dilluns, 13 d’octubre del 2008

Seguiment de rastres de llúdriga a l'Estany de Banyoles

El passat dissabte amb un grup de voluntaris de limnos vam realitzar un seguiment de rastres de llúdriga a l'Estany de Banyoles.

Vam localitzar excrements de llúdriga a gran part de l'Estany, des dels desmais, a les llacunes de Can Morgat, on també vam veure petjades, i fins i tot a la bassa del mig del Parc de la Draga o al rec de sortida d'aigua de l'estany al costat del Club Natació en plena zona urbana. Moltes zones positives amb rastres de llúdriga sobretot amb restes de cranc que és el principal aliment de l'espècie a l'estany.


A més d'això vam poder veure 5 morells caproig, els primers hivernants, corb marí, més d'un centenar de fotjes i 2 ànecs cullerot.
Petjades de llúdriga

Noticiari faunístic del Pla de l'Estany 3er trimestre de 2008

NOTICIARI FAUNÍSTIC DEL PLA DE L’ESTANY DEL 16 DE JUNY AL 15 DE SETEMBRE DE 2008
Noticiari naturalista del Pla de l’Estany. Trobareu totes les observacions detallades a www.limnos.org i a www.natura-plaestany.blogspot.com
Limnos (Associació de Defensa del Patrimoni Natural del Pla de l’Estany)

Durant el tercer trimestre de l’any tenim un grapat de bones notícies, des de la cria de les fotges, collverds, cabussets i polles d’aigua a la llacuna de Margarit, a l’observació d’una llúdriga a la mateixa llacuna el 28/VIII (CJXA i ORXA) i a la Reserva de l’Illa de Fares el 14/IX(SCIA). De les espècies amb més observacions cal destacar per la importància del pas, de cigonyes (Ciconia ciconia) durant aquest estiu-tardor per la comarca. S’han vist exemplars tots els mesos, de juliol a setembre, amb grups nombrosos d’individus migradors nascuts a Alemanya i França com els 50 individus de Can Puig el 11/VIII (JLSA), el centenar que van passar la nit del 21 al 22/VIII entre Melianta, Centenys, Fontcoberta, Usall, Banyoles i Porqueres (TCXA, ECSA, CFQA, JVLA, ECXC, JMGA, JMXB,...), els 110 exs. de Banyoles i Porqueres de la nit del 25 al 26/VIII (JBVA, CFQA), que el dia següent es van veure a Borgonyà en un camp (CFQA) i els 50 exemplars volant sobre Banyoles el 8/IX (RCXA).

La segona quinzena de juny encara passen alguns limícols com els 5 camesllargues (Himantopus himantopus). a la llacuna d’en Margarit el 18/VI (CGPA) i 2 exs. del 26/VI (CFQA) o les 2 xivites (Tringa ochropus) de la llacuna de Casa Nostra el 28/VI (CFQA).

Durant el juliol, tot i el calor encara s’observen alguns individus d’ardeids interessants, alguns nidificants a l’Estany com el martinet menut (Ixobrychus minutus), vist un mascle a la torre de rem de l' Estany el 9/VII (MCLA) i el 21/VII (CFQA), o d’altres de possibles nidificants com el martinet de nit (Nycticorax nycticorax); 1 a l' estanyol Nou de Can Cisó el 17/VII (MLXA) i un a la llacuna de l'Artiga el 24/VII (JRGA, MZNA); o l’agró roig (Ardea purpurea), vist un a la llacuna de l'Artiga el 22 i 24/VII (CFQA, JRGA, MZNA) i el 26/VII a l’Aulina (XVPA). El 25/VII s’observen 5 xibecs (Netta rufina) a la llacuna de l'Artiga (CFQA) i el 27/VII es censen 2305 gavians (Larus michahellis) a l’Estany (CFQA). De rapinyaires cal destacar que es manté la presència de l’àguila calçada (Hieraaetus pennatus) i el falcó mostatxut (Falco subbuteo) al cim de Golany, vistos 1 ex. de cada el 12/VII (XVPA) i el 27/VII (CFQA). També la calçada vista a l’Estany el 17/VII (ICPA, MCLA, MLXA) i el falcó mostatxut als aiguamolls de la Puda el 10/VII (CFQA). La citació més rara del mes és la d’un grup de pardals roquers (Petronia petronia), 8 exemplars a Riudellots de la Creu el 13/VII (ACHA), per les poques dades sobre l’espècie a la comarca i el desconeixement del seu estat.

