dimarts, 25 de setembre de 2007

NOTICIARI FAUNÍSTIC DEL PLA DE L’ESTANY del Juliol al 15 de setembre
Noticiari naturalista del 3er trimestre del 2007 del Pla de l’Estany.
Editat per Limnos (Associació de Defensa del Patrimoni Natural del Pla de l’Estany)
www.limnos.orgDurant l’estiu la calor i la sequera han afectat de forma important a la natura, però aquesta reacciona de forma natural com aquella que té un munt de recursos recollits al llarg dels temps. Durant aquest tercer trimestre del 2007 hi ha hagut observacions molt interessants com les cigonyes negres i moltes altres espècies d’ocells aquàtics.

El juliol s’ha caracteritzat per un seguiment de les poblacions d’ocells aquàtics que han niat a les llacunes. Han crescut els nombrosos pollets de cabusset de les llacunes de l’Artiga i d’en Margarit a Can Morgat, també les polles d’aigua, els collverds, els corriols petits, i finalment s’han detectat 4 joves de fotja (Fulica atra) a la llacuna d’en Margarit i 4 més a l’Artiga, en total 8 joves de fotja nascuts amb èxit a l’Estany de Banyoles. Com a dades més interessants cal considerar la citació de 2 joves de cigonya negra (Ciconia nigra) el 24.VII a la llacuna de l’Aulina, probablement migrants procedents del centre d’Europa, i dades d’espècies poc habituals en aquesta època com 2 exs. de morell de cap-roig (Aythya ferina) el 28.VII. Les xivites (Tringa ochropus) vistes a primers de mes són estivals no reproductors, com els 4 exs. a la llacuna de Margarit del 2.VII, en canvi les de final de mes ja poden ser migrants post-nupcials primerencs, és el cas d’1 ex. del 28 al 30.VII a la bassa de la deu de Can Morgat. Al llarg del mes també s’han observat diversos camallargs (Himantopus himantopus) amb un màxim de 4 exemplars el 1.VII també a les llacunes, una valora (Tringa glareola) el 14.VII, i algunes xivitones (Actitis hypoleucos). Les observacions d’agró roig (Ardea purpurea) no permeten determinar si ha criat o no a la zona, 1 exemplar el 23 i el 25.VII a les llacunes.

Durant l’agost les bèsties no fan vacances, però moltes es mouen buscant ja nous territoris o espais més tranquils. Aquest any ha estat poc calorós i no hi han hagut dades excepcionals. El pas de cigonyes típic de final de més ha estat molt fluix aquest any i només s’han vist 20 cigonyes a la Nutrex de Banyoles el 27.VIII. Totes les dades interessants fan referència a ocells aquàtics migradors, a excepció de la cita de gaig blau (Coracias garrulus) al Pla de Martís el 5.VIII, l’escorxador (Lanius collurio) i la verderola (Emberiza citrinella) vistos a Can Morgat el 5.VIII. D’aquests ocells aquàtics destaquen el jove de cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) i un fumarell carablanc (Chlydonias hybridus) vistos al nord de l’Estany el 31.VIII. A les llacunes s’han seguit veient els limícoles com els camallargs, amb un màxim de 2 exemplars el 5.VII; una gamba verda (Tringa nebularis) el 8.VIII, un becadell (Gallinago gallinago) el 8 i el 28.VIII, màxim de 3 xivites el 8.VIII, i la xivitona vista diverses vegades. Cal destacar la presència d’anàtides com un xarrasclet (Anas querquedula) femella el 20.VIII, o l’ànec cullerot femella (Anas clypeata) que ha fet una estada molt llarga del 9.VIII al 4.IX, o els morells cap-roig amb un màxim de 4 exemplars el 2.VIII.

