dimarts, 24 de juliol de 2007

A les cigonyes negres també els agraden les llacunes de Can Morgat

El mes de juliol ens està fent gaudir d'allò més, ara amb l'observació d'una espècie rara, extramadament singular. Es tracta de la cigonya negre. La cigonya negre molt menys coneguda que la blanca, presenta un color predominant negre per sobre, amb les parts inferiors blanques i les potes i el bec vermells.
Dos joves de cigonya negre (Ciconia nigra) han aparegut a la llacuna de l'Aulina, a la zona de Can Morgat (Porqueres) a 500 metres de l'Estany de Banyoles. Els individus s'estaven alimentant a la llacuna, que presenta molt poca aigua, juntament amb un camesllargues, i un bernat pescaire. Probablement són dos exemplars joves nascuts a les àrees de cria del centre i nord d'Europa.
Representa la quarta observació al Pla de l'Estany en els últims 50 anys, amb dues observacions més a l'Illa de Fares (al límit de la comarca amb la Garrotxa). Una espècie considerada migrant i rara.
Les anteriors citacions corresponen a exemplars en vol sobre la comarca, i només dues a l'Estany de Banyoles.
Altres observacions de l'espècie a la comarca (Font: Catàleg d'ocells del Pla de l'Estany):
  • 1 ex. a darrera la zona del Frigolet a Porqueres el 14.IX.1998
  • 1 ex. a l'Illa del Fluvià, volant seguint el curs del riu Fluvià direcció aigües avall el 28.IV.2002 (Al límit de la comarca)
  • 2 exs. en direcció sud sobre Banyoles el 5.IV.2003
  • 2 exs. a Fares, Sant Ferriol, al riu Fluvià el 7/1/07. Primera observació hivernal a prop la comarca. 2 exs. encara el 8/1/07 fins almenys el 28/1/07 .
  • 1 ex. en vol sobre Les Pedreres a Mata el 28/3/07 .

Noticiari faunístic del Pla de l'Estany 2on trimestre de 2007

Noticiari faunístic del Pla de l'Estany 2on trimestre de 2007

Aquest noticiari faunístic està disponible en format pdf (mel podeu demanar a mi) i a la web de limnos (www.limnos.org). La primera part del noticiari, el que és el resum, apareix publicat en format de paper a la revista "La Llúdriga" que edita trimestralment Limnos (La podeu trobar de forma gratuïta a la biblioteca de Banyoles i a altres punts com l'ajuntament de BNY o el Consell Comarcal...)


Els mesos de primavera són els millors per gaudir de la natura, una explosió de vida recorre tots els indrets, primer és la vegetació, després els insectes, a continuació els ocells i tots plegats formant un entramat de vida i mort que dona funcionalitat a l’ecosistema. Durant el juny, a més, ja podem avaluar l’èxit de la temporada de cria i, això, renova les nostres esperances per a garantir de cara al futur la conservació de la biodiversitat de la nostra comarca.

Ara ja es pot dir que tenim un nou punt calent de biodiversitat de la comarca. Les llacunes de Can Morgat s’han convertit en un “hotspot” de diversitat i un espai a conservar de totes totes. Hi han criat diverses parelles de collverd, de cabusset, de polla d’aigua i fins i tot dues parelles de fotges, fet que cal considerar excepcional. A més, s’hi poden veure cabirols, tortugues de rierol i s’hi han reproduït amb èxit amfibis com la granoteta de punts, el gripau corredor i la granota pintada. Tot plegat una iniciativa que cal valorar molt positivament, i no només per la fauna, sinó que les poblacions de plantes aquàtiques, caràcies i potamogetons ha estat espectacular.
Durant el més d’abril és quan es produeix el pas migratori més important de la majoria d’espècies. Així, durant aquest més a les llacunes de Can Morgat s’han pogut veure moltes espècies de pas, algunes d’elles molt escasses o rares fins al moment. S’ha vist un martinet de nit (Nyctocorax nyctocorax) el 4.IV (CFQ, CGP, JBV), 2 martinets blancs (Egretta garzetta) el 5.IV (CGP), diversos grups de camallargs (Himantopus himantopus), el més nombrós d’11 exemplars el 7.IV (CFQ), un becadell comú (Gallinago gallinago) el 17.IV (XVP); una gamba roja vulgar (Tringa totanus) el 3.IV (CFQ, CGP), una xivita (Tringa ochropus) el 4.IV, 6.IV i 13.IV (CFQ, XVP), una valona (Tringa glareola) el 4.IV i una altra el 25.IV (CGP, CFQ) i finalment 2 xivitones (Actitis hypoleucos) el 3.IV i una el 4.IV (CFQ). Hi han altres espècies migratories interessants que han passat per altres espais de la comarca des de les 2 cigonyes blanques (Ciconia ciconia) que van passar sobre Mata el 5.IV (RC), els 4 ànecs cullerot (Anas clypeata) del 15.IV a l’Estany (CFQ), 3 morells de plomall (Aythya fuligula), un morell de cap-roig (Aythya ferina) el 3.IV (CFQ) i els 4 fumarells carablanc (Chlidonias hybridus) del 22.IV (PP) també a l’Estany. Les espècies nidificants més primerenques ja treuen els seus polls, com els collverds, però altres més tardanes ja preparen el terreny per fer niu com els corriols petits, les polles d’aigua i els cabussets, especialment a la zona de les noves llacunes de Porqueres.
Cal, però, destacar dues observacions per la seva singularitat, en tractar-se d’una espècie molt escassa a la comarca, gairebé desapareguda, i per la qual cal prendre mesures urgents de conservació. El duc, el gran mussol de la nit, ha tornat a ser detectat a la comarca i ho ha fet en dos llocs diferents. La nit del 20.IV es sentien els cants d’un duc aproximadament sobre Puig Clarà de forma clara i tranquil·la (CFQ, JBV), i aproximadament a finals de mes, o principis de maig un altre individu moria ofegat en una bassa de la Torre de Vilert (JT). No sabem si són joves, o adults desaparellats o si provenen de llocs de cria desconeguts propers a la comarca.
Altres espècies interessants observades han estat la trobada d’un individu moribund de Rata-penada petita de ferradura (Rhinolophus hipposideros) el 17.IV a la Finca de Casa Nostra a La Puda (MCL) i d’una tortuga de rierol (Mauremys leprosa) vista i fotografiada a la llacuna de l'Artiga el 30.IV (CFQ).

