dimarts, 9 de desembre del 2008

Sessió d'anellament a l'Illa de Fares, riu Fluvià

Aquest és el resum de les captures de la sessió d'anellament matinal del diumenge 7 de desembre a l' Illa de Fares, Sant Ferriol, riu Fluvià.

9 xarxes, col·locades de 7:00 a 13:30 en una zona de bosc de ribera.

Participants a l'anellament: Carles Feo, Jordi Burch, Salvador i Marc Fuselles i Xavi Vila.

Espècies capturades:

 • 17 reitit
 • 8 tallarols de casquet
 • 3 merles
 • 3 pardal de bardissa
 • 2 cargolets
 • 1 bruel
 • 1 gratapalles
 • 2 gaig
 • 1 mosquiter comú
 • 1 mallarenga d’aigua (atreta amb reclam)
 • 1 blauet
 • 1 pinsà

Vist també 1 arpella pàl·lica mascle volant la zona perseguida per conrelles.

Durant la sessió van passar per la zona diversos cavalla a passeig i una patrulla dels forestals que buscaven furtius a la zona, Pel que ens van explicar saben que hi ha gent que anella ilegalment a la zona!!

Duc cantant al Puig d'en Colomer de Banyoles

En Carles González ha sentit aquesta nit del 6 de desembre un duc cantant des del carrer de la Sardana, en direcció a la zona del puig d'en Colomer.

Una interessant dada de cant d'un duc, que coicideix amb unes observacions de la mateixa època al mateix lloc durant l'any 2007.

Trencapinyes al Pla de l'Estany

El dissabte 6 de desembre tornant del meu itinerari del SOCC (Seguiment d'ocells comuns de Catalunya http://www.ornitologia.org/) vaig poder veure12 trencapinyes fent un gran xibarri en uns pollancres al costat la riera que separa la seccío 4 i 5 al costat mateix del riu Fluvià a Crespià, a la zona de La Salida (UTM 481724-4671004). D’aquesta espècie només es tenia una cita registrada de la vall de Campmajor, molt antiga, en tot el Pla de l'Estany. Podria però tractar-se d'una espècie més abundant del que diuen les dades, doncs el seu ambient sol estar poc prospectat pels ornitòlegs.


En el SOCC també vaig veure coses interessants com 1 picot garser petit femella, 1 bernat pescaire, 2 aligots, 4 durbecs, 1 mallerenga d’aigua i 1 pinsà borroner a la secció 4-5...

El total és el següent:

 • 30 no identificats
 • 120 pinsans
 • 15 tallarols capnegre
 • 2 gratapalles
 • 19 reitits
 • 9 collverds
 • 10 gaig
 • 15 merles
 • 14 corb marí gros
 • 35 tudons
 • 2 cornelles
 • 3 picot garser gros
 • 1 picot garser petit
 • 3 rossinyols bord
 • 7 mallarenga carbonera
 • 4 mallarenga blava
 • 6 bruel
 • 2 mosquiter comú
 • 14 mallarenga cuallarga
 • 2 raspinells
 • 6 pardals de bardissa
 • 4 gavians
 • 4 corbs
 • 7 cardines
 • 4 durbecs
 • 1 bernat pescaire
 • 3 cargolets
 • 2 aligots
 • 1 tallarol de casquet
 • 1 pinsà borroner
 • 1 mallarenga d'aigua
 • 2 picot verd