diumenge, 2 d’octubre de 2011

Resultats any 2011 del projecte Sylvia d'anellament d'ocells a La Puda - Banyoles


RESUM DE L’ANELLAMENT D’OCELLS AL PROJECTE SYLVIA ANY 2011

Entre l’1 de maig de 2011 i el 8 d’agost s’han realitzat 10 sessions d’anellament d’ocells als aiguamolls de la Puda –Estació Sylvia S014.

Aquest és el resultat de primeres captures, és a dir, no són les captures totals, sinó que s’han tret de la llista els ocells que han caigut més d’un cop dins aquesta mateixa temporada d’anellament. Un ocell que cau dues vegades només és comptat un cop, el primer.

Total de primeres captures del 2011 en les 10 sessions

CATALA
NOM
7/5
14/5
23/5
4/6
11/6
3/7
7/7
16/7
23/7
6/8
Total
Cucut
Cuculus canorus

1
1
Blauet
Alcedo atthis


11
Picot garser gros
Dendrocopos major

2
2
Cargolet
Troglodytes troglodytes


11
Pit-roig
Erithacus rubecula
5
1

7
4
7
6
4
2
4
40
Rossinyol
Luscinia megarhynchos
2
2

1

1
17
Merla
Turdus merula
8
4
3
2
1
1
4
2
3

28
Tord comú
Turdus philomelos

1
1
Rossinyol bord
Cettia cetti
5


11
2
2
11
Boscarla de canyar
Acrocephalus scirpaceus

1
1
Tallarol capnegre
Sylvia melanocephala


11
Tallarol de casquet
Sylvia atricapilla
4
1
2
1
2
5
6
4
6
3
34
Bruel
Regulus ignicapilla1


1
Mallerenga blava
Parus caeruleus

1
2

5

2

1

11
Mallerenga carbonera
Parus major
3
2
2
1

4
1
2
1
2
18
Raspinell comú
Certhia brachydactyla
1
1


2


1


5
Verdum
Carduelis chloris1


1
TOTAL

28
13
10
14
14
20
22
15
15
13
164

Com és habitual les espècies més abundants han estat el pit-roig, el tallarol de casquet, la merla, les dues mallerengues blava i carbonera i el rossinyol bord. Continuant amb la tendència preocupant d’últims anys s’han reduït molt les captures de boscarla de canyar que ha deixat de criar a la zona, i d’espècies d’espais oberts com el verdum, i fins i tot altres presents a la zona no s’han capturat com la bosqueta, el pardal comú o el gafarró. Com a espècies curioses per la seva escassetat destaquen el blauet i el picot garser gros, i la gran sorpresa ha estat el primer anellament d’un cucut en aquesta estació en els 12 anys d’existència.

Total de primeres captures comparatiu entre 2000 i 2011

CATALA
NOM
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Total
Cucut
Cuculus canorus1
1
Xot
Otus scops1
12
Gamarús
Strix aluco

1


1
Blauet
Alcedo atthis
1

1
1
3
Picot verd
Picus viridis1
1
21


5
Picot garser gros
Dendrocopos major1


1
2

1

2
7
Picot garser petit
Dendrocopos minor


1

1
Cogullada vulgar
Galerida cristata


1

1
Oreneta vulgar
Hirundo rustica
6
12


1

2

21
Oreneta cuablanca
Delichon urbicum
11
Cargolet
Troglodytes troglodytes
21
14
6
3
5
2
7
4
4
7
3
1
77
Pit-roig
Erithacus rubecula
47
44
25
36
25
22
14
29
26
33
31
40
372
Rossinyol
Luscinia megarhynchos
31
34
22
17
12
21
20
17
12
7
19
7
219
Cotxa cua-roja
Phoenicurus phoenicurus

1


1
Bitxac comú
Saxicola torquatus
8

3

11
Merla
Turdus merula
40
21
39
30
32
32
26
50
27
26
32
28
383
Tord comú
Turdus philomelos
3
1

4
1
9
3
11
3
2
1
1
39
Rossinyol bord
Cettia cetti
21
33
18
20
14
13
23
21
14
20
21
11
229
Trist
Cisticola juncidis
1
2


3
Boscarla dels joncs
Acrocephalus schoenobaenus
11
Boscarla de canyar
Acrocephalus scirpaceus
111
33
17
16
22
9
8
3
1
2
2
1
225
Bosqueta vulgar
Hippolais polyglotta
28
19
9
3
1