Ja al maig, la majoria d’espècies estan criant. Els cabussets criaven amb èxit i apareixia la primera parella de pollets a la llacuna d’en Margarit el 6.V (CFQA, CGP, XVP). Una gran sorpresa ha estat la nidificació de la fotja (Fulica atra) a l’Estany. En una zona de jonca litoral entre pesqueres, en plena zona urbana, dues parelles feien niu i tiraven endavant tres pollets el 3.V (MG). Malauradament als pocs dies els pollets desapareixien. Es sospita que han estat depredats o per visó americà, o pels gavians o pel black bass. Aquesta amenaça contínua per a l’espècie podria explicar el baix èxit reproductor de fotges, collverds i polles d’aigua a l’Estany. Per sort els pares es van moure cap a les llacunes de Can Morgat i van tornar a provar sort amb més èxit.
Durant el maig encara és possible veure moltes espècies migrants com l’escàs martinet ros (Ardeola ralloides) que es va veure a les llacunes el 8 i 9.V (CGP; CFQ, XVP), els 3 cabussons coll-negre (Podiceps nigricollis) vistos a l’Estany el 26.V (XVP, CFQ), els 2 fumarells negres (Chlidonias niger) a l’Estany el 13.V (CFQ). Altres espècies d’ardèids i de limícoles s’han seguit observant a la zona de les llacunes de Can Morgat, com els camallargs, la gamba verda (Tringa nebularia), vista 1 ex. en diverses ocasions del 2 al 8.V (CFQ, CGP, XVP), i també el 31.V (XVP), la xivita vistos 1 ex. entre el 2 i el 6.V per les diferents llacunes (CGP, CFQ, XVP), 3 valones el 3.V (CFQ, CGP) i una el 5.V (CFQA), un martinet blanc el 8.V (CFQ, CGP), un agró roig el 16.V (MCL) i finalment diverses xivitones.
El juny és el més durant el qual es confirma l’èxit per moltes espècies d’ocells de la zona de les llacunes de Can Morgat. A les diferents basses hi ha almenys 4 o 5 llocades de pollets de collverd, 3 parelles amb polls de cabusset a la llacuna de Margarit, i 1 fotja amb 2 pollets a la llacuna de l’Artiga el 22.VI (CFQ). Es veuen certes coses curioses fora del temps que els tocaria, com espècies hivernants, en aquest cas 6 fredelugues a la llacuna d’en Margarit el 22.VI (CFQ). Una de les sorpreses és la confirmació de la cria de mussol banyut (Asio otus) a l’est de la comarca del Pla de l’Estany, fet que no s’havia comprovat amb seguretat mai. Es van localitzar quatre polls i adults a prop de Mas Batllori a Pujals dels Cavallers el 19.VI (JBL, JR). Una espèccie especialment críptica i silenciosa, difícil de detectar.
Un altre fet singular és l’observació durant el juny d’espècies migradores que semblen o haver-se fet més abundants o que els agrada estivar a la zona. El fet de tenir les llacunes amb aigua els atrau a fer estades llargues i es tracten d’individus no reproductors, o possibles reproductors en un futur? Es tracta de les cigonyes vistes una volant sobre el camp de futbol nou de Banyoles el 13.VI (RC) i dues sobre l'abocador el 26.VI (JGT); dels camallargs vistos en diverses ocasions amb màxims de 7 exs. el 28 i el 30.VI a la llacuna de l’Aulina (MCL) i de les xivites amb un exemplar vist del 1 al 18.VI (XVP, CFQ, JBV, CGP) i un màxim de 4 el 28.VI (XVP).
Observadors del noticiari de fauna complet: AXXA: Antonio; CAXA: Carles Abellà; CFQA: Carles Feo; CGPA: Carles González Peix; JBLA: Josep Maria Bas; JBVA: Jordi Burch; JCXB: Jordi Colomer; JGGA: Jesús Garcia-Gil; ; JGTA: Jordi Gratacós; JLBA: Jaume Llorens; JRGA: Josep Maria Rodríguez; JRXA: Josep Rost; JTXB: Josep Torrent; HBXA: Hortènsia Belmonte; LLXA: Lourdes Llucià; MCLA: Miquel Campos; MGXC: Mercè González; MVTA: Mireia Valle; PCSA: Pilar Castel ; PPXA: Pau Pagès; PPXA: Pere Pagès; RCXA: Ramon Casadevall; SRXA: Salvador Ros; XVPA: Xavi Vila; XVXA: Xevi Vázquez.
Llacunes de l’Artiga, l’Aulina i d’en Margarit amb l’estany de fons. Feta des de Puig Clarà. ©Carles Feo

