 ex. a la Resclosa de Serinyà - Reserva de l'Illa de Fares el 1/4/08 (SCIA). 1 ex. a la llacuna de l'Aulina el 4/4/08 (CGPA, JBVA, SCIA, XVPA), 2 exs. el 7/4/08 (CGPA) i encara un exemplar observat diàriament a les diferents llacunes de Can Morgat fins el 10/4/08 (CGPA, CFQA, JRGA).

Cigonya blanca (Ciconia ciconia). La presència d’exemplars procedents de l’alliberament de cigonyes als aiguamolls de la Puda fa que hi hagi un gran nombre d’observacions de cigonya a la comarca, en la qual es barregen exemplars salvatges i els alliberats. A part de les observacions a les llacunes cal destacar els 4 exs. volant sobre Banyoles el 1/4/08 (ICPA), els 6 exs. volant entre Can Puig i Canaleta el 13/4/08 (JLSA) i els 2 exs. volant riu avall a la reserva de l'Illa de Fares o del Fluvià el 20/4/08 (CFQA, JBVA, PPXA, PPXB, XVPA). Pel que fa a les dades a la llacuna de Casa Nostra, s’han vist entre 1 i 6 exs. de forma habitual entre el 2 i el 21/4/08 (CFQA, ICPA, JBVA, JLSA, RCXA, XVPA). Dels 6 exs. n’hi ha 4 sense anella el 2/4/08 (ICPA), dels 5 exs. del 7/4/08 n’hi ha 2 sense anellar i els dies 20 i 21/4/08 hi ha 3 exs., dues sense anellar i que es posen a sobre un dels nius ((ICPA JBVA).

Ànec xiulador (Anas penelope). 1 ex. mascle. a davant Can Morgat el 19/4/08 (CFQA).

Xarxet (Anas crecca). 5 exs. Llacuna de l'Artiga el 4/4/08 (CGPA, JBVA, SCIA, XVPA).

Ànec coll-verd (Anas platyrhynchos). Registre de la reproducció de l’espècie a les llacunes de Can Morgat i Amaradors. 8 pollets a la llacuna dels Amaradors el 4/4/08 (JBVA). Dades de reproducció a la llacuna de l’Artiga: Una llocada de 6 pollets el 6/4/08 (CFQA, JBVA, XVPA), 7 pollets el 7/4/08 (JBVA), i 8 pollets i 6 adults el 9/4/08 (CFQA). 1 familia coll verds amb 9 pollets el 10/4/08 (JRGA). 7 pollets el 12/4/08 (CFQA). 13 pollets amb una femella i una altra amb 5 el 18/4/08 (CFQA). 2 femelles amb 4 i 7 polls respectivament el 19/4/08 (XVPA). 3 llocades mínim, un poll albí, una de tres i l'altre normbrosa el 22/4/08 i 4 llocades mínim de collverd. una amb 9 i 4 de grans, i una de 9 i 7-8 de petits el 30/4/08 (CFQA). A la llacuna de l’Aulina: 1 femella amb tres pollets mínim el 6/4/08 (CFQA, JBVA), i una femella amb 11 pollets el 9/4/08 (CFQA). 3 pollets i una femella el 22/4/08 (CFQA). A la llacuna de’n Margarit: 8 pollets i una femella el 18 i el 20/4/08 (CFQA) i 1 femella amb 10 pollets el 19/4/08 (XVPA) i el 21/04/08 (CFQA). 5 pollets el 30/4/08 (CFQA) i 3 llocades de 10, 6 i 3 aneguets a les llacunes de Can Morgat 27/4/08 (HMPA). 6 pollets un d'albí a la bassa de la deu de Can Morgat el 21/4/08 (CFQA).

Xarrasclet (Anas querquedula). 3 exs. a la llacuna de l'Artiga el 4/4/08 (CGPA, JBVA, SCIA, XVPA) i 2 exs. a l’Estany de Banyoles el 4/4/08 (JBVA).

Ànec cullerot (Anas clypeata). 17 exs. a l’Estany de Banyoles el 4/4/08 (JBVA). 1 ex. a la llacuna de Casa Nostra i 34 exs. a l'Estany mentre fan competicions de rem el 6/04/08 (CFQA, JBVA). 1 ex. mascle a la llacuna de l'Artiga el 7/4/08 (JBVA). 6 exs. davant Can Morgat a l’Estany de Banyoles el 8/4/08 (JBVA). 11 exs. a l'estany de Banyoles el 17/4/08 (CFQA, JBVA).

Xibec (Netta rufina). 3 exs. davant de Can Morgat a l’Estany de Banyoles el 8/4/08 (JBVA).

