diumenge, 4 de gener de 2009

Noticiari faunístic del Pla de l'Estany 4rt trimestre de 2008

NOTICIARI FAUNÍSTIC DEL PLA DE L’ESTANY DEL 16 DE SETEMBRE AL 15 DE DESEMBRE DE 2008
Noticiari naturalista del Pla de l’Estany.
Limnos (Associació de Defensa del Patrimoni Natural del Pla de l’Estany)


S’acaba l’any 2008 i de nou un bon registre d’observacions ens han acompanyat durant aquesta tardor. D’aquest noticiari cal destacar-ne especialment l’abundor de dades de rapinyaires, tant diürns com nocturns, alguns molt destacats com l’àguila pescadora, arpelles i falcons.

El setembre és època de pas, i a la segona quinzena es va veure com a destacat el pas d’una cigonya negra (Ciconia nigra) per la llacuna de l’Artiga el 22/IX (CFQA), una àliga pescadora (Pandion haliaetus) pel riu Fluvià el 22/IX (ECXC, JBXE), 7 xarxets (Anas crecca) a les llacunes de Can Morgat el 30/IX (JBXE, JVLA), i també, interessant pel nombre, 10 bernats pescaire (Ardea cinerea) a la llacuna Margarit el 16/IX (CGPA). La resta d‘observacions en migració han estat registrades al Pla de Martís, un lloc excepcional per veure rapinyaires i altres espècies en pas. De les més petites anomenarem les 10 cueretes groga (Motacilla flava) i els 2 còlit gris (Oenanthe oenanthe) del 23/IX(CFQA) i de les grans s’hi han vist 3 falcó cama-roig (Falco vespertinus) el 22/IX (ECXC, JBXE); un màxim de 4 arpelles vulgars (Circus aeruginosus) el 22/IX (ECXC, JBXE) i 2 esparver cendrosos (Circus pygargus) el 22/IX (ECXC, JBXE). S’han vist fins a dos esparver cendrosos marcats amb marques alars provinents possiblement de França.


El mes d’octubre hi ha hagut un baix registre de pas, només amb dades d’1 xarxet a la llacuna d’en Margarit el 13/X (CFQA) i a l’Estany del 27/X al 2/XI (JVLA), 2 ànecs cullerot (Anas clypeata) i 5 morells caproig (Aythya ferina) a l’Estany el 11/X (CFQA, CRJA, HHJA, JBVA, MJXB, MMXE, ORPA, PBXB, PBXC, PCSA). Encara s’ha vist 4 cigonyes blanques (Ciconia ciconia) en migració el 31/X al Pla de Martís (TCXA) i algun limícola com una xivita (Tringa ochropus) a llacuna de l’Artiga el 29/X (JBVA). Finalment dos rapinyaire més com a destacat, un l’aligot vesper (Pernis apivorus) vist al Puig Clarà a Porqueres el 19/X (JBVA) i el mussol banyut (Asio otus) anellat a la Reserva de Fauna de l’Illa de Fares el 2/X (CFQA, JBVA).

Al novembre passen normalment anàtides per l’Estany, en aquest cas 2 ànecs xiuladors (Anas penelope) el 24/XI (CFQA), 5 ànecs griset (Anas strepera) a la llacuna de casa nostra el 13/XI (RCXA), 3 ànec cullerot el 18/XI (CFQA) i un màxim de 2 xarxets a l’Artiga el 1/XI i a l’Estany el 17/XI (CFQA). Els esplugabous (Bubulcus ibis) i les fredelugues (Vanellus vanellus) arriben al Pla de Martís com cada any, i la zona també ha registrat una visita sorpresa, la de les grues (Grus grus) un fantàstic ocell que rarament s’atura a la nostra comarca durant la seva migració als cuarters d’hivernada del centre peninsular. Van ser 5 els exemplars vistos del 4 al 6/XI en uns camps de gira-sols (CFQA, JVLA, SCIA, JBVA). Més rapinyaires vistos, des de dos milans reials (Milvus milvus), un a Palol de Revardit el 18/XI i un a Fontcoberta el 25/XI (JBXE, PMXA), a dues àligues pescadores, una a les llacunes de Can Morgat el 4/XI (JBVA) i una altra volant sobre el Puig de Sant Martirià de Banyoles el 19/XI (JBXE, JVLA). També s’han vist molts falcons peregrí, a destacar els 2 exemplars del Pla de Martís del 6/XI (JVLA), i 1 ex. a l’Estany el 18/XI (CFQA) i l’esparver (Accipiter nissus) caçant un colom al centre de Banyoles el 26/XI (JMGA). No ens hem d’oblidar dels petits moixons, i també han arribat hivernants com els 3 durbec (Coccothraustes coccothraustes) i 3 sits negres (Emberiza cia) sentits i vistos a Santa Maria de Porqueres el 16/XI (ADGA) o el pinsà mec (Fringuilla montifringuilla) a Vilafreser el 28/XI (ECXC). Com cada hivern també l’agró blanc (Casmerodius albus) es deixa veure al Fluvià on s’ha convertit en un habitual hivernant, 1 ex el 30/XI en una visita al riu a Vilert (CFQA, DLXA, HHJA, HHXA, MJPA, XAAA,…).