A l’agost es va veure un corb marí gros (Phalacrocorax carbo) estival, fet poc usual, el 7/VIII a l’Estany (DCFA). Dels 2 martinets blancs (Egretta garzetta) que es van veure de forma habitual a la llacuna de l’Artiga del 23/VIII al 1/IX (PCSA, CFQA), un portava anella, i havia estat anellat com a poll a les Illes Medes el 10 de juliol. Un agró roig jove va ser vist a la Reserva de l'Illa de Fares del 18 al 28/VIII (SCIA). Un jove d’esparver cendrós (Circus pygargus) amb marques a les ales, segurament provinent de França, es va veure al Pla de Martís el 28/VIII (JVLA). De les espècies més rellevants del mes cal destacar el gaig blau (Coracias garrulus) un migrant a la comarca pel qual hem recollit moltíssimes observacions d’1 a 4 exemplars durant tot el mes fins a primers de setembre a Crespià, Sant Mer, Galliners, Vilert i el Pla de Martís, fet molt poc habitual.

Finalment a la primera quinzena de setembre comença la migració post-nupcial, amb el pas de 3 agró roig al riu Fluvià a Esponella el 9/IX (JVLA), 1 morell cap-roig (Aythya ferina) vist a la llacuna de l’Artiga el 5/IX i als desmais el 15/IX (CFQA), 2 valones (Tringa glareola) a Margarit el 13/IX (XVPA) i el pas de rapinyaires. Es veu una arpella vulgar (Circus aeruginosus) al Pla de Martís el 4/IX (JVLA) i 2 exemplars el 13/IX (CFQA, SCIA), també un exemplar a la llacuna de l’Artiga el 6/IX(CFQA), i una àguila pescadora (Pandion haliaetus) a la Reserva de l'Illa de Fares el 9/IX (SCIA) i 1 ex. mascle adult d’arpella pàl·lida (Circus cyaneus) al camí de les Rescloses del riu Fluvià el 8/IX (SCIA). Es veuen dos joves d’escorxador (Lanius collurio), un al Pla de Martís el 9/IX (JVLA) i un als aiguamolls de la Puda el 13/IX (CFQA). Finalment es veuen ja els primers hivernants com una citació molt primerenca de durbec (Coccothraustes coccothraustes) als horts de Banyoles el 12/IX (JMGA) i els primers corb marí gros al riu Fluvià el 5/IX (CFQA, JBVA) i a l’Estany de Banyoles el 15/IX (CFQA).

Carles Feo i Quer

Observadors del noticiari de fauna complet:
ACHA: Aleix Comas; APXA: Alícia Pujol; CFQA: Carles Feo; CGPA: Carles González; CRJA: Cristina Roca; DCFA: David Cavallé; DLXA: Dolors Lagresa; ECSA: Ernest Costa; ECXC: Emili Casals; EFXA: Enric Fàbregas; HHXA: Helena Hernandez; IAXA: Irene Álvarez; ICPA: Irene Camós; IPXB: Iago Pérez; ICAA: Isidre Cos; JBVA: Jordi Burch; JBXE: Joan Bohigas; JBXF: Juanjo Butron; JLSA: Joan Luengo; JMGA: Josep Maria Massip; JMXB: Jaume Montcanut; JRGA: Josep Maria Rodríguez; JVLA: Joan Ventura; KFXA: Kati Fassbender; LIMN: Limnos; LPGA: Lourdes Pinsach; MCLA: Miquel Campos; MCXB: Mireia Codina; MLXA: Mike Lookwood; MJXA: Montse Jiménez; MZNA: Maria Zaragoza; ORXA: Óscar Roca; PCSA: Pilar Castel; PCXA: Pau Compte; PFLA: Ponç Feliu; RCXA: Ramon Casadevall; SCIA: Sergi Castillo; TCXA: Teresa Congost; XAAA: Xavi Almansa; XPXA: Xavier Puig; XVPA: Xavi Vila.NOTICIARI FAUNÍSTIC DEL PLA DE L’ESTANY DEL 16 DE JUNY AL 15 DE SETEMBRE DE 2008Gaig Blau a Crespià el 27/8/08 © Carles González.
Una espècie amb moltes observacions durant l’agost i el setembre.


Juny

Cabusset (Tachybaptus ruficollis). 3 exs. dels quals dos adults i un jove a la llacuna de Casa Nostra, Estany de Banyoles, el 28/6/08 (CFQA).

Martinet menut (Ixobrychus minutus). 1 ex. femella vista des de la torre de rem de Lió a l' Estany de Banyoles el 29/6/08 (HHXA).