La primera quinzena de setembre és una època típica de pas migratori, pel que cal destacar el pas de 3 xarxets (Anas crecca) a les llacunes de Can Morgat el 14.IX, un morells cap-roig el 3.IX i l’estada de 5 ànecs cuallarg (Anas acuta) del 10 al 16.IX. També han sorprès les concentracions de 85 ànecs collverd (Anas platyrhynchos) a la llacuna de l’Artiga el 14.IX o de fotges ja a l’Estany, unes 81 als desmais el 14.IX. Com a espècie singular dos gaig blau es van deixar veure a Vilafreser, Vilademuls, el 2.IX. Les poques pluges de setembre han deixat les zones humides de la comarca amb poca aigua i el pas de limícoles ha estat escàs, només una xivita el 4.IX a la llacuna d’en Margarit.

Observadors del noticiari de fauna complet: BGEA: Bienvenido Gomez; CFQA: Carles Feo; CGPA: Carles González Peix; COIET: Brigada del COIET; ICPA: Irene Camós; JBVA: Jordi Burch; JLSA: Juan Luengo; JMGA: Josep Maria Massip; JRGA: Josep Maria Rodríguez; JVFA: Jaume Vila; HBXA: Hortènsia Belmonte; MCLA: Miquel Campos; MGXC: Mercè González; MMXC: Mercè Mundet; MZNA: Maria Zaragoza; NRCA: Narcís Rubio; PCSA: Pilar Castel ; PPXA: Pau Pagès; RCXA: Ramon Casadevall; XVPA: Xavi Vila.

NOTICIARI FAUNÍSTIC DEL PLA DE L’ESTANY DEL JULIOL AL 15 DE SETEMBRE DE 2007Juliol 2007

Cabusset (Tachybaptus ruficollis). 1 ex. en muda completa, no pot volar, capturat a la llacuna de l'Aulina el 17/7/07 (CFQA, PPXA). A la llacuna de’n Margarit 3 adults i 3 joves el 21/7/07 (CFQA), 6 pollets el 24/7/07 (XVP), 4 exs. el 28/7/07 (CFQA). 11 exs. a Margarit el 28/7/07 (JBVA).

Martinet menut (Ixobrychus minutus). 1 ex. a la zona d'arribada de rem a Lió el 14/7/07 (BGEA).

Bernat pescaire (Ardea cinerea). 1 ex. llacuna de l'Aulina el 23 i el 24/7/07 (MCLA, CGPA, MGXC, XVPA, CFQA). 1 ex. a la llacuna de l'Artiga el 25/7/07 (CFQA).

Agró roig (Ardea purpurea). 1 ex. a la llacuna de l'Aulina el 23/7/07 (MCLA), 1 ex. a la llacuna de l'Artiga el 25/7/07 (CFQA).

Cigonya negra (Ciconia nigra). 2 exs. joves a la llacuna de l’Aulina i més tard a la de'n Margarit el 24/7/07 (CFQA, CGPA, MGXC, XVPA).

Morell cap-roig (Aythya ferina). 2 exs. mascle i femella a la llacuna de'n Margarit el 28/7/07 (CFQA).

Milà negre (Milvus migrans). 2 exs. volant sobre l'Illa de Fares el 21/7/07(CFQA).

Àguila marcenca (Circaetus gallicus). 2 exs. volant sobre l'Illa de Fares 21/7/07 (CFQA).

Rascló (Rallus aquaticus). 2 jovenets i un adult a la bassa de la deu de Can Morgat el 18/7/07 (JBVA). 1 pollet corrent pel rec de darrera l'aguait de Margarit el 24/7/07 (XVPA). 1 ex.jove. a Margarit i un altre a la deu de Can Morgat el 25 i el 30/7/07 (CFQA, XVPA).

Polla d'aigua (Gallinula chloropus). 1 adult amb 5 pollets i diversos grups de juvenils de polla d'aigua, almenys tres parelles mínim, a la llacuna de'n Margarit el 9 i 24/7/07 (CFQA, XVPA).