De desembre cal anomenar primer aquelles espècies hivernants que assoleixen la seva població estable màxima, des dels 12 morells cap-roig de la zona dels desmais de l’Estany o els 301 fotges (Fulica atra) de l’Estany el 15/XII (JBXE, JVLA). Més rapinyaires destacats, el duc torna a cantar a Banyoles com l’any passat, 1 ex. el 6/XII (CGPA), l’àguila pescadora passeja per l’abocador de Puigpalter el 1/XII (ECXC), l’arpella pàl·lida (Circus cyaneus) ho fa pel riu Fluvià a l’Illa de Fares el 7/XII (CFQA, JBVA, MFXB, SFXA, XVPA) i el milà reial per Palol de Revardit el 15/XII (JBXE). Una citació per curiosa i escassa és la del trencapinyes (Loxia curvirostra), doncs es una espècie que, tot i que només se’n tenen referències orals de la zona de Sant Miquel de Campmajor i Serinyà, a les parts més humides de la comarca, no se’n tenien registres recents a la comarca. Es va veure un grup de 12 exs. sobre uns pollancres al riu Fluvià a l'arbreda de la Salida, el 6/XII (CFQA).
Carles Feo i Quer

Observadors del noticiari de fauna complet: ADGA: Alfons Delgado; CFQA: Carles Feo; CGPA: Carles González; CRJA: Cristina Roca; DLXA: Dolors Lagresa; ECXC: Emili Casals; FVMA: Ferran Veciana; HHJA: Helena Hernandez; HHXA: Holger hoeding; JBVA: Jordi Burch; JBXE: Joan Bohigas; JLSA: Joan Luengo; JMGA: Josep Maria Massip; JVLA: Joan Ventura; LPGA: Lourdes Pinsach; MBXB: Marta Bramon; MFXB: Marc Fuselles; MJPA: Moisès Jordi; MJXB: Montse Jiménez; MMXE: Mercè Mas; NBPA: Narcís Burch; ORXA: Óscar Roca; PBXB: Patricia Bird; PBXC: Peter Bromage; PCSA: Pilar Castel; PFLA: Ponç Feliu; PMXA: Pau Molina; PVBA : Pilar Viñals; RCXA: Ramon Casadevall; RCXB: Rafa Carbonell; SCIA: Sergi Castillo; SFXA : Salvador Fuselles; TCXA: Teresa Congost; XAAA: Xavi Almansa; XVPA: Xavi Vila.Grues (Grus grus) al Pla de Martís el 6/11/08 © Jordi Burch

NOTICIARI FAUNÍSTIC DEL PLA DE L’ESTANY DEL 16 DE JUNY AL 15 DE SETEMBRE DE 2008

Mussol Banyut anellat a l’Illa de Fares el 2/10/08 © Carles Feo.
Una espècie amb moltes poques observacions registrades a la comarca,
on probablement és més abundant del que ens sembla.
Setembre

Martinet blanc (Egretta garzetta). 2 exs. a la llacuna de l'Artiga, Estany de Banyoles, el 16/9/08 (CGPA), el 22 i el 28/9/08 (CFQA).

Bernat pescaire (Ardea cinerea). 10 exs. a la llacuna d’en Margarit, Estany de Banyoles el 16/9/08 (CGPA). 1 ex. a la llacunes de Can Morgat del 20 al 26/9/2008 (RCXA). 1 ex. a la llacuna de l'Artiga el 28/9/08 (CFQA).

Cigonya negra (Ciconia nigra). 1 ex. Juvenil a la llacuna de l'Artiga, Estany de Banyoles el 22/9/08 (CFQA).


Cigonya negra a l’Artiga el 22/9/08 © Carles Feo.

Cigonya blanca (Ciconia ciconia). 1 ex. Prop de l'aviari buit al costat la llacuna de Casa Nostra el 26/9/08 (RCXA).

Xarxet (Anas crecca). 7 exs. a les llacunes de Can Morgat el 30/9/08 (JBXE, JVLA).

