dimarts, 20 de gener de 2009

Arpelles pàl·lides al Pla de Martís

S’han vist 3 exemplars al Pla de Martís el 6/1/09 i altre cop un exemplar el 7, 8 i el 12 de gener.
A la zona també es habitual el botxí i un grup d’unes 120-158 fredelugues (Joan Bohigas, Emili Casals, Joan Ventura)