Fotja (Fulica atra). 2 exs. als desmais el 7/7/07 (CFQA). 1 adult i dos pollets ja més grans a la llacuna de l'Artiga el 9/7/07 i 5 adults i un mínim de dues llocades amb 2 pollets cada una el 28/7/07 (CFQA). A la llacuna d’en Margarit 1 adult amb tres pollets el 9/7/07 (CFQA), que en realitat són 4 pollets vistos del 20 al 24/7/07 (BGEA, CGPA, MGXC, XVPA).

Camallarga (Himantopus himantopus). 4 exs. a la llacuna de'n Margarit l’1/7/07 (CFQA, MMXC, PCSA). 1 ex. a la llacuna de l'Aulina i d’en Margarit del 21 al 25/7/07 (CFQA, HBXA, JVFA, MCLA, CGPA, MGXC, XVPA).

Corriol petit (Charadrius dubius). 1 ex. a la llacuna de'n Margarit el 1/7/07 (MMXC, PCSA); 2 adults i 4 pollets el 2/7/07 (CGPA) i 2 exs. el 3, 4 i 14/7/07 (BGEA, CFQA, JBVA). A la llacuna de l’Aulina de 1 a 5 exs. entre el 2 i el 30/7/07, amb indicis de cria per crits d’alerta (CGPA, CFQA, MGXC, XVPA). 2 exs. a la bassa de la deu de Can Morgat 30/7/07 (CFQA).

Xivita (Tringa ochropus). 4 exs a la llacuna de'n Margarit el 2/7/07 (CGPA), 3 exs. el 3/7/07, 2 exs. a la bassa de la deu de Can Morgat el 9/7/07 i 1 ex. el 28 al 30/7/07 (CFQA).

Valona (Tringa glareola). 1 ex. a la llacuna de'n Margarit el 14/7/07 (BGEA, CFQA, JBVA).

Xivitona (Actitis hypoleucos). 1 ex. a la llacuna de'n Margarit el 3/7/07 (CFQA), i 1 ex. el 14/7/07 (BGEA, CFQA, JBVA). 2 exs. a la bassa de la deu de Can Morgat el 30/7/07 (CFQA).

Xot (Otus scops). 1 ex. cantant de nit a la reserva de l'Illa de Fares el 21/7/07 i 1 ex. cantant a la Puda el 27/7/07 (CFQA).

Enganyapastors (Caprimulgus europaeus). 1 ex. atropellat al camí a peu de la Font del Rector fins a Porqueres el 29/7/07 (JMGA).

Blauet (Alcedo atthis). 1 ex. a la llacuna de'n Margarit el 2 i 3/7/07 (MCLA, CFQA). 1 ex. sobre una tija a la riba, fent picats a l'aigua a la llacuna de l'Artiga 9/7/07; 1 ex. a l'estanyol de la Cendra el 14/7/07, i 9 exs. capturats per anellament a l'Illa de Fares el 21/7/07 (CFQA).

Tallarol gros (Sylvia borin). 1 ex. juvenil a la Reserva de l'Illa de Fares el 21/7/07 (CFQA).

Mallerenga d'aigua (Parus palustris). 1 ex. jove capturat per anellament a la Reserva de l'Illa de Fares el 21/07/07 (CFQA).

Oriol (Oriolus oriolus). 2 exs. als terrenys de casa nostra als Aiguamolls de la Puda el 19/7/07 (ICPA).

Agost 2007

Cabusset (Tachybaptus ruficollis). 2 adults amb 2 polls i 2 polls més a la llacuna de'n Margarit el 2/8/07 (CFQA). D’1 a 3 exs. del 28 al 31/8/07 (CFQA, XVPA).

Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus). 1 ex. a la riba de l'Estany a Lió el 31/8/07 (CFQA).

Martinet menut (Ixobrychus minutus). 1 ex. mascle volant des de la torre de rem cap a la dreta de la passera de fusta de Lió a l’Estany de Banyoles el 5/8/07 (CFQA).