Bernat pescaire (Ardea cinerea). 2 exs. a les llacunes de Can Morgat el 28/6/08 (CRJA, JBXF, XAAA).

Cigonya blanca (Ciconia ciconia). 2 exs. sobre La Puda volant als aiguamolls de la Puda el 27/6/08 (JLSA).

Ànec collverd (Anas platyrhynchos). 5 pollets grans amb 15 adults a la llacuna de Casa Nostra, Estany de Banyoles el 28/6/08 (CFQA). Femella amb pollets a la llacuna dels Amaradors, Estany de Banyoles el 29/6/08 (XAAA).

Àguila marcenca (Circaetus gallicus). 1 ex. Al bosc que hi ha entre el tram de TGV i la Granja d'en Bosc, prop de Sant Mer el 16/6/08 (IAXA, IPXB, PCXA).

Fotja (Fulica atra). 1 ex. A l'Estany de Banyoles el 24/6/08 (CFQA). Un juvenil i un adult a la llacuna de l'Artiga el 28/6/08 (JBXF).

Cames llargues (Himantopus himantopus). 5 exs. a la llacuna d’en Margarit, Estany de Banyoles el 18/6/08 (CGPA) i 2 exs. el 26/6/08 (CFQA).

Camesllargues a la llacuna d’en Margarit el 18/6/08 © Carles González Peix

Corriol petit (Charadrius dubius). 1 ex. a la llacuna d’en Margarit, Estany de Banyoles el 26/6/08 (CFQA).

Xivita (Tringa ochropus). 2 exs. a la llacuna de Casa Nostra, Estany de Banyoles el 28/6/08 (CFQA).

Xivitona (Actitis hypoleucos). 1 ex. a la llacuna d’en Margarit, Estany de Banyoles el 18/6/08 (CGPA).

Xot (Otus scops). 1 ex. sentit cantar a Punta Freixenet a l' Estany de Banyoles el 28/6/08 (MCXB).

Mussol comú (Athene noctua). 1 ex. a la carretera que volta l'Estany a la zona de Lió - Mas Herbeig el 29/6/08 (XAAA).

Blauet (Alcedo atthis). 1 ex. a la llacuna de Casa Nostra, Estany de Banyoles el 28/6/08 (CFQA). 1 ex. anellat a la riera d’en Morgat, Estany de Banyoles el 30/6/08 (CFQA).

Puput (Upupa epops). 1 ex. a la llacuna de Casa Nostra, Estany de Banyoles el 28/6/08 (CFQA).

Capsigrany (Lanius senator). 1 ex. al costat del tram del TGV per sota Les Olives, Vilademuls, el 16/6/08 (IAXA, IPXB, PCXA).

Juliol

Cabusset (Tachybaptus ruficollis). 2 exs. a la llacuna de Casa Nostra, Estany de Banyoles el 10/7/08 (CFQA). 3 llocades mínim de cabusset amb 5 pollets a la llacuna de l'Artiga, Estany de Banyoles el 10/7/08 (CFQA). Adults amb cries. a la llacuna de l'Artiga el 24/7/08 (JRGA, MZNA) i 4 exs., 2 joves, a la llacuna el 25/7/08 (CFQA).

Martinet menut (Ixobrychus minutus). 1 ex. mascle a la torre de rem de Lió a l' Estany de Banyoles el 9/7/08 (MCLA) i el 21/7/08 (CFQA).

Martinet de nit (Nycticorax nycticorax). 1 ex. a l' Estanyol Nou de Can Cisó, Estany de Banyoles el 17/7/08 (MLXA). 1 ex. A sobre l'arbre del mig la llacuna a la llacuna de l'Artiga, Estany de Banyoles el 24/7/08 (JRGA, MZNA). 1 ex. vist des del cotxe al pont de Ses Serres al riu Terri, a Ravós del Terri el 25/7/08 (APXA, IAXA, IPXB).


Martinet de nit el riu Terri el 25/7/08 ©Irene Álvarez

Bernat pescaire (Ardea cinerea). 1 ex. a la llacuna de l'Aulina, Estany de Banyoles el 26/7/08 (CFQA).
1 ex. a la llacuna de l'Artiga el 27 i 30/7/08 (CFQA). 1 ex. menjant una carpa a la llacuna d’en Margarit, el 29/7/08 (CGPA).

Agró roig (Ardea purpurea). 1 ex. a la llacuna de l'Artiga, Estany de Banyoles el 22/7/08 (CFQA) i 1 ex. sobre l'arbre del mig a la mateixa llacuna el 24/7/08 (JRGA, MZNA). 1 ex. a la llacuna de l'Aulina, el 26/7/08 (XVPA).