NOTICIARI FAUNÍSTIC DEL PLA DE L’ESTANY
DE l’ABRIL AL JUNY DE 2007

Abril 2007

Cabusset (Tachybaptus ruficollis). De 2 a 5 exs. a la llacuna de l’Artiga del 3 al 20/4/07, amb un màxim de 7 exs. el 8/4/07 (CFQA, PCS, JRGA, JBVA). De 1 a 4 exs. a la llacuna de’n Margarit del 11 al 20/4/07 (CFQA, XVPA, JRGA, JBVA). 2 exs. a la llacuna de l’Aulina el 20/4/07 (CFQA, JBV).

Corb marí gros (Phalacrocorax carbo). 15 exs. el 7/4/07 a la Resclosa de Serinyà i 1 ex. a l'Estany encara el 25/4/07 (CFQA).

Martinet de nit (Nycticorax nycticorax). 1 ex. a la riera d'en Morgat al costat la bassa de la Deu de Can Morgat el 4/4/07 (CFQA, CGPA, JBVA).

Martinet blanc (Egretta garzetta). 2 exs. el 5/4/07 a la Llacuna de'n Margarit (CGPA) i 1 ex. el 29/4/07 (XVP). 1 ex. el 7/4/07 a la Resclosa de Serinyà (CFQA).

Bernat pescaire (Ardea cinerea). 1 ex. el 3/4/07 a la Llacuna de'n Margarit (CFQA). 2 exs. el 7/4/07 a la Resclosa de Serinyà (CFQA). 1 ex. el 17/4/07 a la Llacuna de l'Artiga (JRGA). 3 exs. volant riu avall a l’Illa de Fares el 21/4/07 (CFQA).

Cigonya blanca (Ciconia ciconia). 2 exs. a sobre Mata a mitja tarda el 5/4/07 a Mata, Porqueres (RCXA).

Ànec coll-verd (Anas platyrhynchos). 3 exs. el 3/4/07 a la Llacuna de l'Aulina. Una femella amb 3 pollets el 3/4/07 a la bassa de la deu de Can Morgat. 12 exs. i una femella amb 3 pollets el 6/4/07 a la Llacuna de'n Margarit. Una femella amb 10 pollets el 6/4/07 a la bassa de la deu de Can Morgat Porqueres (CFQA). Mínim de 5 parelles amb 34 pollets a la llacuna de’n Margarit el 17/4/07 (XVPA), 1 femella amb 8-9 pollets a la Llacuna de'n Margarit i 1 femella amb 7 pollets a la Llacuna de l'Artiga (JRGA) el 17/4/07. 2 llocades de collverd a la llacuna de'n Margarit, una a la bassa de la déu de Can Morgat, una altra a l'Aulina i una altra a l'Artiga el 17/4/07 (CFQA).

Ànec cullerot (Anas clypeata). 2 exs. al nord, davant el bosc de Can Morgat el 4/4/07 i 4 exs. a l'Estany, davant la riba de Can Morgat el 15/4/07 (CFQA).

Morell cap-roig (Aythya ferina). 1 ex. femella a Can Morgat el 3/4/07 (CFQA).

Morell de plomall (Aythya fuligula). 3 exs. a la zona nord de l'Estany, davant Can Morgat. Dos mascles i una femella el 3/4/07 (CFQA).

Milà negre (Milvus migrans). 2 exs. volant per la zona el 22/4/07 a la Reserva de l'Illa de Fares o del Fluvià Sant Ferriol (CFQA, LLXA, PPXA, PPXB).

Àguila marcenca (Circaetus gallicus). 1 ex. volant prop la llacuna de l’Artiga i sobre Cal Ferrer el 15/4/07 (PCSA).

Aligot comú (Buteo buteo). 1 ex. amb una serp a les potes a sobre Cal Ferrer, Porqueres el 28/4/(XVPA).

Falcó pelegrí (Falco peregrinus). 1 ex. caçant ratpenats prop el cingle de Sant Miquel de Roca i la resclosa de Martís a sobre el riu Fluvià. Caça dos ratpenats en 10 minuts el 7/4/07 (CFQA).

Polla d'aigua (Gallinula chloropus). 1 ex. el 17/04/07 a la llacuna de'n Margarit, i un altre a la llacuna de l'Artiga (XVPA, CFQA).

Fotja (Fulica atra). 7-8 fotges a Can Morgat, Estany, el 3/4/07, 2 exs. encara a la riba de Can Morgat el 8/4/07, 2 exs. als desmais el 25/4/07 (CFQA).

Cames llargues (Himantopus himantopus). 4 exs. el 3/4/07 a la llacuna de l'Aulina i 1 ex. el 6/4/07 a la llacuna de'n Margarit (CFQA). 4 exs. el 7/4/07 a la llacuna de'n Margarit (SRXA), el mateix dia vistos 11 exemplars (CFQA). 1 ex. 17/4/07 a la llacuna de'n Margarit (JRGA, CFQA). 7 exs. passen volant prop la riba de l'Estany el 25/4/07 (CFQA, JBVA), i possiblement els mateixos 7 exemplars també el 27/4/07 (PPXA).