Bernat pescaire (Ardea cinerea). 6 exs. volant sobre la llacuna de l'Artiga el 9/8/07 (RCXA). 1 ex. a la llacuna de l'Artiga el 28/8/07 (CFQA).

Agró roig (Ardea purpurea). 1 ex. a l’estanyol Nou de Can Cisó el 1/8/07 (BGEA).

Cigonya blanca (Ciconia ciconia). 20 exemplars a la torre de Nutrex a Banyoles 27 i 28/8/07 (RCXA, JBVA).

Ànec coll-verd (Anas platyrhynchos). 83 exs. a la llacuna de'n Margarit, el 4/8/07 (CFQA).

Xarrasclet (Anas querquedula). 1 ex. femella a la llacuna de'n Margarit el 20/8/07 (CGPA).

Ànec cullerot (Anas clypeata). 1 ex. femella a la llacuna de'n Margarit del 9/8 al 4/9/07 (CGPA, CFQA).

Morell cap-roig (Aythya ferina). 4 exs. arriben volant a la llacuna de'n Margarit el 2/8/07 i 3 exs. als desmais el 5/8/07 (CFQA). 2 exs. a Margarit l’11/8/07 (CGPA) i 1 ex. el 16/8/07 (JBVA).

Xoriguer comú (Falco tinnunculus). Una parella de xoriguers al pla de Martís el 24/8/07 (MZNA).

Falcó pelegrí (Falco peregrinus). 1 ex. en vol SE NW a sobre la llacuna de'n Margarit el 9/8/07 (CGPA).

Polla d'aigua (Gallinula chloropus). 6 joves de polla d'aigua i 3 adults a la llacuna de'n Margarit el 2/8/07 i 1 adult i un juvenil prop de Can Lero el 5/8/07 (CFQA).

Fotja (Fulica atra). 11 exs. adults als desmais el 5/8 i 31 exs. el 25/8/07 (CFQA, CGPA). 4 adults i mínim de 2 polls a la llacuna de l'Artiga el 28/8/07 (CFQA) i 4 exs. joves el 29/8/07 (XVPA). 4 juvenils a la llacuna de'n Margarit del 31/08 al 3/9/07, i es deixen de veure a partir del 6/9/07 (CFQA).

Cammallarga (Himantopus himantopus). 1 ex. a la llacuna de'n Margarit del 2 al 8/08/2007, i 2 exs. el 5/8/07 (CFQA, CGPA).

Corriol petit (Charadrius dubius). 1 ex. a la llacuna de'n Margarit el 2/8/07 (CFQA).

Becadell comú (Gallinago gallinago). 1 ex. a la llacuna de'n Margarit el 8/8/07 (CGPA), i 1 ex. a la llacuna de l'Aulina el 28/8/07 (CFQA).

Gamba verda (Tringa nebularia). 1 ex. a la llacuna de'n Margarit el 8/8/07 (CGPA).

Xivita (Tringa ochropus). 1 ex. a la llacuna de'n Margarit el 2/8/07 i 1 ex. a la bassa de la deu de Can Morgat del 2 al 6/8/07 (CFQA). 3 exs. a la llacuna de'n Margarit el 8/8/07 (CGPA).

Xivitona (Actitis hypoleucos). 1 ex. Bassa de la deu de Can Morgat el 4 i el 29/8/07 (CFQA, XVPA). 6 exs. a la llacuna de'n Margarit el 8/8/07 (CGPA), 1 ex. el 14/8/07 (JBVA), 1 ex. el 20/8/07 (CGPA), 2 exs. el 25/8/07 (CGPA), i 1 ex. del 28/8 al 3/9/07 (CFQA).

Fumarell carablanc (Chlydonias hybridus). 1 ex. volant a la zona nord de l'Estany el 31/8/07 (CFQA).

Tórtora (Streptopelia turtur). 1 ex. a la llacuna de'n Margarit el 31/8/07 (CFQA).