Arpella vulgar (Circus aeruginosus). 4 exs. Vistos per un agent rural al Pla de Martís el 22/9/08 (ECXC, JBXE). 3 exs., dues femelles o joves i un mascle adult, al Pla de Martís el 23/9/08 (CFQA).

Esparver cendrós (Circus pygargus). 2 exs. al Pla de Martís el 22/9/08 (ECXC, JBXE). 1 ex. Jove amb marques alars, dues bandes verdes a la zona de l'espatlla, possiblement d'origen francès, al Pla de Martís el 23/9/08 (CFQA). 1 ex. femella amb marques alars, en una de les ales de color verd, al Pla de Martís el 30/9/08 (JBXE, JVLA).

Aligot comú (Buteo buteo). 2 exs al Pla de Martís el 23/9/08 (CFQA).

Àguila pescadora (Pandion haliaetus). 1 ex. al riu Fluvià el 22/9/08 (ECXC, JBXE).

Xoriguer comú (Falco tinnunculus). 20 exs. al Pla de Martís el 23/9/08 (CFQA).

Falcó cama-roig (Falco vespertinus). 3 exs. al Pla de Martís el 22/9/08 (ECXC, JBXE).

Fredeluga (Vanellus vanellus). 2 exs. al Pla de Martís el 30/9/08 (JBXE, JVLA).

Xivitona (Actitis hypoleucos). 2 exs. Sentits al sud en moviment, com a mínim, als desmais, Estany de Banyoles el 16/9/08 (CFQA).

Gavià argentat (Larus michahellis). 2491 exs. a l' Estany de Banyoles el 16/9/08 (CFQA).

Cuereta groga (Motacilla flava). 10 exs. Als camps del costat del rec d'Espolla al Pla de Martís el 23/9/08 (CFQA).

Còlit gris (Oenanthe oenanthe). 2 exs. en els camps al costat el rec d'Espolla al Pla de Martís el 23/9/08 (CFQA).

Escorxador (Lanius collurio). 1 ex. Jove al costat de la pista de terra prop del rec d'Espolla al sud del Pla de Martís el 23/9/08 (CFQA).

Botxí meridional (Lanius meridionalis). 1 ex. Adult en unes bardisses prop de la zona de les antigues pomeres al mig del Pla de Martís el 23/9/08 (CFQA). 1 ex. al Pla de Martís el 30/9/08 (JBXE, JVLA).

Octubre

Cabusset (Tachybaptus ruficollis). 3 exs. Fora de l'aigua a la llacuna de l'Artiga el 3/10/08 (JBVA).

Corb marí gros (Phalacrocorax carbo). 10 exs. Al dormidor dels pollancres. a la resclosa de Serinyà - Reserva de l'Illa de Fares el 3/10/08 (CFQA). 5 exs. Volant sobre l' Estany de Banyoles el 13/10/08 (CFQA). 3 exs. a l' Estany de Banyoles del 20 al 26/10/2008 (JVLA). 8 exs. a l' Estany de Banyoles el 27/10/08 (CFQA).

Bernat pescaire (Ardea cinerea). 4 exs. a la llacuna de l'Artiga, Estany de Banyoles el 4/10/08 (XVPA). 2 exs. a la reserva de l'Illa de Fares o del Fluvià el 5/10/08 (CFQA). 1 ex. a l' Estany de Banyoles del 20 al 26/10/2008 (JVLA). 2 exs. A les ribes de Lió a l'aigua a l' Estany de Banyoles el 27/10/08 (CFQA).

Cigonya blanca (Ciconia ciconia). 4 exs. al Pla de Martís el 31/10/08 (TCXA).

Xarxet (Anas crecca). 1 ex., femella, a la llacuna d’en Margarit, Estany de Banyoles, el 13/10/08 (CFQA). 1 ex. A davant Can Morgat a l' Estany de Banyoles del 27/10 al 2/11/2008 (JVLA).

Ànec coll-verd (Anas platyrhynchos). 110 exs. a l' Estany de Banyoles del 20 al 26/10/2008 i 152 exs. del 27 al 2/11/2008 (JVLA).

Ànec cullerot (Anas clypeata). 2 exs. a l’Estany de Banyoles el 11/10/08 (CFQA, CRJA, HHJA, JBVA, MJXB, MMXE, ORPA, PBXB, PBXC, PCSA).

Morell cap-roig (Aythya ferina). 5 exs. als Desmais, Estany de Banyoles el 11/10/08 (CFQA, CRJA, HHJA, JBVA, MJXB, MMXE, ORPA, PBXB, PBXC, PCSA). 1 ex. als desmais. a l' Estany de Banyoles del 20 al 26/10/2008 i 2 exs. del 27/10 al 2/11/2008 (JVLA). 2 exs. mascles als Desmais, Estany de Banyoles, el 29/10/08 (JBVA).