Milà negre (Milvus migrans). Habitual durant l'abril fins el juny a l’Illa de Fares (SCIA), i 1 ex. a la reserva de l'Illa de Fares o del Fluvià el 20/4/08 (CFQA, JBVA, PPXA, PPXB, XVPA). 1 ex. volant al Pla de l'Ametller a Banyoles el 7/4/08 (JBVA). 6 exs. a l’Abocador de Puigpalter el 13/4/08 (CFQA). 1 ex. volant al Puig de la Fontpudosa a Banyoles el 17/4/08 (CFQA, JBVA). 2 exs. al riu Fluvià a Crespià el 27/4/08 (CFQA).
Àguila marcenca (Circaetus gallicus). 1 ex. a Serinyà el 18/4/08 (SCIA). Parella de marcenques sobre el bosc que hi ha entre el tram del TGV i la granja d'en Bosc, prop de St.Mer el 23/4/08 (IAXA).

Arpella vulgar (Circus aeruginosus). 1 ex. femella a la resclosa de Serinyà - Reserva de l'Illa de Fares el 1/4/08 (SCIA).

Esparver vulgar (Accipiter nisus). 1 ex. caçant s'atura prop la bassa de la deu de Can Morgat el 19/4/08 (CFQA).

Falcó pelegrí (Falco peregrinus). 1 ex. a la reserva de l'Illa de Fares o del Fluvià el 20/4/08 (CFQA, JBVA, PPXA, PPXB, XVPA).

Polla d'aigua Gallinula chloropus). 5 exs. a la llacuna de l'Artiga el 6 i el 22/4/08 (CFQA, JBVA) i 2 exs. el 19/4/08(XVPA). 2 exs. Llacuna de'n Margarit el 9, 19 i 22/4/08 (CFQA, XVPA).

Fotja (Fulica atra). 1 ex. cobant en un niu a la zona de front d'estany el 10/4/08, i dos pollets de fotja, un al niu i l'altre a fora a front d'estany prop els Banys Vells a la zona de jonques el 20/4/08 (CFQA). Cap observació a la llacuna de Margarit que està molt seca i en canvi entre 2 i 8 exs. vistos de forma regular del 6 al 30/4/08 a la llacuna de l'Artiga (CFQA, JBVA, HMPA, XVPA).

Cames llargues (Himantopus himantopus). 7 exs. a la llacuna de'n Margarit els dies 4 i 5/4/2008 (CFQA, JBVA, SCIA, XVPA) i 3 exs. el 6/4/08 (CFQA, JBVA, XVPA). El mateix dia 6, 1 ex. a la llacuna de Casa Nostra (CFQA, JBVA). 1 ex. a la llacuna de l'Aulina, i més tard a la de Margarit el 7/4/08 (CGPA, JBVA). 4 exs. a la llacuna de'n Margarit i 7 exs. a la llacuna de Casa Nostra, també vistos a Can Morgat, el 8/4/08 (JBVA, CGPA). 1 ex. a la llacuna de'n Margarit del 9 al 12/4/08 (CFQA, JRGA) i 3 exs. el 13/4/08 (XVPA). Mínim 2 exs. a la llacuna de l'Aulina el 29/4/08 (MCLA).

Corriol petit (Charadrius dubius). Entre 1 i 3 exs. vistos de forma regular a la llacuna de'n Margarit entre el 9 i el 30/4/08 (CFQA, JBVA, JRGA, XVPA), amb còpules i festeig d’una parella el dia 6/4/08, i amb un màxim de 7 exs. el 4/4/08 (CGPA, JBVA). Entre 1 i 2 exs.a la llacuna de Casa Nostra del 6 al 21/4/08 (CFQA, CGPA, RCXA, XVPA). Entre 1 i 2 exs. a la llacuna de l'Aulina del 9 al 27/4/08 (CFQA, HMPA) i 4 exs., una parella copulant, el 30/4/08 (CFQA).

Becadell comú (Gallinago gallinago). 2 exs. a la llacuna de Casa Nostra el 4/4/08 (JBVA).

Gamba roja pintada (Tringa erythropus). 1 ex. a la llacuna de'n Margarit el 27/4/08 (HMPA) fins el 29/4/08 (CGPA).

Gamba roja vulgar (Tringa totanus). 2 exs. a la llacuna de Casa Nostra el 15/4/08 (CGPA).

Gamba verda (Tringa nebularia). 1 ex. a la llacuna de'n Margarit del 4 al 12/4/08 (CFQA, CGPA, JBVA, SCIA, XVPA).

Xivita (Tringa ochropus). 13 exs. a la llacuna de'n Margarit el 4/4/08 (CGPA, JBVA, SCIA, XVPA).1 ex. a la llacuna de'n Margarit el 21/4/08 (CGPA). Algun exs. a la llacuna de Casa Nostra el 26/4/08 (XVPA) i 1 ex. el 29/4/08 (RCXA) al mateix lloc.