Cigonya blanca (Ciconia ciconia). 3 exs. per sobre la zona de Casa Nostra direcció a l'Estany als aiguamolls de la Puda el 17/7/08 (JLSA).

Xibec (Netta rufina). 5 exs. a la llacuna de l'Artiga, Estany de Banyoles el 25/7/08 (CFQA).

Milà negre (Milvus migrans). 1 ex. a la llacuna de Casa Nostra, Estany de Banyoles el 6/7/08 (CFQA, XVPA). 1 ex. Sobre el camps entre l'Espa i l'estanyol de la Cendra el 10/7/08 (CFQA).

Astor (Accipiter gentilis).1 ex. caçant al costat de la carretera a Rocacorba al Collet de Can Negre el 27/7/08 (CFQA).

Àguila calçada (Hieraaetus pennatus). 1 ex. de fase clara vist dues vegades, a poca alçada sobre la fageda vistos des del cim de Golany, Rocacorba el 12/7/08 (XVPA) i 1 ex. de fase clara al mateix lloc el 27/7/08 (CFQA). 1 ex. volant sobre la punta Freixenet, a l' Estany de Banyoles el 17/7/08 (ICPA, MCLA, MLXA).

Falcó mostatxut (Falco subbuteo). 1 ex. creua volant des de l'Estany cap al sud sobre l'estanyol d'en Montal i els aiguamolls de la Puda el 10/7/08 (CFQA). 1 ex. surt de sota Golany, Rocacorba el 12/7/08 (XVPA) i 1 ex. sentit i vist sota la roca plana de Golany el 27/7/08 (CFQA).

Guatlla (Coturnix coturnix). 1 ex. cantant a la llacuna de l'Artiga el 26/7/08 (XVPA). 2 exs. un a la llacuna de Margarit i l'altre al costat de l'Artiga a Can Morgat el 31/7/08 (CGPA).

Polla d'aigua (Gallinula chloropus). 2 pollets i un adult a la bassa de la deu de Can Morgat el 6/7/08, 4 pollets, un juvenil i un adult el 26/7/08 (CFQA) i 2 pollets molt petits el 26/7/08 (XVPA). 3 pollets grandets a tocar de la Torre de Rem a l' Estany de Banyoles el 9/7/08 (MCLA). 3 llocades han criat amb 7 pollets o joves a la llacuna de l'Artiga, Estany de Banyoles el 10/7/08 (CFQA). 1 juvenil gran a la llacuna de l'Artiga el 26/7/08 (CFQA). 2 pollets molt petits amb un adult i pollets més grans a la llacuna d’en Margarit el 26/7/08 (XVPA).

Fotja (Fulica atra). 2 exs. als desmais a l' Estany de Banyoles el 5/7/08 (CFQA). 2 llocades de fotja, un juvenil gran i dos pollets petits amb 5 adults a la llacuna de l'Artiga el 10/7/08 (CFQA). 1 ex. amb 3 cries a la llacuna de l'Artiga el 24/7/08 (JRGA, MZNA). 3 joves i 2 adults a la llacuna de l'Artiga el 27/7/08 (CFQA).

Corriol petit (Charadrius dubius). 1 ex. a la llacuna d’en Margarit el 6/7/08 (CFQA). Una parella criant amb 3 pollets de 2 o 3 dies en una zona de conreus i boscos amb moviments de terres per les obres del Tren d'Alta Velocitat al seu pas per Cornellà del Terri el 11/7/08 (PFLA). 1 ex. a la llacuna de l'Artiga (CFQA) i 1 ex. a la llacuna d’en Margarit el 26/7/08 (XVPA).


Corriol petit amb dos pollets a Cornellà del Terri el 11/7/08 © Ponç Feliu

Gamba verda (Tringa nebularia). 1 ex. a la llacuna d’en Margarit el 26/7/08 (XVPA).

Xivita (Tringa ochropus). 1 ex. a la llacuna de l'Artiga, Estany de Banyoles el 25/7/08 (CFQA). 3 exs. a la llacuna d’en Margarit el 26/7/08 (XVPA).

Valona (Tringa glareola). 3 exs. a la llacuna de l'Artiga el 25/7/08 (CFQA).

