diumenge, 21 de febrer de 2010

Finalitzen les sessions d'anellament d'hivern de La Puda
Amb les dues últimes sessions d'anellament d'ocells dels dies 6 i 20 de febrer finalitzen els anellaments del projecte Sylvia d'hiverna  la Puda.

Entre l'any 2000 i 2009-10 s'han fet 10 anys d'anellaments hivernals, de 5 sessions cada hivern. Enguany ha estat el pitjor de tots en captures, unes 130.
Algunes espècies han disminuit significativament i presenten les dades pitjors de tota la sèrie de 10 anys com el tallarol de casquet, pit-roig, merla, el tord, un altre grup importants d'ocells s'han mantingut, alguns fins i tot augmentat i amb valors màxims com la mallarenga carbonera i el rossinyol bord. Destaquen per sobre de tot les captures de tord ala roig (Turdus iliacus) (Imatge de l'entrada, tord ala-roig anellat el 2009 a la Puda, C. Feo), 5 captures, que són el màxim en un any, de fet només se n'havien agafat 17 en els 9 anys anteriors, i després destaca el primer anellament d'una becada (Scolopax rusticola) a la Puda.

Les dues últimes sessions han estat marcades per les gelades, la primera, i la pluja les segones, que han inundat tota la zona d'anellament. Una de les raons de la baixa captura podria ser la manca de fruits, ja que altres anys hi havia molt més fruit de piracant, un arbre de jardí introduit a la zona. Sort que les heures han pogut oferir aliment alternatiu a tords i merles els últims dies d'hivern.

Captures del 6 i 20 de febrer, 15 i 31 individus

Mallerenga cuallarga      3 - 0
Tallarol de casquet        3 - 0
Pitroig                          2 - 5
Merla                           1- 6
mallerenga blava           1 - 0
mallerenga carbonera    1 - 5
tord ala-roig                  1 - 4
pinsà                            1 - 3
raspinell                        1 - 1
Rossinyol bord             1 - 3
tord comú                    0 - 2
cargolet                       0 - 1
Bruel                           0 - 1

Anellament de les cigonyes del projecte de reintroducció al Pla de l'Estany.

El passat dimecres 17 de febrer vam anellar amb anelles de PVC per lectura a distància les cigonyes de l'aviari de Casa Nostra a La Puda. Les cigonyes s'alliberaran aquesta matexia primavera dins el projecte de recuperació de l'espècie a l'Estany de Banyoles. Les anelles permetran fer un seguiment dels exemplars alliberats que han passat dos anys tancades en un aviari per afavorir la seva aclimatació a la zona. Membres de l'administració, expert en cigonyes i voluntaris vam participar en l'activitat.
dilluns, 15 de febrer de 2010

Una tercera cigonya ja ha tornat a la comarca

Ja tenim una tecera cigonya a casa nostra. A part de la parella que ha criat aquesta primavera que s'ha quedat durant tot l'hivern més o menys de forma habitual a l'Estany, cal dir que aquest cap de setmana s'ha tornat a veure el mascle solitari amb anella A20X a l'abocador de Puigpalter. Per tant son tres les cigonyes que volten per l'Estany a dia d'avui.

També cal esmentar com a dada d'interes que les cigonyes que hi ha a la Puda, tot i passar tot l'hivern a la zona, no s'hi queden cada dia i fan viatges esporàdics als Aiguamolls de l'Empordà, on han estat vistes almenys una vegada aquest hivern.

Imatge del niu de cigonyes del 2009. C. Feo.

De moment no han començat a fer niu, però no tardarem massa a veure altre cop com les cigonyes s'aparelles a les llacunes de Casa Nostra a la Puda.