Valona (Tringa glareola). Entre 1 i 2 exs. a la llacuna de'n Margarit i de l’Aulina del 6 al 9/4/08 (CGPA, JBVA, XVPA). Entre 1 i 2 exs. a la llacuna de'n Margarit i de l’Aulina del 15 al 22 /4/08 (CFQA, CGPA, JBVA, XVPA). 2 exs. a la llacuna de Casa Nostra del 16 al 18/4/08 (CFQA, CGPA). 13 exs. a la llacuna de'n Margarit el 27/4/08 (HMPA), 2 exs. el 28/4/08 (CGPA) i 6 exs. a la llacuna de l'Aulina el 30/4/08 (CFQA).

Xivitona (Actitis hypoleucos). 1 ex. a la llacuna de'n Margarit, Estany de Banyoles el 7 i 8/4/08 (JBVA). 1 ex. a Punta Freixenet a la riba de l'Estany el 10/4/08 (CFQA). 2 exs. volant riu avall a la reserva de l'Illa de Fares o del Fluvià el 20/4/08 (CFQA, JBVA, PPXA, PPXB, XVPA). 1 ex. a la riba del bosc de Can Morgat a l'Estany el 20/4/08 (CFQA). 1 ex. a la llacuna de'n Margarit el 21/4/08 (CFQA). 1 ex. a la llacuna de Casa Nostra el 23/4/08 (JBVA). Algun exs. a la llacuna de Casa Nostra el 26/4/08 (XVPA). 1 ex. z la llacuna de'n Margarit el 30/4/08 (CFQA).

Gavià fosc (Larus fuscus). 2 exs. adults entre gavians al nord de l'Estany el 9/4/08 (CFQA).

Gavià argentat (Larus michahellis). 125 exs. a l’abocador de Puigpalter el 13/4/08 (CFQA).

Fumarell negre (Chlidonias niger). 2 exs. a la zona nord de l’Estany de Banyoles el 30/4/08 (CFQA).

Cucut (Cuculus canorus). 1 ex. cantant a Vilamarí el 5/4/08 (CFQA). El primer sentit. 1 ex. a la llacuna de'n Margarit el 27/4/08 (HMPA).

Xot (Otus scops). 1 ex. cantant al pont sobre el riu Terri a Cornellà el 5/4/08 (CFQA). 2 exs. cantant de nit i dos captures al matí anellant a la reserva de l'Illa de Fares o del Fluvià el 19/4/08 (CFQA, JBVA). 1 ex. al Barri de Canaleta de Banyoles el 26/4/08 (CFQA).

Duc (Bubo bubo). 1 ex. cantant des del Puig d'en Colomer al vespre a Banyoles el 15/4/08 (CGPA). 1 ex. cantant a darrera Cal Ferrer, sentit des de les llacunes de Can Morgat del 22 al 25/4/2008 (CFQA, JBVA).

Falciot negre (Apus apus). 10 exs. Primers exemplars, tant al Barri de Canaleta com a Banyoles ciutat el 4/4/08 (CFQA).

Ballester (Apus melba). 2 exs. a la llacuna de l'Artiga el 19/4/08 (XVPA).

Abellerol (Merops apiaster). 10 exs. a la llacuna de l'Artiga el 19/4/08 (XVPA).

Oreneta de ribera (Riparia riparia). 1 ex. a la llacuna de'n Margarit el 7/4/08 (CGPA).

Oreneta cuablanca (Delichon urbicum). Ocupant el niu del carrer Servites al costat del Museu Darder el 4/4/08 (CFQA).

Titella (Anthus pratensis). 1 ex. a la llacuna de Casa Nostra 6/4/08 (JBVA).

Rossinyol (Luscinia megarhynchos). 1 ex. als Amaradors vista l’Estany el 9/4/08 (CFQA). 3 exs. capturats per anellament a l'IES Pla de l'Estany al Puig de la Fontpudosa el 14/4/08 (CFQA, JBVA).

Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus). 1 ex. mascle a la zona de Fares a Sant Ferriol, darrera la planta d'àrids el 2/4/08 (SCIA).

Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus). 5 exs. anellats a les llacunes de Can Morgat el 26/4/08 (CFQA, JBVA).

Tallarol de garriga (Sylvia cantillans). 1 ex. capturat per anellament a l'IES Pla de l'Estany al Puig de la Fontpudosa el 14/4/08 i un altre el 17/4/08(CFQA, JBVA).

Tallareta vulgar (Sylvia communis). 2 exs. anellades al Puig de'n Colomer a Banyoles a l'IES Pla de l'Estany al Puig de la Fontpudosa el 14/4/08 (CFQA, JBVA). 1 ex. Primer exemplar anellat a l'Estany a les llacunes de Can Morgat el 26/4/08 (CFQA, JBVA).