3

2


65
Tallarol de garriga
Sylvia cantillans
5
5

3
13
Tallarol capnegre
Sylvia melanocephala
4
5

31

1
3
1
18
Tallarol gros
Sylvia borin
4
7
5
5
6128
Tallarol de casquet
Sylvia atricapilla
153
136
56
103
41
21
22
17
8
10
30
34
631
Mosquiter pàl·lid
Phylloscopus bonelli

1


1
Mosquiter comú
Phylloscopus collybita
6
3
4

1115
Mosquiter de passa
Phylloscopus trochilus

2
2

15
Bruel
Regulus ignicapilla
2
34

1
1
2

1
14
Papamosques gris
Muscicapa striata
22
Mastegatatxes
Ficedula hypoleuca


2

6
1

1


1

11
Mallerenga cuallarga
Aegithalos caudatus
13
9
4
4
4
3
4
3
1
10
2

57
Mallerenga d'aigua
Parus palustris


2

2
Mallerenga blava
Parus caeruleus
31
19
5
12
2
2
3
7
6
3
5
11
106
Mallerenga carbonera
Parus major
27
27
11
15
5
8
7
18
13
19
17
18
185
Raspinell comú
Certhia brachydactyla
3
6
1
2
7
2
5
9
2
6
7
5
55
Oriol
Oriolus oriolus
1


1
2
1


5
Gaig
Garrulus glandarius

2
1

1
1
1
2
1

2

11
Garsa
Pica pica
11
Estornell vulgar
Sturnus vulgaris1
12
Pardal comú
Passer domesticus
39
18
2
3
5
1
3

172
Pardal xarrec
Passer montanus
4

1

1

2

8
Gafarró
Serinus serinus
13
4
6

124
Verdum
Carduelis chloris
19
8
19
5
5
9
2
21
70
Cadernera
Carduelis carduelis
15
6
9
3
336
Passerell comú
Carduelis cannabina
8
3
1

12
Gratapalles
Emberiza cirlus
1
1


2
Desconegut
Desconeguda

1


1
 TOTAL

669
479
269
291
208
163
153
202
123
154
180
164
3055

A nivell comparatiu amb altres anys, podem considerar el 2011 com un any normal, pitjor que l’any 2010, però millor que el 2005, 2006, 2008 i semblant al 2009. Està lluny dels primers anys de seguiment quan s’agafaven molts més ocells. Els canvis en la vegetació de l’espai, que ha evolucionat d’un prat obert amb jonqueres, petits arbustos i freixes i altres arbres amb creixement, a un bosc de freixes i gatells alts com és ara, poden explicar part dels canvis. També la disminució de l’aigua que passa per dins la zona ha fet disminuir les espècies d’ambients humits i la presència d’espècies de vegetació exòtica ha ajudat a la densificació de la vegetació de l’espai.

 Resultats del Pit Roig
  
Un exemple de l’anàlisi dels resultats del seguiment d’ocells amb anellament es poder veure com evolucionen al llarg de temps les poblacions. Per exemple el Pit Roig al llarg dels anys manté una població d’adults (més d’1 any) d’entre 2 i 10, un nombre d’individus nascuts l’any anterior (menys d’1 any d’edat) d’entre 2 i 12, i finalment els joves nascuts cada any que presenten molta més variabilitat entre 10 i 35 naixements depenent de cada any. Destaquen els anys amb pocs adults i de primer any, el 2006 i 2007, que caldria veure si correspon a hiverns anteriors molt freds, i veure que hi ha anys amb molt baixa natalitat com el 2002, 2004 i 2006.

Resultats de la boscarla de canyar

 
La boscarla de canyar no cria a la Puda des de l’any 2005, segons les dades d’anellament. Els adults capturats a la zona són escassos durant els últims anys. És una espècie pròpia d’aiguamolls. La superfície de canyissar s’ha reduït a la zona pels canvis en la dinàmica de l’aigua.

Resultats del tallarol de casquet

El tallarol de casquet ha sofert uns últims anys molt dolent amb molts pocs joves nascuts, especialment els anys 2008 i 2009. El 2011 ha estat el millor any des del 2004 pel que fa a joves. La població d’adults també ha estat escassa, sembla haver-hi molta mortalitat hivernal.

Cucut anellat a La Puda.