Blauet (Alcedo atthis). 1 ex. a la llacuna de'n Margarit el 6/8/07 (ICPA), 1 ex. a l'estanyol d'en Montalt el 7/8/07, 1 ex. a l'estanyol de la Cendra el 8/8/07 (ICPA), 2 exs. a l’Estany de Banyoles el 14/8/07 (JBVA), i 1 ex. a la bassa de la deu de Can Morgat el 28/8/07 (CFQA).

Abellerol (Merops apiaster). 20 exs. a les llacunes de Can Morgat el 29/8/07 (XVPA).

Gaig blau (Coracias garrulus). 1 ex. al Pla de Martís el 5/8/07 (JMGA).

Puput (Upupa epops). Una parella tot l'any per la zona de la finca de casa nostra el 8/8/07 (ICPA).

Mallerenga d'aigua (Parus palustris). 1 ex. a la finca de Casa nostra el 16/8/07 (JBVA).

Oriol (Oriolus oriolus). 1 ex. a la llacuna de'n Margarit el 25/8/07 (CGPA).

Escorxador (Lanius collurio). 1 ex. a les llacunes de Can Morgat el 5/8/07 (BGEA).

Pinsà comú (Fringilla coelebs). 4 exs. al camí de Puig Clarà, prop l'Estany, el 8/8/07 (BGEA).

Verderola (Emberiza citrinella). 1 ex. a les llacunes de Can Morgat el 5/8/07 (BGEA).

Setembre 2007

Cabusset (Tachybaptus ruficollis). 2 exs. A la llacuna de'n Margarit el 10/9/07 (CFQA).

Martinet menut (Ixobrychus minutus). 1 ex. femella surt de la riba de Can Morgat el 14/9/07 (CFQA).

Martinet de nit (Nycticorax nycticorax). 1 ex. sobre un tronc a la resclosa de Serinyà el 8/9/07 (CFQA).

Bernat pescaire (Ardea cinerea). 1 ex. a la llacuna de l'Artiga el 1/9/07, i 1 ex. volant. a Can Morgat el 6/9/07 (CFQA). 3 exs. volant sobre la riba de Can Morgat a l’Estany de Banyoles el 10/9/07 i 1 ex. a la llacuna de l'Artiga el 14/9/07 (CFQA).

Cigonya blanca (Ciconia ciconia). 1 ex. a Mata el 2/9/07 (RCXA) i una altre a Porqueres el 13/9/07 (JLSA).

Xarxet (Anas crecca). 3 exs. entre els collverds a la llacuna de l'Artiga del 14/9/07(CFQA).

Ànec coll-verd (Anas platyrhynchos). 85 exs.a la llacuna de l'Artiga el 14/9/07 (CFQA).

Ànec cuallarg (Anas acuta). 5 exs. primer vistos a l'Artiga i després a la llacuna d'en Margarit el 10 i 16/9/07 (CFQA, JBVA, JRGA, MZNA, PCSA).

Morell cap-roig (Aythya ferina). 1 ex. mascle a la llacuna de'n Margarit el 3/9/07(CFQA).

Aligot comú (Buteo buteo). 2 exs. a la llacuna de l'Artiga el 14/9/07 (CFQA).

Falcó mostatxut (Falco subbuteo). 1 ex. a l'Illa de Fares el 8/9/07 (CFQA).

Polla d'aigua (Gallinula chloropus). 2 exs. a la llacuna de l'Artiga el 14/9/07 (CFQA).

Fotja (Fulica atra). 4 juvenils mínim i 2 adults a la llacuna de l'Artiga el 1/9/07(CFQA). 80 exs. als desmais el 8/9/07 (XVPA) i 81 exs. el 14/9/07 (JBVA). 6 exs. a la llacuna de l'Artiga el 14/9/07 (CFQA).

Xivita (Tringa ochropus). 1 ex. a la llacuna de'n Margarit el 4/9/07 (CFQA).