Els camesllargues a la llacuna d’en Margarit el 7.4.2007 ©Salvador Ros

Corriol petit (Charadrius dubius). 1 ex. el 3/4/07 a la llacuna de'n Margarit, i 1 ex. volant sobre la llacuna el 21/4/07 (CFQA, JBVA).

Becadell comú (Gallinago gallinago). 1 ex. el 17/4/07 a la Llacuna de'n Margarit (XVPA).

Gamba roja vulgar (Tringa totanus). 1 ex. el 3 i 4/4/07 a la Llacuna de'n Margarit (CFQA, CGP).

Xivita (Tringa ochropus). 1 ex. el 4/4/07 a la Llacuna de l'Aulina (XVPA). 1 ex. a la llacuna de'n Margarit el 6/4/07 i un altre el 13/4/07 (CFQA).

Valona (Tringa glareola). 1 ex. el 4/4/07 i un altre el 25/4/07 a la llacuna de'n Margarit (CGPA i CFQA).

Xivitona (Actitis hypoleucos). 2 exs. el 3/4/07 i 1 ex. el 4/4/07 a la llacuna de l'Aulina; 1 ex. volant sobre l'estanyol d'Espolla en direcció des de l'estany cap al Fluvià el 15/04/07 (CFQA).

Gavià argentat (Larus michahellis). 350 gavians a l'abocador el 8/4/07 (CFQA).

Fumarell carablanc (Chlidonias hybridus). 4 exs. a l'Estany el 22/4/07 (PPXA).

Cucut (Cuculus canorus). 1 ex. cantant el 21/4/07 a la llacuna de'n Margarit (CFQA, JBVA). 1 ex. cantant. El 22/4/07 a la Reserva de l'Illa de Fares (CFQA, LLXA, PPXA, PPXB).
Xot (Otus scops). 1 ex. cantant de nit sentit des de les llacunes de Can Morgat el 17/4/07 (CFQA). 2 exs. als Puig de st Martirià i a Can Morgat el 18/4/07 (CFQA). 1 ex. cantant a la zona de Can Morgat el 20/4/07 (CFQA, JBVA). 2 o 3 exs. a l'Illa de Fares al voltant del riu, cantant a prop el 19/4/(AXXA, CFQA, LLXA, MVTA). 3 exs. cantant de nit el 21/4/07 a l'Illa de Fares (CFQA).

Duc (Bubo bubo). 1 ex. cantant prop la zona de les llacunes al Puig Clarà, sentit molt clarament el seu cant de nit el 20/4/07 (CFQA, JBVA). Citació curiosa d’una espècie molt escassa els últims anys a la comarca.

Mussol comú (Athene noctua). 1 ex. xisclant per les llacunes de Can Morgat i 1 ex. xisclant sobre els Amaradors el 7/4/07 (CFQA).

Gamarús (Strix aluco). 1 ex. cantant a sobre el riu Ser el 19/4/07 (AXXA, CFQA, LLXA, MVTA).

Falciot negre (Apus apus). 50 exs. sobre la llacuna de’n Margarit el 6/4/07 (CFQA).

Ballester (Apus melba). 3 exs. sobre la llacuna de’n Margarit el 15/4/07 (CFQA).

Blauet (Alcedo atthis). 1 ex. el 7/4/07 a la resclosa de Serinyà (CFQA).

Abellerol (Merops apiaster). 3-4 sentits a sobre l'Illa de Fares el 21/4/07(CFQA).

Picot garser petit (Dendrocopos minor). 1 ex. jove de l'any anellat el 22/4/07 a la Reserva de l'Illa de Fares (CFQA, LLXA, PPXA, PPXB).

Oreneta de ribera (Riparia riparia). 1 ex. 4/4/07 (XVPA) i 1 ex. el 15/4/07 a la Llacuna de'n Margarit (CFQA).

Cuereta groga (Motacilla flava). 1 ex. el 4/4/07 a la llacuna de'n Margarit (XVPA).

Rossinyol (Luscinia megarhynchos). 1 ex. cantant. El primer sentit l'any el 19/4/07 a la Reserva de l'Illa de Fares (AXXA, CFQA, LLXA, MVTA). 1 ex.cantant el 20/4/07 al Barri de Canaleta de Banyoles (CFQA).

Tallarol de garriga (Sylvia cantillans). 1 ex. a les bardisses de la riera d'en Morgat prop la llacuna de l'Aulina el 6/4/07, i 1 ex. a l'Illa de Fares capturat per anellament el 21/4/07(CFQA).

Mallerenga emplomallada (Parus cristatus). 2 exs. capturats i anellats a Can Morgat el 21/4/07 (CFQA, JBVA).

Oriol (Oriolus oriolus). 1 ex. mascle anellat el 22/4/07 a la reserva de l'Illa de Fares (CFQA, LLXA, PPXA, PPXB).

Maig 2007

Cabusset (Tachybaptus ruficollis). 1 ex. 1/5/07 a La Salida, riu Fluvià a Crespià (CFQA). 4 exs. A la llacuna de l'Aulina, 2 a Margarit i 2 a l'Artiga el 3/5/07 (CFQA). 7 exs. mínim el 6/5/07 a la llacuna de'n Margarit (XVPA) i a la mateixa llacuna un niu amb una parella cobant els ous en uns canyissos davant el mirador de la llacuna, i 1 ex. amb dos pollets darrera (CFQ, XVPA, CGPA), vistos ja fa uns dies al mateix lloc (CGPA). 3 pollets el 29/5/07 a la llacuna de'n Margarit (XVPA).

Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis). 3 exs. a l'Estany, amb plomatge estival, el 26/5/07 (XVPA, CFQA).

Corb marí gros (Phalacrocorax carbo). 1 ex. a l'Estany el 5/5/07 (CFQA, JBVA), data molt tardana per l’espèccie. 1 ex. adult al mig del riu sobre un tronc el 20/5/07 a la reserva de l'Illa de Fares (CFQA).

Martinet menut (Ixobrychus minutus). 1 ex. volant al Parc de la Draga, a la bassa del mig el 19/5/07 (JLBA).

Martinet de nit (Nycticorax nycticorax). 1 ex. surt volant d'un dels arbres de la riba i es para sobre el tronc sec del mig la llacuna d’en Margarit el 26/5/07 (CFQA).

Martinet ros (Ardeola ralloides). 1 ex. vist a la llacuna de l’Artiga el 8/5/07. Al vespre es torna a veure volant sobre Margarit (CGPA, CFQA). 1 ex. el 9/5/07 a la llacuna de'n Margarit (XVPA).
Martinet blanc (Egretta garzetta). 1 ex. sobre un arbre a sobre la riera al costat de llacuna de l'Aulina el 8/5/07 (CFQA, CGPA).

Bernat pescaire (Ardea cinerea). 1 ex. volant prop la llacuna de l'Artiga el 3/5/07, vist també a la llacuna el 20 i el 25/5/07 (CFQA). 7 exs . el 19/5/07 a la mateixa llacuna de l'Artiga (JBVA). 1 ex. el 20/5/07 a la Reserva de l'Illa de Fares (CFQA).

Agró roig (Ardea purpurea). 1 ex. surt espantat de les llacuna d’en Margarit el 16/5/07 (MCLA). 1 ex.surt volant dels canyissos a la zona de La Cuaranya, direcció Can Morgat, a l’Estany el 20/5/07 (CFQA).

Ànec coll-verd (Anas platyrhynchos). 1 femella amb 13 pollets, i altres llocades de 10 i 9 pollets el 20/5/07 a la llacuna de l'Artiga (XVPA). Mínim de 3-4 llocades de collverds nascudes en cada una de les llacunes de Can Morgat el 26/5/07 (CFQA).

Milà negre (Milvus migrans). 1 ex. La Salida, riu Fluvià a Crespià l’1/5/07 (CFQA). 1 ex. Llacuna de'n Margarit el 6/5/07 (XVPA). 1 ex. al Pla de Martís el 20/5/07 i 1 ex. a Cornellà del Terri el 25/5/07 (CFQA).

Àguila marcenca (Circaetus gallicus). 2 exs. volant sobre Melianta, fent unes tèrmiques, marxen cap al sud, el 6/5/07 (JGGA).

Esparver cendrós (Circus pygargus). 1 ex. mascle al Pla de Martís, cobrint una gran extensió, el 20/5/07 (CFQA).

Falcó pelegrí (Falco peregrinus). 1 ex. volant sobre els Amaradors prop l’Estany el 18/5/07(CFQA). 1 ex. perseguint una cornella a sobre els Amaradors el 30/5/07 (XVPA).

Guatlla (Coturnix coturnix). 1 ex. al camp del costat de les llacunes el 20/5/07 (CFQA).

Polla d'aigua (Gallinula chloropus). 4 exs. el 20/5/07 a la llacuna de l'Artiga (CFQA).

Fotja (Fulica atra). 1 ex. als desmais el 2/5/07 (CFQA). 1 ex. amb tres pollets petits a la zona urbana entre els Banys Vells i Can Lero, a la jonca litoral. Primera cita de reproducció en els últims tres anys. Vist el 3/5/07 (MGXC) i encara vistos vius a la mateixa zona el 5/5/07 (CFQA, JBVA, JCXB), però el dia 12/5/07 ja només hi ha els adults sols. Probablement els pollets han estat depredats. Un cop la cria ha fracassat a l’Estany comencen a aparèixer exemplars a les llacunes. 2 exs. a la llacuna d’en Margarit el 9 i 10/5/07, i 1 ex. el 13/5/07 (XVPA, CFQA). A la llacuna de l’Artiga 1 ex. el 10 i el 13/5/07, 2 exs. el 20/5/07 i 5 exs. el 27/5/07 (CFQA).La fotja i un dels seus petits que van criar a l’Estany el 5.5.2007. ©Carles Feo


Cames llargues (Himantopus himantopus). 2 exs. el 7/5/07 a la llacuna d’en Margarit (XVPA, CGPA) i 2 exs. el 26/5/07 (CFQA, XVPA). 3 exs. el 31/5/07 a la Llacuna de l'Aulina (XVPA). 2 exs. a la platja de fang de davant el braç mort de l'Illa de Fares, vist des de la desembocadura del Ser, el 20/5/07 (CFQA).

Corriol petit (Charadrius dubius). A la llacuna de’n Margarit: 1 ex. el 2/5/07 (JBVA) i el 7/5/07 (CGPA); 2 exs. i un podria estar cobant el 26/5/07; 3 exs. mínim. el 29/5/07 (XVPA); i 1 ex. el 31/5/07 (XVPA). A la llacuna de l’Aulina: 1 ex. el 20/5/07 (CFQA) i 2 exs. el 31/5/07 (XVPA). 2 exs. el 26/5/07 a la llacuna dels Amaradors (XVPA).