Tallareta vulgar al Puig de la Fontpudosa IES Pla Estany. © Carles Feo

Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli). 1 ex. a la zona de Fares a Sant Ferriol, darrera la planta d'àrids el 2/4/08 (SCIA).

Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus). 2 exs. capturats per anellament a la reserva de l'Illa de Fares o del Fluvià el 19 i 2 exs. més el 20/4/08 (CFQA, JBVA, PPXA, PPXB, XVPA).

Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca). 1 ex. al Parc de la Draga el 10/4/08 (CFQA). 1 ex. capturat per anellament a l'IES Pla de l'Estany al Puig de la Fontpudosa el 17/4/08 (CFQA, JBVA). 1 ex. a la reserva de l'Illa de Fares o del Fluvià el 19/4/08 (CFQA, JBVA).

Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus). Un exemplar al canyissar de Lió al costat del camí, vist molt bé el bigoti mentre anava corrents aproximadament el 15/4/08 (JPXB).

Pica-soques blau (Sitta europaea). 1 ex. cantant als Amaradors Estany de Banyoles el 20/4/08 (JMGA). Primera observació registrada a l’Estany d’un exemplar en pas.

Oriol (Oriolus oriolus). 1 ex. femella a la llacuna de'n Margarit el 28/4/08 (CFQA, CGPA).

Cornella (Corvus corone corone). 6 exs. a l’Abocador de Puigpalter el 13/4/08 (CFQA). 54 exs. volant riu Fluvià avall a l'Illa de Fares el 19/4/08 (CFQA, JBVA).

Corb (Corvus corax). 2 exs. a l’Abocador de Puigpalter 13/4/08 (CFQA).

Verderola (Emberiza citrinella). 1 ex. mascle canviant el plomatge a la zona de Fares a Sant Ferriol, darrera la planta d'àrids el 2/04/08 (SCIA).


Maig

Cabusset (Tachybaptus ruficollis). 3 exs. a la llacuna de l'Artiga el 1/5/08 (CFQA). Entre 2 i 3 exs. a la llacuna de Casa Nostra del 1 al 16/5/08 (CFQA, JBVA).

Martinet menut (Ixobrychus minutus). 1 ex. mascle a La Ravanera. Estany de Banyoles, el 7/5/08 (MCLA).

Martinet de nit (Nycticorax nycticorax). 1 adult en pas vist el dia 6 i el dia 9 a la resclosa de Serinyà - Reserva de l'Illa de Fares del 6 al 9/5/2008 (SCIA). 1 ex. a la llacuna de l'Aulina el 13/5/08 (MCLA). 1 ex. a la desembocadura de la riera de Can Morgat a l’Estany el 19/5/08 (MCLA).

Martinet ros (Ardeola ralloides). 1 adult en pas vist els dies 6 i 19/5/08, i el dia 9/5/08 n'hi havia 3 a la resclosa de Serinyà - Reserva de l'Illa de Fares (SCIA).

Esplugabous (Bubulcus ibis). 1 ex. a la llacuna de Casa Nostra el 16/5/08 (CFQA, JBVA)

Martinet blanc (Egretta garzetta). 1 ex. mínim a la llacuna de l'Artiga de l’11 al 20/5/08 (CFQA, JBVA, MCLA), també vist a la llacuna de Casa Nostra i 2 exs. vistos a la llacuna de l'Aulina el 19/5/08 (MCLA) i a dues de les llacunes el 22/5/08 (CFQA).
Martinet blanc a la llacuna d’en Margarit. © Carles González

Agró blanc (Egretta alba). 1 ex. volant sobre el Pla de Martís i Espolla direcció al Fluvià el 10/5/08 (JBVA).

Bernat pescaire (Ardea cinerea). 1 ex. a la llacuna de l'Artiga l’1 i l’11/5/08 (AMSA, CFQA, PCSA) i 1 ex. a la llacuna de l'Aulina el 15/5/08 (CFQA).

Cigonya blanca (Ciconia ciconia). Un exemplar volant per sobre que acaba marxant cap a l'Estany a la llacuna de'n Margarit el 1/5/08 (AMSA, PCSA). 1 ex. sobre un dels nius i tre smés passen volant, alfinal marxen totes, a la llacuna de Casa Nostra el 2/5/08 (CFQA, JBVA, XVPA). 1 ex. a la llacuna de Casa Nostra del 7 al 9/5/2008 (CFQA) i 2 exs. una anellada i l'altre no també el 7/5/08 (ICPA). 1 ex. volant direcció a Banyoles al Pla de Martís el 23/5/08 (ACHA).

Ànec coll-verd (Anas platyrhynchos). 7 pollets a la llacuna de Casa Nostra l’1/5/08 (CFQA). 24 exs. a la llacuna de l'Aulina el 9/5/08 (JBVA). 8 pollets petits a la lacuna de l'Aulina el 15/5/08 (CFQA).