Gamarús (Strix aluco). 1 ex. Cantant als aiguamolls de la Puda l’1/9/07 (CFQA).

Blauet (Alcedo atthis). 2 exs. a l’estanyol de la Cendra el 1/9/07, 1 ex. a la bassa de la deu de Can Morgat el 6/9/07, i 1 ex. a la resclosa de Serinyà el 8/9/07 (CFQA).

Gaig blau (Coracias garrulus). 2 exs. sobre uns fils prop la residència dels Cirerers, a Vilafreser el 2/9/07 (NRCA).

Lucanus cervus


Altres grups de fauna

Visó americà (Mustela vison). 1 ex. a la riera d’en Morgat, just al punt on es passa per sobre el 14/9/07 (CFQA).

Tortuga de rierol (Mauremys leprosa). 1 ex. amb la closca molt malmesa capturada amb trampa, mesurada i marcada el 28/8/07 (COIET). 1 ex. vist a l'estanyol de la Cendra l’1/9/07 (CFQA).

Llangardaix (Timon lepida). 1 ex. al marge de la pista de terra, a l'alçada de la casa de Matella, a Porqueres el 15/7/07 (PCSA).

Serp verda (Malpolon monspessulanus). 1 ex. trobat dins el llit d'una casa del Puig d'en Colomer de Banyoles el 11/7/07 (JMGA).

Sargrantaner gros (Psammodromus algirus). Diversos exemplars al camí de terra al costat del turó de Can Morgat, Porqueres, el 16/9/07(CFQA).

Nàiades. El dia 30 d'agost després d'acabar la neteja dels recs es va fer un recompte de nàiades o musclos de riu de dues espècies (Unio elongatulus i Anodonta cygnea), en el rec d'en Teixidor se’n van trobar 265 i en el de Ca n'Hort, 73 individus (RCXA).

Escanyapolls (Lucanus cervus). 1 ex. mascle d’aquest fantàstic escarbat trobat mort al costat del bosc de Can Morgat, al camí de les llacunes, el 2/8/07 (CFQA).

Escarbat rinoceront (Oryctes nasicornis) 1 ex. al barri de Canaleta de Banyoles el 25/7/07 (CFQA).


El noticiari faunístic està obert a la participació de tothom, gràcies a l'aportació de tots els voluntaris es fa possible la publicació d'aquest material. Si voleu aportar dades, suggerències o fins i tot articles sobre fauna podeu enviar-ho a limnos@limnos.org o a carlesfeo@terra.esTambé podeu visitar http://natura-plaestany.blogspot.com/

3 agrons blancs a les llacunes i pas discret de cigonyes blanques i una negra per la comarca

Les últimes setmanes tot i que hi han hagut molt de moviment per l’estany, i algun caçador s’ha passat per les llacunes a espantar el personal, encara s’han pogut fer algunes observacions interessants que us llisto a continuació per si són del vostre interès. Agrair altre cop els que col·laboreu en la confecció de l’anuari amb les observacions...

5 cigonyes a un camp de Cornellà del Terri, el 22.3.07 (J.M. Massip i Jordi Burch), fins al matí seguent (Teresa Congost).
1 cigonya a Mata el 2.9.07 (Ramon Casadevall) i una a Porqueres el 13.9.07 (J. Luengo)

1 cigonya negra volant sobre la zona de les llacunes el 16.9.07 (P. Castel).

3 agró blanc a la llacuna d’en Margarit a Can Morgat el 23.9.07 (S. Castillo, M. Darnés. I J.M. Massip)

5 ànecs cuallarg s’han estat a les llacunes de Can Morgat (alternant la de l’Aulina i la de’n Margarit) des del 10.9.07 al 23.9.07 (C. Feo, J. Burch, P. Castel, JM. Massip, S. Castillo, M. Darnés, JM. Rodríguez, Maria Zaragoza,...)