Aligot vesper (Pernis apivorus). 1 ex. quan pujava al Puig Clarà. a Can Morgat el 19/10/08 (JBVA, PVBA).

Xoriguer comú (Falco tinnunculus). 1 ex. a Miànigues del 2 al 16/10/2008 (LPGA).

Falcó mostatxut (Falco subbuteo). 1 ex. Vist i un altre sentit a la reserva de l'Illa de Fares o del Fluvià el 02/10/08 (CFQA, JBVA).

Perdiu roja (Alectoris rufa). 1 ex. sota una menjadora a la llacuna de casa nostra el 31/10/08 (JBVA).

Polla d'aigua (Gallinula chloropus). 9 exs. a l' Estany de Banyoles del 27/10 al 2/11/2008 (JVLA).

Fotja (Fulica atra). 132 exs. als Desmais, Estany de Banyoles el 11/10/08 (CFQA, CRJA, HHJA, JBVA, MJXB, MMXE, ORPA, PBXB, PBXC, PCSA). 210 exs. a l' Estany de Banyoles del 20 al 26/10/2008 i 229 exs. del 27/10 al 2/11/2008 (JVLA).

Becadell comú (Gallinago gallinago). 1 ex. als aiguamolls de La Puda. als Aiguamolls de la Puda el 4/10/08 (CFQA).

Xivita (Tringa ochropus). 1 ex. a Can Morgat llacuna de l'Artiga el 29/10/08 (JBVA).

Xivitona (Actitis hypoleucos). 1 exs. A la resclosa. a la reserva de l'Illa de Fares o del Fluvià el 05/10/08 (CFQA).

Gavià argentat (Larus cachinnans). 2091 larus michahellis a l'Estany. a l' Estany de Banyoles el 28/10/08 (CFQA).

Mussol comú (Athene noctua). 1 ex. Sentit prop del camp de futbol vell a Porqueres (les Pedreres) el 3/10/08 (JBVA). 1 ex. Vist i sentit a sobre una teulada en una casa del costat del camp de futbol vell a Porqueres (les Pedreres) el 13/10/08 (JBVA, NBPA, PVBA) i 1 ex. al mateix loc el 17/10/08 (JBVA, NBPA).

Mussol banyut (Asio otus). 1 ex. Capturat i anellat a l'Illa de Fares. Alliberat de nou en bon estat a la reserva de l'Illa de Fares o del Fluvià el 2/10/08 (CFQA, JBVA).

Blauet (Alcedo atthis). 2 exs a la reserva de l'Illa de Fares o del Fluvià el 2/10/08 (CFQA, JBVA). 5 exs. a la reserva de l'Illa de Fares o del Fluvià el 5/10/08 (CFQA).

Puput (Upupa epops). 2 exs. a la llacuna de casa nostra el 31/10/08 (JBVA).

Picot garser petit (Dendrocopos minor). 1 ex. Femella als Amaradors en uns trèmols el 27/10/08 (CFQA).

Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca). 1 ex. Capturat i anellat a la reserva de l'Illa de Fares o del Fluvià el 2/10/08 (CFQA, JBVA).

Mallerenga petita (Parus ater). Diversos exemplars als boscos al costat la carretera de Banyoles a Mieres, en collet entre una comarca i l'altre. a la Serra Mitjana el 4/10/08 (PFLA).

Cornella (Corvus corone corone). 15 exs. Vistos. a la reserva de l'Illa de Fares o del Fluvià el 2/10/08 (CFQA, JBVA).

Corb (Corvus corax). 2 exs. a la reserva de l'Illa de Fares o del Fluvià el 5/10/08 (CFQA).

Lluer (Carduelis spinus). 18 exs. en uns verns a La Draga, Estany de Banyoles el 27/10/08 (CFQA).

Repicatalons (Emberiza schoeniclus). 10 exs. a la balca de la llacuna de l'Artiga, Estany de Banyoles el 26/10/08 (CFQA).

Novembre

Esplugabous (Bubulcus ibis). 13 exs. Volant direcció Girona al vespre. al Pla de Martís el 4/11/08 (CFQA). 15 exs. al Pla de Martís el 29/11/08 i 12 exs. el 30/11/08 (CFQA).