Morell xocolater (Aythya nyroca). 1 ex. adult femella nedant espantat es va allunyant de la riba i de l'obserbador a la llacuna de l'Artiga del 5 al 8/5/2008 (CFQA).
Morell xocolater a la llacuna de l’Artiga © Carles Feol

Milà negre (Milvus migrans). 4 exs. volant alt per sobre els camps de darrera el túnel del TGV de St.Andreu, entre Can Ciset i Can Creixença el 7/5/08 (ARXC, ECXB, IAXA, IPXB, RSXA). 1 ex. Pla de Martís el 13/5/08 (HMPA).

Voltor comú (Gyps fulvus). 1 ex. Abocador de Puigpalter 18/05/08 (SCIA).

Àguila marcenca (Circaetus gallicus). 1 ex. Serinyà 21/5/08 (SCIA). 1 ex., fent l'aleta sobre el bosc que hi ha entre el tram del TGV i la granja d'en Bosc, prop de St.Mer el 23/5/08 (ARXC, ECXB, IAXA, RSXA).

Xoriguer comú (Falco tinnunculus). 2 exs. Pla de Martís 13/5/08 (HMPA).

Falcó cama-roig (Falco vespertinus Intens pas a la comarca. Vistos els primers 4 exs. al Pla de Martís a prop de Melianta el 10/5/08(JBVA) en un camp segat ple de talpons. S’hi estan molts de dies fins els últims 2 exs. el 23/5/08 (ACHA). Es veuen 5 exs. també el 10/5/08 a la tarda (CFQA, JBVA), un màxim de 17 exs. el 13/5/08 i 11 exs. el 15/5/08(HMPA) i alguns exemplars solitaris encara el 14 i el 16/5/08 (CGPA), el 17/5/08 i 2 exs. el 22/5/08(SCIA).
Falcó camaroig al Pla de Martís. 2008. © Carles González

Guatlla (Coturnix coturnix). 3 exs. vistos al Pla de Martís el 23/5/08 (ACHA). 2 exs. cantant darrera l'aguait de la llacuna de’n Margarit el 26/5/08 (CGPA). 1 ex. sentit diversos cops a la llacuna de l'Artiga el 27/5/08 (MCLA).

Polla d'aigua (Gallinula chloropus). Pollets a la bassa de la Draga el 14/5/08 (CFQA).

Fotja (Fulica atra). 1 poll viu només a front d'estany el 3/5/08 (CFQA). A partrir d’aquesta data, i concretament des del 14/5/08 no hi ha més observació pel que es suposa que s’han mort els dos polls que tenia la parella de fotges de l’Estany. Tal com va passar l’any passat s’ha perdut la posta. Màxim de 9 exs. a la llacuna de l'Artiga el 5/5/08 (CFQA), i 4 pollets de fotja creixent el 20/5/08 (CGPA).

Pollets de fotja a l’Artiga 2008. © Carles González

Cames llargues (Himantopus himantopus). 5 exs. volant prop de la riba a la zona nord de l’Estany de Banyoles el 5/5/08 (CFQA). 1 ex. a la llacuna de'n Margarit el 14/5/08 (JBVA). 7 exs. a la llacuna de l'Artiga el 27/5/08 (MCLA).

Corriol petit (Charadrius dubius). Entre 2 i 4 exs. a la llacuna de'n Margarit del 1 al 5/5/08 (AMSA, CFQA, PCSA, XVPA). 1 ex. a la llacuna de'n Margarit encara el 15/5/08 (CFQA).

Batallaire (Philomachus pugnax). 1 ex. jove a la llacuna de'n Margarit el 4 i 5/5/08 (CFQA, XVPA).

Gamba verda (Tringa nebularia). 1 ex. a la llacuna de'n Margarit el 1/5/08 (AMSA, PCSA).

Valona (Tringa glareola). 2 exs. a la llacuna de Casa Nostra el 2/5/08 (CFQA, JBVA). 1 ex. a la llacuna de'n Margarit el 4/5/08 (CFQA). 2 exs. a la llacuna de'n Margarit el 6 i 7/5/08 (CFQA, CGPA).

Xivitona (Actitis hypoleucos). 5 exs. sobre un tronc al bosc de Can Morgat a l’Estany de Banyoles el 1/5/08 (AMSA, PCSA). El mateix 1/5/08, 1 ex. a la llacuna de Casa Nostra (CFQA). 1 ex. Llacuna de'n Margarit el 4 i 5/5/08 (CFQA) i un altre el 9/5/08 (JBVA). 1 ex. a la resclosa de Serinyà al riu Fluvià el 3 i 5/5/08 (SCIA).

Gavià argentat (Larus michahellis). 239 exs. a l’Estany de Banyoles el 21/5/08 (CFQA).