Gamba verda (Tringa nebularia) 1 ex. vist el 2, 3 i 6/5/07 a la llacuna d’en Margarit (CFQA, CGPA, XVPA), i 1 ex. el 8/5/07 a la llacuna de l'Artiga (CGPA). 1 ex. el 31/5/07 a la llacuna de l'Aulina (XVPA).

Xivita (Tringa ochropus). 1 ex. el 2/5/07 a la llacuna de l'Aulina (CGPA). 1 ex. a la llacuna d’en Margarit el 3 i 6/5/07 (CFQA, CGPA, XVPA). 1 ex. el 4/5/07 a la Llacuna dels Amaradors (XVPA).

Valona (Tringa glareola). 3 exs. el 3/5/07 a la llacuna d’en Margarit (CFQA, CGPA); i 1 ex. encara el 5/5/07 (CFQA, JBVA).

Xivitona (Actitis hypoleucos). 1 ex. el 2/5/07 a la llacuna de l'Aulina; i 1 ex. el 3/5/07 a la d’en Margarit (CFQA, CGPA). 1 ex. a la llacuna de'n Margarit i un altre a la sortida de rem de l'Estany el 5/5/07 (CFQA). 2 exs. el 7/5/07 a la llacuna de l'Aulina (CFQA); 1 ex. el 10/5/07 i 1 ex. el 27/5/07 a la llacuna d’en Margarit (CFQA).

Gavià argentat (Larus cachinnans). 5 exs. sobre el tronc del mig la llacuna d’en Margarit el 20/5/07. Al espantar-se apareixen els pollets de collverd i de cabusset que estaven amagats (CFQA).

Fumarell negre (Chlidonias niger). 2 exs. a la zona nord de l'Estany fent picats a l'aigua davant la riba de Can Morgat el 13/5/07 (CFQA).

Xot (Otus scops) 1 ex. anellat a l'estanyol d'en Montal el 7/5/07 i un altre anellat a La Puda el 12/5/07; 1 ex. cantant de nit el 20/5/07 als Aiguamolls de la Puda (CFQA).


El xot anellat a La Puda el 7.5.2007©Carles Feo


Duc (Bubo bubo). 1 ex. ofegat en una bassa en una casa de la Torre de Vilert. Els habitants l'habien vist volar per la zona uns dies abans. Entre finals d'abril i primers de maig (JTXB).

Gamarús (Strix aluco). 1 ex. cantant de nit el 20/5/07 (CFQA).

Blauet (Alcedo atthis). 2 exs. volant a La Salida, riu Fluvià, el 1/5/07 (CFQA). 1 ex. 5/5/07 i el 19/5/07 a l’estanyol de la Cendra, Aiguamolls de la Puda Banyoles (CFQA, XVPA). 1 ex. s'atura a sobre la Font de la Puda, a un lateral de la part superior per un moment gairebé en una imatge de còmic el 20/5/07 (CFQA). 1 ex. volant sobre la llacuna d’en Margarit el 20/5/07 (CFQA), i 1 ex. el 26/5/07 a la llacuna dels Amaradors (XVPA).

Picot garser petit (Dendrocopos minor). 1 ex. anellat a la Puda el 9/5/07 (CFQA, JBVA, XVPA).

Oreneta de ribera (Riparia riparia). 3 exs. entre orenetes vulgars el 3/5/07 (CFQA) i 1 ex. el 6/5/07 a la llacuna de'n Margarit (XVPA).

Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca). 1 ex. capturat per anellament el 5/5/07 als Aiguamolls de la Puda (CFQA).

Corb (Corvus corax). 1 niu amb dos adults al penyasegat de Sant Miquel de Roca a sobre la resclosa de Martís del 20/5/07 al 9/6/07 (CFQA).

Pinsà comú (Fringilla coelebs). 1 ex. a la Punta Freixenet cantant el 28/5/07 a l’ Estany de Banyoles (XVPA).

Juny 2007

Cabusset (Tachybaptus ruficollis). A la Llacuna d’en Margarit: 1 ex. amb tres pollets el 5/6/07; 7 adults i dues llocades de 3 i 1 pollet el 6/6/07 (CFQA). 2 polls nascuts de la parella que té el niu davant l’aguait el 11/6/07 (XVPA). 3 parelles amb polls a la llacuna. Tres pollets petits del niu de davant l'aguait, un altre amb 2 i un amb 1 més grans el 15/6/07 (CFQA). 3 polls al niu del costat de l'aguait el 16 i 18/6/07 (XVPA, CGPA). 3 polls a la llacuna de l'Artiga el 23/6/07 (XVPA).Una de les parelles de cabusset amb polls nascuts a la llacuna d’en Margarit. ©Carles Feo

Bernat pescaire (Ardea cinerea). 1 ex. volant sobre l'estanyol de la cendra el 17/6/07 (CFQA).

Agró roig (Ardea purpurea). 2 exs. a l'Illa de Fares-Resclosa de Serinyà l’11/6/07 (CGPA).

Cigonya blanca (Ciconia ciconia). 1 ex. volant sobre el camp de futbol nou de Banyoles el 13/6/07 (RCXA). 2 exs. sobre l'abocador el 26/6/07 (JGTA).

