dilluns, 21 d’abril de 2008

Redescoberta una població de tortuga d’estany a les llacunes de Can Morgat

La tortuga d’estany (Emys orbicularis) estava considerada pràcticament desapareguda de l’Estany després de recollir una sola observació en els últims 20 anys.

Imatge de la tortuga d'Estany a la llacuna d'en Margarit (X. Vila, 19.4.08). La poca qualitat de l'imatge es contrasta pel valor documental de la mateixa.

Aquesta espècie de la qual hi ha restes del registre fòssil localitzades al jaciment de la Draga és considerada l’espècie original de tortuga autòctona de l’Estany de Banyoles. Malgrat tot, mai ha estat una espècie abundant. Josep Maria Massip només la cita en dues localitats als anys 90 en el seu llibre (Amfibis i els Rèptils, 1993), al Vilar i a Can Cisó al costat de l’Estany. Més recentment tècnics del Consorci de l’Estany van localitzar un exemplar a la zona de l’esglèsia de Porqueres (aiguamolls de l’Hort del Castell, al costat del càmping) el 3.6.2004, el que era la primera observació des de feia uns 20 anys. Llevat d’aquestes tres observacions, no hi ha més registre de l’espècie fins a data d’avui. Ja als anys 92 s’havia proposat un projecte de recuperació de l’espècie, i es van fer actuacions com el vallat de l’estanyol de Can Cisó, per un projecte que mai es va desenvolupar. Actualment el projecte tornava a estar sobre la taula per recuperar una espècie emblemàtica en situació desconeguda fins aquests dies.

La recuperació d’aiguamolls i la restauració de les llacunes de Can Morgat han creat un hàbitat idoni per a recuperar les poblacions residuals que quedaven de tortuga d’Estany, i aquestes han colonitzat ràpidament l’espai. Fa unes setmanes, el 2 de març, en Xavi Vila localitzava tres exemplars insolant a la llacuna de l’Artiga, i aquest mateix dissabte 19 d’abril, es fotografiava un exemplar a la llacuna de’n Margarit (Can Morgat, Porqueres, Estany de Banyoles) sobre un exemplar de tortuga de rierol (Mauremys leprosa).

La presència de les dues espècies de tortuga autòctona a les llacunes de Can Morgat reforcen l’enorme interès d’aquest espai i l’encert de la restauració dels ambients aquàtics per a la recuperació de poblacions en perill, sense necessitat de fer reintroduccions amb individus d’altres localitats genèticament diferents. Ara només caldria estudiar l’estat d’aquesta població i la seva viabilitat de supervivència.Imatge d'una tortuga de rierol (Mauremys leprosa) a la llacuna Margarit (X. Vila. 19.4.08).