Agró blanc ( Egretta alba ). 1 ex. Al riu Fluvià a Vilert. Sortida de l'AVV de Vilert al riu Fluvià el 30/11/08 (CFQA, DLXA, HHJA, HHXA, MJPA, XAAA,…)

Bernat pescaire (Ardea cinerea). 1 ex. a l' Estany de Banyoles del 3 al 16/11/2008 (JBXE, JVLA). 8 exs. en un camp d'userda ple de talpons al Pla de Martís el 4/11/08 (CFQA). 1 ex. a l' Estanyol de la Cendra, Aiguamolls de la Puda, el 9/11/08 (CFQA, JBVA). 1 ex. a la riba de Can Morgat aturat surt espantat volant a l' Estany de Banyoles el 17/11/08 (CFQA).

Cigonya blanca (Ciconia ciconia). Arriben noves cigonyes per al projecte de reintroducció a l’Estany de Banyoles el 7/11/08 (Consorci de l’Estany/Obra Social Caixa Catalunya). Els exemplars estaran durant 2 anys en un aviari a la zona annexa a la llacuna de Casa Nostra als aiguamolls de la Puda i finalment s’alliberaran. Es podran observar des del mirador de l’estanyol d’en Montalt.
Cigonyes blanques introduïdes a l’aviaria dels aiguamolls de la Puda el 7/11/08 © Jordi Burch.

Ànec xiulador (Anas penelope). 2 exs., una parella, davant de Can Morgat, al nord a l' Estany de Banyoles el 24/11/08 (CFQA).

Ànec griset (Anas strepera). 5 exs. a la llacuna de casa nostra, marxen espantats cap a l'Estany de Banyoles el 13/11/08 (RCXA).

Xarxet (Anas crecca). 2 exs. femella. a la llacuna de l'Artiga, Estany de Banyoles, el 1/11/08 (CFQA). 1 ex. a l'Estany de Banyoles del 3 al 9/11/2008 (JBXE, JVLA). 1 ex. Femella a Can Morgat a l'Estany. a l' Estany de Banyoles el 7/11/08 (CFQA). 2 exs., una parella, entre collverds a Davant el bosc de Can Morgat. a l' Estany de Banyoles el 17/11/08, i 1 ex. femella, al nord de l'Estany de Banyoles el 27/11/08 (CFQA).

Ànec cullerot (Anas clypeata). 3 exs., dos mascles i una femella, a l' Estany de Banyoles el 18/11/08 (CFQA).

Morell cap-roig (Aythya ferina). 2 exs., mascle i femella, als Desmais, Estany de Banyoles el 8/11/08 (CFQA). 4 exs. als Desmais, Estany de Banyoles, del 10 al 23/11/2008 (JBXE, JVLA). 6 exs. A davant Can Morgat a l' Estany de Banyoles el 17/11/08 (CFQA). 9 exs. als Desmais, Estany de Banyoles el 18/11/08 (CFQA). 5 exs. als Desmais, Estany de Banyoles el 24/11/08 (JBXE, JVLA).

Milà reial (Milvus milvus). 1 ex. A Palol a Palol de Revardit el 18/11/08 (JBXE). 1 ex. A Fontcoberta el 25/11/08 (JBXE, PMXA).

Esparver vulgar (Accipiter nisus). 1 ex. caçant als carrers del centre de Banyoles un colom a Banyoles el 26/11/08 (JMGA).

Àguila pescadora (Pandion haliaetus). 1 ex. Parat als pollancres de la llacuna de l'Artiga a Can Morgat de Porqueres el 4/11/08 (JBVA). 1 ex. volant sobre el Puig de Sant Martirià el 19/11/08 (JBXE, JVLA).

Falcó pelegrí (Falco peregrinus). 2 exs. al Pla de Martís el 6/11/08 (JVLA). 1 ex. Vist dues vegades volant sobre la zona de Lió i els Amaradors a l’Estany de Banyoles el 18/11/08 (CFQA). 1 ex. al Pla de Martís el 22/11/08 (ECXC, JVLA).

Perdiu roja (Alectoris rufa). 1 ex. a la llacuna de casa nostra el 22/11/08 (JBVA).

Rascló (Rallus aquaticus). 2 exs. a la Bassa de la deu de Can Morgat el 1/11/08 i 2 exs. Cantant. a la llacunes de Can Morgat el 4/11/08 (CFQA).

Polla d'aigua (Gallinula chloropus). 13 exs. a l' Estany de Banyoles del 3 al 9/11/2008 (JBXE, JVLA).

Fotja ( Fulica atra ). 270 exs. a l' Estany de Banyoles el 16/11/08 (JVLA) i 290 exs. a l' Estany de Banyoles el 18/11/08 (CFQA).

Grua (Grus grus). 5 exs. En uns camps de gira-sols, al Pla de Martís el 4/11/08 (CFQA, JVLA), fins el 6/11/08 (JVLA, SCIA).