Ànec coll-verd (Anas platyrhynchos). 1 ex.amb pollets als canals prop la caseta de fusta el 9/6/07 (XVPA). Mínim de 7 llocades de collverd, de 7 parelles, amb un total de 43 individus el 22/6/07 a la llacuna de l'Artiga (CFQA).

Milà negre (Milvus migrans). 1 ex. sobre les llacunes de Can Morgat el 10/6/07 (XVPA). 1 ex. el 10/6/07 a la resclosa de Serinyà (CFQA).

Esparver cendrós (Circus pygargus). 1 ex. mascle al Pla de Martís el 10/6/07 (CFQA).

Esparver vulgar (Accipiter nisus). 1 ex. femella el 6/6/07 a la llacuna de l'Artiga (CGPA).

Aligot comú (Buteo buteo). 1 ex. el 28/6/07 a la llacuna de l'Artiga (XVPA).

Falcó pelegrí (Falco peregrinus). 1 ex. volant sobre la pedrera d’Incarcal el 9/6/07 (CFQA).

Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 1 ex. amb pollets a la bassa de la Draga el 9/6/07 (XVPA). 5 pollets a l'artiga el 10/6/07 (XVPA). 1 parella amb 6 petits a la llacuna de l’Artiga el 22/6/07 (CFQA).

Fotja (Fulica atra).7 exs. a la llacuna de l'Artiga i 2 exs. a la llacuna d’en Margarit el 1/6/07 (CGPA). Còpules en un niu el 5/6/07 a la llacuna de'n Margarit (XVPA). 2 exs. a Margarit i 2 a l'Artiga, aparentment fent el niu a les llacunes, especialment a Margarit el 5/6/07 (CFQA). 2 exs. als desmais el 17/6/07(CFQA). 1 adult amb dos polls entre la balca de la llacuna de l’Artiga el 22/6/07 (CFQA). 3 polls de fotja a l'Artiga el 23/6/07 (XVPA).

Cames llargues (Himantopus himantopus). 3 exs. a la llacuna de l'Aulina (XVPA) i 2 exs. a la llacuna de'n Margarit (CFQA) el 10/6/07. 1 ex. el 21/6/07 a la llacuna d’en Margarit (CGPA). 1 ex. el 24/6/07 a Margarit (CFQA). 7 exs. el 28/6/07 a la llacuna de l'Aulina (MCLA) i 1 ex. a Margarit (XVPA). 7 exs. a l'Aulina el 30/6/07 (MCLA). 1 ex. el 30/6/07 a la llacuna de l'Aulina, (CAXA, XVPA).

Corriol petit (Charadrius dubius). 1 ex. a la llacuna de'n Margarit el 8, 10, 16, 23/6/07 (CGPA, XVPA) i 2 exs. el 20/6/07 (CFQA). 1 ex. a la llacuna dels Amaradors el 24/6/07 (XVPA). 1 ex. a la Llacuna de l'Aulina el 10, 22, 23 i 28/6/07 (XVPA, CFQA).

Fredeluga (Vanellus vanellus) 6 exs. el 22/6/07 a la llacuna de'n Margarit (CFQA). Citació curiosa d’una espècie habitualment hivernant.

Xivita (Tringa ochropus). 1 ex. a la llacuna d’en Margarit el 2, 8, 15 i 18/6/07 (XVPA, CFQA, CGPA, JBVA); 2 exs. el 22/6/07 (CFQA); 4 exs. el 28/6/07 (XVPA) i 2 exs. el 30/6/07 (CAXA, XVPA). 2 exs. el 22/6/07 a la llacuna de l'Aulina, 3 exs. el 24/6/07 i 1 ex. el 28/6/07 (CFQA). 1 ex. el 6/6/07 a la llacuna dels Amaradors (CGPA).

Xivitona (Actitis hypoleucos). 1 ex. el 5/6/07 a la llacuna de'n Margarit; i 1 ex. el 24/6/07 a la llacuna dels Amaradors (XVPA). 1 ex. el 28/6/07 a la llacuna de'n Margarit (XVPA).

Mussol banyut (Asio otus). 4 polls volanders sentits i vistos al costat de Mas Batllori (Pujals dels Cavallers). També vist algun adult. Observacions fetes per professors i estudiants de la UdG, durant pràctiques de la carrera de Biologia del 18 al 19/6/07 (JBLA, JRXA).

Gamarús (Strix aluco). 1 ex. cantant de nit el 5/6/07 als Aiguamolls de la Puda (CFQA).

Enganyapastors (Caprimulgus europaeus). 1 ex. a Mas Batllori (Pujals dels Cavallers) el 18/6/07 (JRXA). 1 ex. a Vilamarí el 30/6/07 (CFQA).

Blauet (Alcedo atthis). 1 ex. volant i s'atura en un freixe el 24/6/07 a la llacuna dels Amaradors (XVPA).

Abellerol (Merops apiaster). 2 exs. el 9/6/07 a Incarcal (CFQA). 9 exs. el 23/6/07 a la llacuna d’en Margarit (XVPA).

Balquer (Acrocephalus arundinaceus). 1 ex. cantant al mansegar del costat de la torre de rem de Lió el 5, el 8 i el 28/6/07 (CFQA, XVPA).

Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli). Diversos cantant a Mas Batllori (Pujals dels cavallers) el 18/6/07 (JRXA).