Ballester (Apus melba). 1 ex. en un estol de falciots a la llacuna de'n Margarit, Estany de Banyoles el 4/5/08 (XVPA).

Gaig blau (Coracias garrulus). 1 ex. al costat de la carretera entre les Olives i la nacional II el 23/5/08 (ARXC, ECXB, IAXA, RSXA).

Colltort (Jynx torquilla). 1 ex. al camí de la Central entre Serinyà i Sant Ferriol el 2/5/08 (SCIA).

Cotoliu (Lullula arborea). 1 ex. al camí de la Central entre Serinyà i Sant Ferriol el 24/5/08 (SCIA).

Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros). 5 polls en un niu en una casa en obres de Mas Palau a Banyoles, volen el 21/5/08 (PPXB).

Bitxac rogenc (Saxicola rubetra). 1 ex. al marge de la llacuna de'n Margarit el 15/5/08 (CFQA). 1 ex. a Serinyà el 17/5/08 (SCIA).

Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca). 1 ex. als prats del costat l'estanyol d'en Montalt el 2/5/08 (CFQA, JBVA).

Capsigrany (Lanius senator). 1 ex. al camí de la Central entre Serinyà i Sant Ferriol el 5/5/08 (SCIA).


Juny

Cabusset (Tachybaptus ruficollis). 4 exs. a la llacuna de l'Artiga i 2 exs.a la llacuna de l'Aulina el 3/6/08 (CFQA).

Martinet de nit (Nycticorax nycticorax). 1 ex. sobre un tronc a la riba de l'Estany a Can Morgat, semblava un jove de l'any passat, el 9/6/08 (CFQA).

Cigonya blanca (Ciconia ciconia). 1 ex. abocador de Puigpalter el 13/6/08 (VRXA) i el 15/6/08 (CFQA, JBVA).

Ànec coll-verd (Anas platyrhynchos). 27 exs. a la llacuna de'n Margarit el 3/6/08 (CFQA). 6 pollets petits a la llacuna de'n Margarit el 13/6/08 (CFQA).

Milà negre (Milvus migrans). 1 ex. sobre la zona dels estanyols de Can Cisó, sobre la carretera el 6/6/08 (CFQA, JBVA). 4 exs. a l’abocador de Puigpalter el 15/6/08 (CFQA, JBVA).

Àguila marcenca (Circaetus gallicus). 1 ex. Serinyà 4/6/08 (SCIA). 1 ex., caçant per sobre el tram del TGV davant de Cal Ferrer, a St.Andreu del Terri el 10/6/08 (IAXA).

Falcó pelegrí (Falco peregrinus). 1 ex. sobre els horts de Banyoles, prop la Farinera el 7/6/08 (CFQA).

Polla d'aigua (Gallinula chloropus). 6 exs. una amb 3 pollets a la llacuna de l'Artiga el 3/6/08 (CFQA).

Fotja (Fulica atra). 7 exs., una amb 2 pollets grans i una altra cobant a la llacuna de l'Artiga el 3/6/08 i 1 ex. amb un poll gran i 2 exs. més a la llacuna de l’Artiga el 13/6/08 (CFQA). 1 ex. a la llacuna de l'Aulina el 3/6/08 (CFQA). 3 exs. en tot l'estany el 9/6/08 (CFQA).

Corriol petit (Charadrius dubius). 1 ex. a la llacuna de'n Margarit el 13/6/08 (CFQA).

Xivita (Tringa ochropus). 1 ex. a la llacuna de'n Margarit el 14/6/08 (XVPA).

Xivitona (Actitis hypoleucos). 1 ex. als desmais sobre un tronc el 9/6/08 (CFQA).

Gavià argentat (Larus cachinnans). 5 exs. morts a l'abocador el 15/6/08. Un anellat a les illes Medes el 2/6/1991 de 17 anys d'edat (CFQA, JBVA).Altres espècies de fauna

Llúdriga (Lutra lutra). 1 ex. deixa rastres al riu Terri a Cornellà, sota el pont, el 10/4/08 (IAXA).

Cabirol (Capreolus capreolus). 1 ex. vist per l'amo de Cal Ferrer, darrera les llacunes de Can Morgat el 13/4/08 (Consorci de l’Estany com. per.) 1 ex.vist al mateix lloc el 22/4/08 (tècnic Coiet). 1 ex. a la llacuna de l'Artiga, era a la vora de l’aigua, bevent suposo, i s’endinsa al bosc el 24/4/08 (JRGA).

Mostela (Mustela nivalis). 1 ex. creua una pista entre camps de blat al costat l'estanyol d’Espolla, Porqueres, l’1/6/08 (CFQA).

Geneta (Genetta genetta). Fotos nocturnes del que sembla una geneta al riu Terri sota el pont a Cornellà del Terri el 17/4/08 (CFQA). 1 ex. al bosc de Can Morgat el 22/5/08 (JBXC).