Fredeluga (Vanellus vanellus). Diversos exs. al Pla de Martís el 16/11/08 (XVPA).

Becadell comú (Gallinago gallinago). 1 ex. capturat i anellat a La Puda, als Aiguamolls de la Puda el 9/11/08 (CFQA, JBVA). 3 ex. a la llacuna de casa nostra el 22/11/08 i 1 ex. a la llacuna de casa nostra el 29/11/08 (JBVA).


Becadell de la Puda el 9/11/08 © Jodi Burch.


Xivitona (Actitis hypoleucos). 1 ex. a la llacuna de l'Artiga, Estany de Banyoles, el 1/11/08 (CFQA).

Blauet (Alcedo atthis). 1 ex. al rec de sortida a l' Estanyol de la Cendra, Aiguamolls de la Puda, el 9/11/08 (CFQA, JBVA). 1 ex. a la llacuna de l'Artiga el 17/11/08 (CFQA). 1 ex. A les 7 del matí. a la llacuna de'n Margarit, Estany de Banyoles el 22/11/08 (MBXB).

Puput (Upupa epops). 1 ex. al Pla de Martís el 29/11/08 (CFQA).

Cornella (Corvus corone corone). 8 exs. al Pla de Martís el 29/11/08 (CFQA).

Pinsà mec (Fringilla montifringilla). 1 ex. o més a Vilafreser el 28/11/08 (ECXC).

Lluer (Carduelis spinus). Diversos estols petits, 30 exs. aprox. En diverses zones de l'Estany, La Draga i Caseta de fusta el 18/11/08 (CFQA).

Pinsà borroner (Pyrrhula pyrrhula). 1 ex. sentit. als Amaradors, Estany de Banyoles, el 18/11/08 (CFQA).

Durbec (Coccothraustes coccothraustes). 1 ex. vist i 2 més sentits a Santa Maria de Porqueres. a l'Estany de Banyoles el 16/11/08 (ADGA).

Sit negre (Emberiza cia). 3 exs. sentits a la zona de Santa Maria de Porqueres, a l' Estany de Banyoles el 16/11/08 (ADGA).

Cabusset (Tachybaptus ruficollis). 5 exs. a la resclosa de Serinyà - Reserva de l'Illa de Fares el 8/12/08 (XVPA).

Corb marí gros (Phalacrocorax carbo). 11 exs. a l' Estany de Banyoles del 9 al 14/12/2008 (JBXE, JVLA).

Desembre

Esplugabous (Bubulcus ibis). 8 exs. prop Melianta al Pla de Martís el 8/12/08 (XVPA).

Martinet blanc (Egretta garzetta). 2 exs. a la resclosa de Serinyà - Reserva de l'Illa de Fares el 8/12/08 (XVPA).

Bernat pescaire (Ardea cinerea). 1 ex. a la llacunes de Can Morgat el 3/12/08 (CFQA). 1 ex. a La Salida, riu Fluvià el 6/12/08 (CFQA). 4 exs. a la resclosa de Serinyà - Reserva de l'Illa de Fares el 8/12/08 (XVPA). 6 exs. prop de Melianta en uns camps amb talpons al Pla de Martís el 8/12/08 (XVPA). 1 ex. a l' Estany de Banyoles del 9 al 21/12/2008 (JBXE, JVLA).

Morell cap-roig (Aythya ferina). Tots vistos als desmais, Estany de Banyoles. 11 exs. mínim. el 4/12/08 (CFQA), 11 exs. del 9 al 14/12/2008 (JBXE, JVLA), 7 exs. el 13/12/08 (XVPA) i 12 exs. del 15 al 21/12/2008 (JBXE, JVLA).

Milà reial (Milvus milvus). 1 ex. a Palol de Revardit el 15/12/08 (JBXE).

Arpella pàl·lida (Circus cyaneus). 1 ex. Volant, barallant-se amb unes cornelles. Un mascle a la reserva de l'Illa de Fares o del Fluvià el 7/12/08 (CFQA, JBVA, MFXB, SFXA, XVPA).

Esparver vulgar (Accipiter nisus). 1 ex. a la pista de terra de Can Morgat a Porqueres el 3/12/08 (CFQA).

Aligot comú (Buteo buteo). 2 exs. a La Salida, riu Fluvià el 6/12/08 (CFQA).

Àguila pescadora (Pandion haliaetus). 1 ex. a l' Abocador de Puigpalter el 1/12/08 (ECXC).

Falcó pelegrí (Falco peregrinus). 1 ex. aturat sobre un pollancre a la riba de l'Estany a la zona de La Cuaranya. a l' Estany de Banyoles el 4/12/08 (CFQA).