Xivitona (Actitis hypoleucos). 2 exs. sobre un tronc als desmais a l' Estany de Banyoles el 5/7/08 (CFQA). 4 exs. prop la palanca dels Amaradors sobre un tronc a l’Estany el 17/7/08 (ICPA, MCLA, MLXA). 11 exs. a sobre uns troncs als desmais el 21/7/08, 1 ex. sentit als desmais de nit el 23/7/08 i 4 exs. més el 27/7/08 (CFQA).

Gavià argentat (Larus michahellis). 2305 exs a l' Estany de Banyoles el 27/7/08 (CFQA).

Tórtora (Streptopelia turtur). 1 ex. a la llacuna d’en Margarit el 31/7/08 (CGPA).

Xot (Otus scops). 1 ex. atropellat a la carretera de Pujarnol el 18/7/08 (JBVA). 1 ex. sentit i capturat per anellament científic als aiguamolls de la Puda el 26/7/08 (CFQA).

Gamarús (Strix aluco). 1 ex. vist sobre un fil que creua la carretera de Banyoles a Sant Miquel de Campmajor, davant La Puda el 6/7/08 (CFQA).

Enganyapastors (Caprimulgus europaeus). 1 ex. cantant lluny al Puig de les Gitanes des de les llacunes de Can Morgat el 25/7/08 (CFQA).

Blauet (Alcedo atthis). Diverses observacions d’entre 1 i 2 exs. a la llacuna de l'Artiga del 10/7 al 4/8/08 (CFQA, JRGA, MZNA, XVPA). 1 ex. a la llacuna de Casa Nostra el 10/7/08 (CFQA). 1 ex. a la llacuna d’en Margarit el 26/7/08 (XVPA) i 1 ex. a l' Estanyol d'en Montalt, Aiguamolls de la Puda el 27/7/08 (XVPA).

Abellerol (Merops apiaster). 5 exs mínim. a la llacuna de l'Artiga el 24/7/08 (JRGA, MZNA).

Oreneta vulgar (Hirundo rustica). Dormidor espectacular d'orenetes a les balques de la llacuna de l'Artiga. Inicialment amb 500 exs i posteriorment algun miler el 27/7/08 (CFQA, JBVA).

Corb (Corvus corax). Una parella prop del prat de Sant Nicolau el 12/7/08 (XVPA).
Pardal roquer (Petronia petronia). Un grup de 8 exs. a Cal Rajoler, sobre uns cables elèctric i sobre uns fems que hi ha a l'entrada d'un mas que troben en agafar el trencant cap a Sant Martí de la Mota. a Riudellots de la Creu el 13/7/08 (ACHA).

Pinsà comú (Fringilla coelebs). 1 ex. sentit a Camós des de la carretera dels nens de Casal el 18/7/08 (JBVA).

Agost

Corb marí gros (Phalacrocorax carbo). 1 ex. el primer de la tardor a l' Estany de Banyoles el 7/8/08 (DCFA).

Martinet menut (Ixobrychus minutus). 1 ex. mascle a la desembocadura de la riera Castellana a l'Estany des de dins amb una barca el 19/8/08 (MCLA).

Martinet blanc (Egretta garzetta). 1 ex. a la llacuna de l'Artiga, Estany de Banyoles el 2 i 4/8/08 (CFQA) i 2 exs. del 23/8 al 1/9/08 (PCSA, CFQA). Un portava una anella de color verd i números negres (N680) anellada a les Medes el 10/7/08 com a poll. 2 exs. a la Reserva de l'Illa de Fares el 8/8/08 (CFQA).

Bernat pescaire (Ardea cinerea). Mínim d’un exemplar vist a les llacunes de Can Morgat els dies 2, 18, 20 i 30/8 amb un màxim de 2 exs. a l’Artiga el 23/8/08 (CFQA, MCLA, PCSA, JBXF).

Agró roig (Ardea purpurea). 1 ex. jove vist durant diversos dies consecutius a la Reserva de l'Illa de Fares del 18 al 28/8/2008 (SCIA).