Visó americà (Mustela vison). 1 ex. creuant la riera Matamors a sota el gorg blau a l'alçada del pont de Corts vist durant la bicicletada de Limnos del 7/6/08 (CFQA, XAAA, MJPA, ...).

Gat salvatge (Felis sylvestris). 1 ex. mort atropellat a la pujada de la Creu Roja, carretera d'Olot, prop de l'Estany el 29/5/08 (SCIA).

Gorjablanc (Martes foina). 1 ex. atropellat a la variant a Palol de Revardit el 8/5/08 (GGTA).

Tòtil (Alytes obstetricans). Primers cants als horts de sota Monestir, Banyoles, el 26/3/08 (CFQA).

Gripau corredor (Bufo calamita) Greixandos a l'aigua a l’Estanyol d'Espolla el 2/6/08 i metamòrfics acabstd e sortir de l’aigua al camí de l'estanyol de la cendra al costat del camp inundat el 15/6/08 (CFQA).

Granota pintada (Discoglossus pictus). Metamòrfics acabats de sortir de l’aigua a les ribes de la llacuna el 18/5/08 (CFQA).

Tortuga d'Estany (Emys orbicularis) 1 ex. insolant sobre un tronc a la llacuna de'n Margarit el 19/4/08 (XVPA).
Tortuga d’estany sobre una closa de tortuga de rierol a la llacuna de Margarit 2008. © Xavi Vila

Tortuga de rierol (Mauremys leprosa). 1 ex. insolant sobre un tronc a la llacuna de'n Margarit el 19/4/08 (XVPA). Un exemplar sobre un tronc a la llacuna d'en Margarit el 25/4/08, també vist el 1/5/08 (CFQ), el 5/5/08 i el18/5/08 (JBVA).

Vidriol (Anguis fragilis). 1 ex. vist al camí a peu entre estanyols a la Puda 22/5/08 (CFQA) i 1 ex. mort al bosc de Can Morgat, Estany de Banyoles el 21/6/08 (CFQ, JBVA, MMXA, JBXA, PPXA).

Serp de collaret (Natrix natrix). 1 ex. a la bassa de la Déu de Can Morgat el 23/4/08 (MCLA).

Sargrantaner gros (Psammodromus algirus). Dos exemplars cargolats aparellats al camí de Can Morgat el 26/4/08 (CFQA, JBVA, PPXA).

El noticiari faunístic està obert a la participació de tothom, gràcies a l'aportació de tots els voluntaris es fa possible la publicació d'aquest material. Si voleu aportar dades, suggerències o fins i tot articles sobre fauna podeu enviar-ho a limnos@limnos.org o a carlesfeo@terra.es
També podeu visitar http://natura-plaestany.blogspot.com/

dimarts, 15 de juliol del 2008

Un pinsà anellat a la Puda mor atropellat a Alemanya

Amb aquesta notícia obrim un nou tipus de comunicació de natura el de les recuperacions d'ocells anellats. Malauradament la recuperació que us esmentaré ha estat produïda degut a la troballa de l'ocell mort.

Es tracta d'un pinsà comú (Fringuilla coelebs) anellat a la Puda, Estany de Banyoles, com a femella jove el 19.11.2006, i trobada morta per colisió amb un cotxe a Scheidegg (Schwaben, Alemanya) el 31.3.2008. L'ocell era un típic hivenant que retornava a les zones de cria del centre nord d'Europa quan va ser atropellat. Havia realitzat un viatje de 822 km. en 498 dies i s'havia desplaçat 40 graus en direcció nord-est.

Aquestes dades ajuden a conèixer d'on procedeix la població hivernant de pinsans de la comarca del Pla de l'Estany, i també a determinar les causes de la seva mort, amenaces, etc... és a dir, els problemes de conservació de l'espècie.

dijous, 10 de juliol del 2008

Cria tardana, però exitosa dels ocells aquàtics a les llacunes de Can Morgat.

La primavera ha estat estranya pels ocells aquàtics. Primer una sequera fins a l’abril que va retardar les postes. Després les pluges fortes del maig i juny que en el cas del corriol petit (Charadius dubius) probablement van fer malbé els nius que solen fer a terra i prop les zones amb aigua. La pujada sobtada del nivell de la llacuna de l’Aulina i de Margarit podria haver negat els nius. També el posterior assecament sobtat de la llacuna de l’Aulina ha pogut perjudicar algun niu de polla d’aigua que s’ha trobat amb els ous abandonats. Per tot plegat les expectatives no eren molt positives.