3 xarxets el 14.9.07 a la llacuna de l’Artiga (C. Feo)

1 visó americà a la tarda a la riera d’en Morgat, just al punt on es passa per sobre el 14.9.07(C. Feo)

1 martinet menut femella a la riba de Can Morgat el 14.9.07 (C. Feo).

2 joves de fumarell negre sobre l’Estany a la zona nord el 19.9.07 (C. Feo)
1 falcó peregrí sobre Banyoles el 23.9.07 (J.M. Massip).

A les llacunes són habituals encara alguns cabussets, entre 5 i 7 fotges a l’Artiga, algun blauet, un bernat pescaire habitual, i uns 70-80 collverds quan no els espanten.

dissabte, 15 de setembre de 2007

Gaig Blau en migració postnupcial per la comarca


El gaig blau és un bonic ocell escàs de veure a la comarca. Sol passar en parelles o grups petits de forma molt discreta durant la primavera, especialment al maig, i a la tardor, en aquest cas al setembre. Les observacions recollides a la comarca són molt escasses, i cada any es recull o cap o dues observacions de l'espècie.

Aquest any en Narcís Rubio ens ha confirmat la presència de dos gaig blaus a Vilafreser, en uns fils d'uns camps prop la residència dels Cirerers. Aquest bonic animal estava de pas cap al sud, i sol buscar per aturar-se planes agrícoles com les del terraprim d'Empordà o el Pla de Martís. Els 2 exemplars es van veure el 2 de setembre i es van poder fotografiat, malgrat la qualitat no és molt bona, és un bon testimoni del fet.
Aquesta no és la primera dada del pas postnupcial del 2007. El 5 d'agost en Josep Maria Massip en va veure un al Pla de Martís.
Tímid pas migratori de cigonyes durant l'agostLes cigonyes ens havien mal acostumat amb l'espectacle anual de finals d'agost durant el seu pas migratori per la comarca. L'any passat a finals de mes es van veure més de 400 exemplars sobrevolant la ciutat en una imatge que va sorprendre a molta gent.

Aquest any el pas ha estat més discret, més a to amb el que és habitual. La nit del 27 al 28 d'agost un estol d'una vintena de cigonyes va descansar sobre la torre de la Nútrex al centre de Banyoles. El dia 28 es van despertar i cap a les 10 van continuar el seu viatge migratori cap a les terres del sud. La observació i la imatge han estat facilitades per Ramón Casadevall, i per Jordi Burch.
El pas migratori de tardor de les cigonyes adultes i les nascudes al centre d'Europa es sol produir entre el 15 d'agost i el 15 de setembre amb un màxim a finals de mes. Depenent de la climatologia, les condicions del lloc de naixement o de l'aliment disponible, les dates de viatge poden variar d'un any a un altre. El mateix passa amb la ruta, que tot i que té unes direcions marcades, el vent, el clima o qualsevol alteració pot fer passar les cigonyes per una zona o per una altra. I una tercera dificultat és planejar les parades per dormir durant el viatge. Aquestes parades es fan en grans ciutats utilitzant els edificis alts on es senten segures. Aquestes aturades es poden produir més al principi del viatge o més al final segons també l'alimentació, el vent, i molts altres paràmetres incontrolables.

Al llarg del mes també i durant el setembre s'han vist alguns exemplars solitaris en vol també per la comarca. Aquesta espècie cada cop més abundant gràcies als programes de reintroducció està recuperant les seves poblacions a tota Europa. En algunes zones, fins i tot, està suposant un problema. L'any vinent les cigonyes migratòries es podran aturar prop dels estanyols de la Puda on podran retrobar-se amb companyes seves acabades d'alliberar. El projecte de reintroducció de la cigonya a l'Estany de Banyoles finalitzarà la primavera de 2008, i es preveu que es quedin alguns exemplars per la zona. Tot es veurà. Esperem un any 2009 més reeixit amb les cigonyes.