Cigonya blanca (Ciconia ciconia). 50 exs. Volant direcció a l'abocador a Can Puig el 11/8/08 (JLSA).
100 exs. aproximadament en un pas molt nombrós sobre Centenys, Fontcoberta i Melianta i direcció a Banyoles. S'aturen a diversos llocs entre Usall, Centenys i Banyoles. Diversos observadors i grups variables el 21/08/08; de forma resumida n’hi havia: un mínim de 60 volant sobre Melianta cap a Banyoles; 12 exs. en unes antenes i sobre uns arbres i línies elèctriques de Melianta (TCXA), unes 15 exs. passen la nit al campanar de l’església de Fontcoberta (ECSA) i 23 exs. sobre Banyoles (CFQA). Al dia següent el 22/8/08 el mateix grup produeix les següents observacions: 10 exs. al Pla de Martís (JVLA), 50 exs. volant sobre el Puig de Sant Martirià a Banyoles (ECXC, JVLA), 5 exs. Sobre les Costes de Mata (JMGA), 6 exs. al nucli de Fontcoberta (JMGA). 2 exs. trobats morts a Usall (JVL, JMXB) i 2 més a Centenys, totes amb anelles d’alemanya.
110 exs. mínim per Banyoles i Porqueres en diversos punts: la Cooperativa agrícola, el Monestir, la Nutrex, Agri-energia, a Les Pedreres de Mata, en grues a La Farga i al Pla de l’Ametller, a Can Puig i al turó d’en Ramis a darrera l’Ajuntament el 25/8/08 (JBVA, CFQA). 60 exs. encara al matí següent a Banyoles i més tard 77 exs. del mateix grup en un camp a Borgonyà el 26/8/08 (CFQA). 1 ex. al Pla de Martís el 28/8/08 (JVLA). 1 exs. A sobre la Nutrex a Banyoles el 29/8/08 (JMGA).
Cigonyes sobre el Monestir de St. Esteve de Banyoles el 21/8/08 © Carles Feo

Ànec cullerot (Anas clypeata). 1 ex. Femella. a la llacuna de l'Artiga, Estany de Banyoles el 02/08/08 (CFQA).

Milà negre (Milvus migrans). 1 ex. a la Resclosa de Serinyà el 2/8/08 (CFQA). 1 ex. a l' Estany de Banyoles el 7/8/08 (DCFA). 25 exs. sobre l'Illa de Fares el 8/8/08 (CFQA). 1 ex. a la reserva de l'Illa de Fares Fluvià el 8/8/08 (CFQA, JBVA).

Àguila marcenca (Circaetus gallicus). 1 ex. vist a Cal Baler entre Camós i Miànigues, Porqueres, el 1/8/08 (LPGA). 1 ex. a la Reserva de l'Illa de Fares o del Fluvià el 8/8/08 (CFQA).


Àguila marcenca a Miànigues el 1/8/08 © Lourdes Pinsach

Esparver cendrós (Circus pygargus). Un exemplar jove amb marques alars. En principi semblava amb blava a l'ala esquerra i taronja a la dreta al Pla de Martís el 28/8/08 (JVLA).

Falcó mostatxut (Falco subbuteo). 1 ex. sentit a la Reserva de l'Illa de Fares el 8/8/08 (CFQA).

Falcó pelegrí (Falco peregrinus). 1 ex. sobre l'aigua de l'Estany de Banyoles el 6/8/08 (EFXA). 1 ex. a la Reserva de l'Illa de Fares el 8/8/08 (CFQA, JBVA).

Polla d'aigua (Gallinula chloropus). 3 adults i 2 joves. a la llacuna de l'Artiga el 23/8/08 (CFQA).

Fotja (Fulica atra). 2 joves a la llacuna de l'Artiga el 2/8/08 i 8 adults, un poll mitjà i 3 juvenils el 4/8/08 (CFQA). 15 exs. a l' Estany de Banyoles el 7/8/08 (DCFA). 3 joves a la llacuna de l'Artiga el 23/8/08 (CFQA).

Xivitona (Actitis hypoleucos). 1 ex. A la Resclosa de Martís al Fluvià el 2/8/08 (CFQA). 1 ex. a la llacuna d’en Margarit el 4/8/08 (CFQA). 4 exs. volant sobre l'aigua a la Punta Freixenet a l' Estany de Banyoles el 6/8/08 (CFQA, EFXA, ICPA, XPXA). 2 exs. Sobre els arbres dels desmais el 8/8/08 i 2 exs. mínim sentits a la mateixa zona el 27/8/08 (CFQA). 2 exs. a la Resclosa de Serinyà el 23/8/08 (JVLA).

Gavià argentat (Larus michahellis). 2460 exs. en un cens. Podria haver-n'hi molts més, uns 2700, estan molt junt i son difícils de comptar a l' Estany de Banyoles el 28/8/08 (CFQA).

Xot (Otus scops). 1 ex. cantant de nit a la Reserva de l'Illa de Fares el 8/8/08 (JBVA).

Blauet (Alcedo atthis). 1 ex. a la Resclosa de Serinyà el 2/8/08 i 3 exs. el 8/8/08 (CFQA).