Rascló (Rallus aquaticus). 2 exs. a la Bassa de la deu de Can Morgat el 3/12/08 (CFQA).

Polla d'aigua (Gallinula chloropus). 21 exs. a l' Estany de Banyoles el 4/12/08 (CFQA). 6 exs. a la resclosa de Serinyà - Reserva de l'Illa de Fares el 08/12/08 (XVPA). 13 exs. a l' Estany de Banyoles del 9 al 14/12/2008 (JBXE, JVLA).

Fotja ( Fulica atra ). 291 exs. a l' Estany de Banyoles el 4/12/08 (CFQA). 301 exs. en un cens, màxim de l'hivern de 2008 a l' Estany de Banyoles del 15 al 21/12/2008 (JBXE, JVLA).

Becadell comú (Gallinago gallinago). 2 exs. a la llacuna de l'Artiga, Estany de Banyoles, el 3/12/08 (CFQA).

Duc (Bubo bubo). 1 ex. cantant al Puig d’en Colomer de nit, a la ciutat de Banyoles el 6/12/08 (CGPA).

Mussol comú (Athene noctua). 2 exs. Cantant de nit al barri de Canaleta el 3/12/08 (CFQA).

Blauet (Alcedo atthis). 1 ex. a la riera d’en Morgat, Estany de Banyoles el 3/12/08 (CFQA). 1 ex. a la reserva de l'Illa de Fares o del Fluvià el 7/12/08 (CFQA, JBVA, MFXB, SFXA, XVPA).

Picot garser petit (Dendrocopos minor). 1 ex. Sentit a la pista de la riera de Can Morgat el 3/12/08 i 2 exs. jugant a perseguir-se entre els arbres a Can Cisó. a l' Estany de Banyoles, el 4/12/08 (CFQA). 1 ex. Femella a La Salida a Crespià, fent el SOCC, riu Fluvià el 6/12/08 (CFQA).


Un bruel (Regulus ignicapillus) anellat a La Puda el novembre de 2008 © Jodi Burch.
Ha estat un bon any per aquesta espècie present arreu, però escassa, i se n’han pogut obserbar molts exemplars de forma habitual en ambients forestals.

Mallerenga d'aigua (Parus palustris). 1 ex. a La Salida, bosc de ribera del riu Fluvià a Crespià el 6/12/08 (CFQA). 1 ex. Anellat a l'Illa de Fares a la reserva de l'Illa de Fares o del Fluvià el 7/12/08 (CFQA, JBVA, MFXB, SFXA, XVPA).

Lluer (Carduelis spinus). Diversos estols petits, un total de 78 exs. En diverses zones de tot el voltant de l'Estany (La Draga, caseta de fusta, el Vilar, Porqueres, etc.) el 4/12/08 (CFQA).

Trencapinyes comú (Loxia curvirostra). Un grup de 12 exs. sobre uns pollancres fent molt xibarri, al torrent que desemboca al riu Fluvià a l'arbreda de la Salida, Crespià, a 500 metres amunt de la resclosa de Martís el 6/12/08 (CFQA).

Pinsà borroner (Pyrrhula pyrrhula). 1 ex. a La Salida, riu Fluvià el 6/12/08 (CFQA).

Durbec (Coccothraustes coccothraustes). 4 exs. a La Salida, al costat del riu a Crespià, el 6/12/08 (CFQA).

Altres espècies de fauna

Llúdriga (Lutra lutra). 1 ex al Fluvià nedant, vist durant una estona, al Fluvià més avall de Vilert cap a Espinavessa durant el seguiment de l'àguila pescadora el 25/09/08 (DLSA, TCXA).

Esquirol (Sciurus vulgaris). 1 ex. al Bosc de Can Morgat el 19/10/08 ( CFQA ).1 ex. En uns pins fent el cens d'ocells al costat del camí entre les llacunes (Estany de Banyoles) el 10/11/08 (CFQA). 1 ex. Fent un cens a l'Estany de Banyoles al bosc de Can Morgat davant la casa el 18/11/08 (CFQA). 1 ex. Davant la casa de Can Morgat el 18/11/08 ( CFQA ).

Visó americà (Mustela vison). 1 ex. vist en un dels canals de la zona de la caseta de fusta a 100 metres, pel carril bicicleta a l' Estany de Banyoles el 4/10/08 (FVMA). 1 ex. Creuant el riu, més amunt de la reserva prop de la planta d'àrids, a Fares, riu Fluvià el 3/10/08 ( CFQA ).