Malgrat tot la llacuna de l’Artiga, la més amagada i la que tenia més aigua de totes, hi han pogut criar amb èxit. Amb una mica de retard aquests dies es poden veure fins a tres llocades petites de cabussets (Tachybaptus ruficollis) amb els seus pares, normalment dos pollets per parella, també una parella de pollets petits de fotja (Fulica atra) que s’afegeixen a la que ja va néixer fa unes setmanes que ja presenta l’aspecte de juvenil de mida d’adult, i també unes tres llocades de polla d’aigua (Galliula chloropus) aquestes ja una mica més grans. També es poden veure molts ànecs collverd juvenils per totes les llacunes, aquests ja capaços de moure’s fins l’estany i canviar de bassa amb rapidesa. A la resta de llacunes només s’ha comprovat la cria de cabusset a la llacuna de Casa Nostra, i de polla d’aigua a la bassa de la deu de Can Morgat.

Falcó mostatxut i milà negre pels aiguamolls de la Puda

Avui hem pogut observar un falcó mostatxut (Falco subbuteo)volant sobre la zona dels aiguamolls de la Puda entre l’estanyol de’n Montal i l’escola Casa Nostra, venia de l’Estany i se n’anava cap a la vall del Matamors.
També un milà negre (Milvus migrans)volant sobre el camp entre l’Espa i l’estanyol de la Cendra.

Fredelugues estivals

Aquests dies s’ha pogut veure una fredeluga (Vanellus vanellus), un ocell típicament hivernant i molt rar en aquesta època. S’ha vist el dia 7 i el dia 9 a la llacuna de’n Margarit a Can Morgat (Porqueres), prop l’Estany de Banyoles, per en Joan Ventura i en Sergi Castillo. Aquest bonic ocell típics d’hivern deuen sentir també el canvi climàtic. No es la primera observació estival a la comarca, però no deixa de ser una curiositat fenològica, es a dir ens serveix per conèixer com es comporten els ocells al llarg de l’any.

dimecres, 2 de juliol del 2008

Bon resultat del primer cens visual de llúdriga a l’Estany de Banyoles

El cap de setmana del 28 i 29 de juny es va realitzar el primer cens visual de llúdriga a l’Estany de Banyoles. Un grup de 10 voluntaris i voluntàries del programa de voluntariat ambiental de LIMNOS van fer 29,45 hores d’observació a 10 punts diferents vora de l’Estany, llacunes i rieres. El resultat ha estat una llúdriga observada a les llacunes de Can Morgat, un bon resultat per la primera experiència d’aquest tipus a l’Estany.

Aquest cens consistia en posar voluntaris/es en diferents punts de l’entorn de l’Estany i dedicar dues hores d’observació al vespre, de les 20 a les 22 hores, i altre cop un hora i mitja al matí següent de les 5:30 a les 7. En complet silenci i de forma discreta s’esperava el pas de la llúdriga. En aquesta època de l’any les nits són molt curtes i sovint les llúdrigues es deixen veure abans de la posta del sol o just després de la sortida. Aquest no és el primer cens d’aquestes característiques a la comarca, doncs ja se n’havia fet un al Fluvià fa una anys amb col·laboració amb l’APNAE (Amics del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà).


Pel que fa als participants es van mostrar molts satisfets amb l’experiència. La majoria eren de Banyoles, però hi havia gent de Girona i de Barcelona. Els observadors van poder comprovar que l’Estany no és un espai molt tranquil, i en un 40 % dels punts hi havia algunes molèsties per a la fauna: pescadors, gent a les palanques banyant-se, el pas dels cotxes a Lió, música alta als restaurants, etc... Les molèsties van ser menors a primera hora del matí de diumenge i va ser quan es van trobar rastres frescos de llúdriga a la riera de Can Morgat i es va veure un exemplar a la llacuna d’en Margarit (Can Morgat, Porqueres). L’exemplar durant uns moments va estar fent soroll i capbussant-se, deixant el rastre a l’aigua típic de l’espècie. A part d’aquesta fantàstica observació els participants van poder contemplar altres espècies d’interès, des del bernat pescaire, cabusset, fotges, xivites, collverds, martinet menut, blauet, tortugues, puputs, etc.

Limnos espera repetir l’experiència l’any vinent. Aquesta activitat forma part del programa de voluntariat ambiental de Limnos iniciat aquest any 2008, podeu trobar més informació a : http://voluntariat-ambiental-2008.blogspot.com/ El projecte té el suport econòmic del programa VOLCAM de l’Obra Social de Caixa Mediterrani (CAM).
Participants del cens just abans de començar.

La única imatge que es va poder pendre de la llúdriga observada durant uns instants


Rastres d'excrement de llúdriga frescos de la nit anterior dipositats per la llúdriga la nit del cens.


Un aimatge d'un dels punts de mostreig als aiguamolls de la Puda on no es va poder observar la llúdriga però si del cant de reinetes, i l'observació de cabussets, collverds, xivites i ratpenats...