Gaig blau (Coracias garrulus). 1 ex. a Sant Mer el 6/8/08 (ECXC).1 ex. Vist a la zona de Galliners prop la carretera el 11/8/08 (JBXE, JVLA) el 14/8/08 (ICAA) el 23/8/08 (PFLA) i 2 exs. el 29/8/08 (JVLA). 3 exs. a Crespià, a Can Bruguera, prop del trencant d’Espinavessa, el 13/8/08 (CGPA); també a Crespià 2 exs. del 18 al 21/8/08 (JBXE, JVLA); altre cop 3 exs. el 22/8/08(JVLA), 1 ex. el 23 i el 24/8/08 (JVLA, PFLA, JMGA), 1 ex. el 27/8/08 (JVLA), i 4 exs. el 28 i 29/8/2008 (JVLA, CFQA). 2 exs. a la carretera d'Esponellà a Bàscara pq9 el 24/8/08 (JVLA). 1 ex. a Vilert el 23/8/08 (PFLA) i 3 exs. a la carretera d'Espinavessa a Vilert el 27/8/08 (CGPA).


Gaig Blau a Crespià el 27/8/08 © Carles González.

Capsigrany (Lanius senator). 1 ex. portant menjar a la carretera de Banyoles a Galliners a 200 metres del trencant de Santa Caterina el 14/8/08 (ICAA).

Cornella (Corvus corone corone). 20 exs. a Crespià el 24/8/08 (JMGA) i 21 exs. el 27/8/08 (CGPA).

Setembre

Cabusset (Tachybaptus ruficollis). 6 exs. a la llacuna de l'Artiga el 6/9/08 (CFQA).

Corb marí gros (Phalacrocorax carbo). 2 exs. a la reserva de l'Illa de Fares o del Fluvià el 5/9/08 (CFQA, JBVA). 2 exs. a la Resclosa de Serinyà - Reserva de l'Illa de Fares el 8/9/08 (SCIA). 3 exs. a l' Estany de Banyoles el 15/9/08 (CFQA).

Martinet blanc (Egretta garzetta). 1 ex. a la Reserva de l'Illa de Fares el 5/9/08 (CFQA, JBVA).

Bernat pescaire (Ardea cinerea). 1 ex. a la llacuna de l'Artiga el 1/9/08 (CFQA). 1 ex. a la Reserva de l'Illa de Fares el 5/9/08 (CFQA, JBVA). 1 ex. a la llacuna d’en Margarit el 6/9/08 (CFQA). 6 exs, en un mateix camp al mig el Pla de Martís el 13/9/08 (CFQA).


Bernat pescaire a la llacuna Margarit el 15/9/08. © Carles González Peix.

Agró roig (Ardea purpurea). 3 exs. entre la resclosa de Serinyà i Esponellà al riu Fluvià el 9/9/08 (JVLA).

Cigonya blanca (Ciconia ciconia). 1 ex. al Pla de Martís el 2/9/08 (JVLA). 50 exs. volant a sobre Banyoles el 8/9/08 (RCXA).

Morell cap-roig (Aythya ferina). 1 ex. a la llacuna de l'Artiga el 5/9/08 i 1 ex. femella. als desmais, Estany de Banyoles el 15/9/08 (CFQA).

Milà negre (Milvus migrans). 1 ex. a la Reserva de l'Illa de Fares el 5/9/08 (CFQA, JBVA).

Àguila marcenca (Circaetus gallicus). 1 ex. caçant una serp a Centenys, vista també un segon dia, el 3/9/08 (KFXA).

Arpella vulgar (Circus aeruginosus). 1 ex. al Pla de Martís el 4/9/08 (JVLA). 1 ex. mascle passa volant sobre la llacuna de l'Artiga el 6/9/08 (CFQA). Un exemplar de segon any al Pla de Martís el 13/9/08 (SCIA). 2 exs mascle al Pla de Martís el 13/9/08 (CFQA) i 1 ex. mascle adult el 14/9/08 (SCIA).

Arpella pàl·lida (Circus cyaneus). 1 ex. mascle adult al camí de les Rescloses del riu Fluvià (Sant Ferriol-Serinyà) el 8/9/08 (SCIA).

Àguila pescadora (Pandion haliaetus). 1 ex. a la Reserva de l'Illa de Fares el 9/9/08 (SCIA).

Xoriguer comú (Falco tinnunculus). 2 exs. al Pla de Martís el 13/9/08 (CFQA).