Cabirol (Capreolus capreolus). 2 ex. a la Llacuna de l'Artiga, Estany de Banyoles, el 24/10/08 (JBVA). 3 exs. als Camps de sota Puig Clarà el 30/10/08 ( CFQA ). 2 exs. En un camp vistos des del mirador de Margarit, camp al fons sota Puig Clarà a Porqueres, més enllà del camí de darrera l'Aulina el 11/10/08 (CFQA, CRJA, HHJA, JBVA, MJXB, MMXE, ORPA, PBXB, PBXC, PCSA).

Conill (Oryctolagus cuniculus). 1 ex. travessant la carretera al camí del Frigolet a Porqueres el 7/11/08 (JBVA).

Tortuga de rierol ( Mauremys leprosa ). 1 ex. Sobre el tronc a la Llacuna d’en Margarit el 13/10/08 (JLSA).

Serp Verda ( Malpolon monspessulanus ). 1 ex. a Can Morgat el 19/10/08 (JBVA).

Serp Escurçonera d'aigua (Natrix maura). 1 ex atropellat. a Can Morgat el 31/10/08 (JBVA).

Granota pintada (Discoglossus pictus). 1 ex. saltant sobre l'asfalt de l'aparcament del centre cívic de Porqueres un dia de pluja el 24/10/08 (CFQA).

Granota verda a la llacuna de l’Artiga el 28/9/08 © Carles Feo

Llangardaix (Lacerta lepida). 1 ex. a mig camí de la pujada de Puig Clarà, a la zona cremada en recuperació, en un forat a les margues del marge assolellat el 26/10/08 (CFQA).

Reineta ( Hyla meridionalis ). 1 ex. cantant als Aiguamolls de la Puda i 1 ex. cantant. als Amaradors-Estany de Banyoles el 8/11/08 (CFQA).

Ortòpter (Aiolopus srepens). 2 exs. als Amaradors-Estany de Banyoles el 11/10/08 (RCXB).

Ortòpter (Aiolopus thalassius). 3 exemplars. als Amaradors-Estany de Banyoles el 11/10/08 (RCXB).


El noticiari faunístic està obert a la participació de tothom, gràcies a l'aportació de tots els voluntaris es fa possible la publicació d'aquest material. Si voleu aportar dades, suggerències o fins i tot articles sobre fauna podeu enviar-ho a limnos@limnos.org o a carlesfeo@terra.es
També podeu visitar http://natura-plaestany.blogspot.com/

6 comentaris:

Anònim ha dit...

China and Russia put the blame on some screwed up experiments of US for the earthquake that happened in Haiti.
Chinese and Russian Military scientists, these reports say, are concurring with Canadian researcher, and former Asia-Pacific Bureau Chief of Forbes Magazine, Benjamin Fulford, who in a very disturbing video released from his Japanese offices to the American public, details how the United States attacked China by the firing of a 90 Million Volt Shockwave from the Americans High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) facilities in Alaska
If we can recollect a previous news when US blamed Russia for the earthquake in Georgio. What do you guys think? Is it really possible to create an earthquake by humans?
I came across this [url=http://universalages.com/hot-news/what-happened-in-haiti-is-it-related-to-haarp/]article about Haiti Earthquake[/url] in some blog it seems very interesting, but conspiracy theories have always been there.

Anònim ha dit...

Hola my first comment whoopee...[url=http://mundoboricua.com/index.php/public/user/name_Jimmi1041/].[/url]

Anònim ha dit...

like gambling? ardour las vegas? exhibit the all untrained [url=http://www.casinolasvegass.com]casino[/url] las vegas at www.casinolasvegass.com with all for the reasons of 75 up to rendezvous unlooked-for [url=http://www.casinolasvegass.com]online casino[/url] games like slots, roulette, baccarat, craps and more and convey lunatic authorized notes with our $400 agile crazed bonus.
we beget unvaried geezer games then the eagerly trained online [url=http://www.place-a-bet.net/]casino[/url] www.place-a-bet.net!

Anònim ha dit...

looking for ed drugs? [url=http://www.cahv.org]buy viagra online [/url]and charge out of set free shipping at http://www.cahv.org . another good place to [url=http://www.kiosknews.org]buy viagra online[/url] is www.kiosknews.org .

Anònim ha dit...

It's so easy to choose high quality [url=http://www.euroreplicawatches.com/]replica watches[/url] online: [url=http://www.euroreplicawatches.com/mens-swiss-watches-rolex/]Rolex replica[/url], [url=http://www.euroreplicawatches.com/mens-swiss-watches-breitling/]Breitling replica[/url], Chanel replica or any other watch from the widest variety of models and brands.

Anònim ha dit...

[url=http://www.webjam.com/buyreductilonline] Buy reductil online
http://www.webjam.com/buyreductilonline