Pinsà comú (Fringilla coelebs). 1 ex. cantant als Amaradors el 10/6/07 (CFQA).

Altres grups de fauna

Rata-penada petita de ferradura (Rhinolophus hipposideros). 1 ex. trobat dèbil i mort posteriorment a la granja de la finca de Casa Nostra (Porqueres) el 17/4/07 (MCLA).

Cabirol (Capreolus capreolus). 1 ex. creua la carretera a la recta entre la Creu Roja i Serinyà el 8/5/07 (HB). 1 ex. vist a ple dia al costat la carretera, a ma dreta abans de les coves a Serinyà (XVXA). 1 ex. vist prop la llacuna de l’Artiga el 21/6/07 (MCL) i fotografiat a la riba el 23/6/07 (CFQA, JBVA).


Cabirol a la llacuna de l’Artiga el 23.6.2007. ©Carles Feo
Serp d'esculapi (Elaphe longissima). 1 ex. d'1 m. trobada morta a mig matí a Lió, Rec de les Guixeres, i 1 ex. vist al pont de la riera d’en Morgat cap a la llacuna de'n Margarit el 26/6/07 (MCL).

Tortuga de rierol (Mauremys leprosa). 1 ex. vista i fotografiada a la llacuna de l'Artiga el 30/4/07 (CFQA).

Serp de collaret (Natrix natrix). 1 ex. amb una granota verda capturada a la boca, en una bassa del camí de terra que va de Can Guixeres a La Salida, Crespià, el 1/5/07 (CFQ).

Tòtil (Alytes obstetricans). Diversos cantant al centre de Banyoles el 8/6/07. Altres dies del juny i juliol. (CFQA).

Gripau corredor (Bufo calamita). El 7/4/07 se’n veuen 7 i es senten cantar a la llacuna d’en Margarit (començada a omplir el 6/7/07), 3 vistos i cants a la llacuna de l’Aulina i 1 vist i cants a la llacuna de l’Artiga (CFQA). Larves capturades el 21/4/07 a la llacuna d’en Margarit (CFQA, JBVA) i els primers exemplars metamorfitzats que surten de l’aigua es troben el 13/5/07 a la llacuna de l’Aulina. El 20/5/07 els exemplars petits surten completament de l’aigua i cobreixen tot l’entorn de les tres llacunes de Can Morgat.

Granota pintada (Discoglossus pictus). 1 exemplar acabat de metamorfosejar per la riba de la llacuna de l'Artiga el 20/5/07 (CFQA).

Reineta (Hyla meridionalis). Més de 10 exemplars cantant a la zona de la llacuna d'en Margarit i canals del voltant el 3/4/07. El 7/4/07 se senten cantar molts exemplars a totes les llacunes de Can Morgat (CFQA). 3 cantant al Vilar el 18/4/07 (CFQA).

Granoteta de punts (Pelodytes punctatus). Més de 5 exemplars cantant a la zona de la llacuna d'en Margarit i canals del voltant el 3/4/07. Cantant i algun de vist a les tres llacunes de Can Morgat el 7/4/07 (CFQA). Larves de cap-gros capturades a la llacuna d’en Margarit el 21/4/07 (CFQA, JBVA).

Granota verda (Rana perezi). Cants sentits a la llacuna d’en Margarit el 20/4/07. Molts més cants a l’Artiga el 22/6/07 (CFQA).Fotografia d’un reineta a la llacuna d’en Margarit ©Carles Feo

El noticiari faunístic està obert a la participació de tothom, gràcies a l'aportació de tots els voluntaris es fa possible la publicació d'aquest material. Si voleu aportar dades, suggerències o fins i tot articles sobre fauna podeu enviar-ho a limnos@limnos.org o a carlesfeo@terra.es
També podeu visitar
http://natura-plaestany.blogspot.com/

dijous, 19 de juliol de 2007

l'Estany des de Puig Clarà

Us recomano pujar una tarda al Puig Clarà, a Porqueres, des del qual es pot disfrutar d'una vista fantàstica, i alhora estranya, de l'Estany de Banyoles. Des d'una prespectiva singular l'estany mostra la seva cara més natural i el color blau de l'aigua destaca sobre el verd dels boscos i els marrons de la terra, per acabar dibuixant un contorn esmunyedís amb la ciutat de fons difuminada.
Amb el sol a l'esquena es poden obserbar a primer pla les noves llacunes de Can Morgat.

En aquestes llacunes els cabirols, com el de la fotografia, hi troben un indret tranquil on pasturar entre la vegetació alta dels prats de dalla, i hi han criat parelles d'ànecs collverds, tres parelles de fotges, diverses parelles de cabusset, de corriol petit, de polla d'aigua i fins i tot de rascló (com el de la fotografia feta per en Jordi Burch). Tot plegat amenitzat pel cant estrident i irregular de les granotes verdes, intercalades amb el cant monoton i repetitiu dels grills, i tot visualitzat pel ball nerviós i hipnotitzador de les libèl·lules i espiadimonis que esquitxen de colors la superfície ondulada de les aigües sorgents.
Cabirol a la llacuna de l'Artiga. Juny 2007. Carles Feo


Cabusset amb dos polls a la llacuna d'en Margarit. Juny 2007. Carles Feo.

Pollet de Rascló a les llacunes de Can Morgat. Juliol 2007. Foto de Jordi Burch Viñals.