Falcó mostatxut (Falco subbuteo). 2 exs. cridant frenèticament als pollancres del costat la desembocadura del Ser a la Resclosa de Serinyà al riu Fluvià el 5/9/08 (CFQA, JBVA). 1 ex. caçant les orenetes que van a dormir al balcar de la llacuna de l'Artiga, fent diversos picats a l’aire, el 5/9/08 i 1 ex. a la zona de l'ecotó de Lió, als Amaradors, Estany de Banyoles el 15/9/08 (CFQA).

Polla d'aigua (Gallinula chloropus). 5 exs. dels quals 3 juvenils a la bassa de la deu de Can Morgat el 5/9/08 (CFQA).

Fotja (Fulica atra). 8 exs, dels quals 2 de joves, a la llacuna de l'Artiga el 6/9/08 (CFQA) i 106 exs. a l' Estany de Banyoles el 15/9/08 (CFQA).

Valona (Tringa glareola). 2 exs. a la llacuna d’en Margarit el 13/9/08 (XVPA).

Xivitona (Actitis hypoleucos). 1 ex a la llacuna d’en Margarit el 1/9/08 i 3 exs. el 9/9/08 (CGPA).

Xivitona a la llacuna Margarit el 1/9/98 © Carles González

Blauet (Alcedo atthis). 3 exs. a la Reserva de l'Illa de Fares o del Fluvià el 5/9/08 (CFQA, JBVA). 2 exs. a la llacuna de l'Artiga el 6/9/08 i 1 ex. a la llacuna de Casa Nostra a la Puda el 13/9/08 (CFQA).

Gaig blau (Coracias garrulus). 2 exs. a Crespià i 1 ex. al Pla de Martís el 2/9/08 (JVLA). 1 ex. prop el passallís de Vilert al Riu Fluvià el 7/9/08 (CFQA). 1 ex. al Pla de Martís el 11/9/08 (SCIA).

Oreneta de ribera (Riparia riparia). 2 exs. a l' Estany de Banyoles el 15/9/08 (CFQA).

Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca). 5 exs. a l'entorn de l'Estany, des de la caseta de fusta a Lió i fins als desmais el 15/9/08 (CFQA).

Escorxador (Lanius collurio). 1 ex. jove. al Pla de Martís el 9/9/08 (JVLA). 1 ex. jove a les jonqueres de prop l'Estany, a la llacuna de Casa Nostra a La Puda el 13/9/08 (CFQA).

Botxí meridional (Lanius meridionalis). 1 ex. al Pla de Martís el 13/9/08 (CFQA).

Durbec (Coccothraustes coccothraustes). 1 ex. als horts de Banyoles el 12/9/08 (JMGA).

Altres espècies de fauna

Llúdriga (Lutra lutra). 1 ex. vista durant 20 minuts a la resclosa de Serinyà al riu Fluvià el 14/9/08 (SCIA). 1 ex. vist en el cens de llúdrigues simultani a l'Estany de Banyoles a la llacuna d’en Margarit el 28/6/08 (MJXA i ORXA).

Cabirol (Capreolus capreolus). 1 ex. travessat el corriol del costat la llacuna de Can Morgat, mentre ell anava corrent a Can Morgat (Estany de Banyoles) el 9/8/08 (Joan ?). 1 ex. bevent a la llacuna de l'Artiga, el 30/7/08 (CFQ).

Geneta (Genetta genetta). 2 exs. de nit creuant la carretera davant de la casa de Can Morgat, des del camí cap a les llacuna a la vora de l'Estany (Estany de Banyoles) el 5/9/08 (CFQA).

Conill (Oryctolagus cuniculus). 1 ex. vist a la Punta Freixenet, Estany de Banyoles, el 28/6/08 (MCXB).

Esquirol (Sciurus vulgaris). 1 ex. a l'Illa de Fares el 23/8/08 (JVLA).

Ratpenats observats durant una jornada de seguiment a l’Estany de Banyoles per Galanthus (CFQA, EFXA, XPXA, ICPA...). Diversos exemplars de ratapinyada d'aigua (Myotis daubentonii) a Punta Freixenet el 6/8/08, també de ratapinyada de bosc (Barbastella barbastellus), ratapinyada d'orella escapçada (Myotis emarginatus), ratapinyada nana (Pipistrellus pygmaeus) i ratpenat gris ibèric (Myotis sclaterai).


El noticiari faunístic està obert a la participació de tothom, gràcies a l'aportació de tots els voluntaris es fa possible la publicació d'aquest material. Si voleu aportar dades, suggerències o fins i tot articles sobre fauna podeu enviar-ho a limnos@limnos.org o a carlesfeo@terra.es
També podeu visitar http://natura-plaestany.blogspot.com/