diumenge, 6 d’abril de 2008

Noticiari faunístic del Pla de l'Estany

NOTICIARI FAUNÍSTIC DEL PLA DE L’ESTANY
DEL 16 DESEMBRE DE 2007 AL 15 DE MARÇ DE 2008


Noticiari naturalista del Pla de l’Estany. Trobareu totes les observacions detallades a http://www.limnos.org/ i a http://www.natura-plaestany.blogspot.com/Aquest hivern de 2007-08 no ha estat molt rigorós i no hi han hagut espècies especialment destacades d’ocells hivernants. En aquest noticiari cal destacar la recuperació d’una nova zona d’aiguamolls a la llacuna de Casa Nostra a la Puda, a tocar l’Estany, que ha d’afavorir a conservar la biodiversitat de l’entorn lacustre.

De la segona quinzena de desembre de 2007 destacar només alguns hivernants habituals, però poc abundants, com el botxí (Lanius meridionalis) del Pla de Martís vist el 30.XII (CF) i les observacions de xivita (Tringa ochropus) a la llacuna de l’Artiga el 27.XII (XV), de xivitona (Actitis hypoleucos) el 23.XII (CF) i de becadell (Gallinago gallinago) del 27 al 29.XII al mateix lloc (CF, XV). No han faltat les observacions de pinsà borroner, tords ala-roig, unes 125 fredelugues (Vanellus vanellus) al Pla de Martís el 30.XII (CF) i els habituals agró blanc (Casmerodius alba) del riu Fluvià a la zona de Fares i la resclosa de Serinyà, 2 exs. el 26.XII (XV).
El gener és el mes dels ocells hivernants i del cens de l’Estany, aquest any amb rècord absolut de fotges (Fulica atra), 325 exs. en el cens (CF, JB, JS, MC, PC), i mínim de gavians (Larus michahellis), 633 exs. el 16.I (CF). Com a dades destacades anomenar els 20 exs. de tord ala-roig (Turdus iliacus) pasturant a la llacuna de Casa Nostra el 20.I (CF), el gavià fosc (Larus fuscus) de l’Estany el 16.I (CF), el dormidor de 100 garses (Pica pica) al riu Terri a Mata el 14.I (JMG) i la presència de puputs (Upupa epops) hivernants a la zona de Can Morgat el 26.I (CF). Finalment com a observació més rara la d’un ànec mandarí femella (Aix galericulata) vist a la resclosa de Serinyà del 10 al 15.I (ML), pendent d’homologació pel Comitè Avifaunístic Català.


Al febrer encara es podien localitzar els agrons blancs a l’Illa de Fares, 2 exs. el 24.II (CF, JB), les fredelugues al Pla de Martís, 80 exs. el 3.II (XV, JR, JB, CF), un astor (Accipiter gentilis) a l’abocador de Puigpalter empaitant gavians l’1.II (JM) i curiositats com els 8 bernats pescaires (Ardea cinerea) en un mateix camp del Pla de Martís alimentant-se de talpons el 3.II (XV) o un corb marí gros (Phalacrocorax carbo) pescant a l’estanyol de la Cendra el 17.II (CF, JB). A la zona dels Aiguamolls de la Puda es va finalitzar la primera fase de la reintroducció de les cigonyes (Ciconia ciconia) amb l’alliberament d’11 exemplars el 27.II i la inauguració de la llacuna de Casa Nostra. A la mateixa llacuna el 17.II hi havia 3 martinets blancs (Egretta garzetta) (CF, JB). Entre finals i mitjans de mes entren els primers ocells migradors. Aquest any els més primerencs han estat les orenetes cuablanques (Delichon urbica) que passejaven per Vilert el 19.II (TC), i després els xarrasclets (Anas querquedula), 1 ex. a l’estanyol d’en Montal el 21.II (JB) i 2 exs. el dia següent a l’Estany (CG). Els corriols petits (Charadrius dubius) arribaven el 27.II a la llacuna d’en Margarit a Can Morgat (JB). L’espècie destacada del mes és la d’una àguila calçada (Hieraaetus pennatus) a Crespià prop del riu Fluvià el 3.II durant la sortida del Dia Mundial de les Zones humides.


La primera quinzena de març marca l’inici del canvi. Algunes espècies hivernants van marxant, i per exemple dels 10 morells cap-roig (Aythya ferina) hivernants als desmais de l’Estany, es va veure l’últim el 13.III (CF, CG). La resta d’observacions corresponen a ocells que ja inicien el seu pas migratori. D’ocells aquàtics cal estacar l’espectacular estol de 196 xarrasclets vistos a l’Estany el matí del 15.III (CF, XV, JB), i la tercera observació per la comarca de la gamba roja pintada (Tringa erythropus) a la llacuna de Casa Nostra del 8 al 10.III (CF, JB, CG). També han passat altres ànecs migradors com l’ànec cuallarg (Anas acuta), 1 ex. el 15.III a l’Estany (CF), ànecs cullerot (Anas clypeata) amb un màxim de 8 exs. el 9.III (XV, CF) a l’Estany i límicoles com el camesllargues, 9 exs. el 13.III (CF, JB, RC, MV), i el corriol gros, 2 exs. a la llacuna de casa nostra el 10.III (CG). També s’han vist cigonyes en pas, que s’han ajuntat amb les alliberades a la llacuna de Casa Nostra, màxim de 6 exs. el 2.III (CF). Altres primeres arribades han estat les de l’oreneta vulgar (Hirundo rustica) 35 exs. a l’Estany el 3.III (CF), el milà negre (Milvus migrans), 1 ex. a l’abocador de Puigpalter el 15.III (CF) i el bitxac rogenc (Saxicola rubetra), 1 ex. el 12.III CG).

Carles Feo i Quer
Observadors del noticiari de fauna complet: AMSA: Anna Morlans; ARVA: Albert Ruhí; CFQA: Carles Feo; CGPA: Carles González; EDNB: Escola de Natura de Banyoles; JBVA: Jordi Burch; JMGA: Josep Maria Massip; JRXA: Josep Rost; JSXA: Joan Surroca; HMXA: Hubert Mas; IAXA: Irene Álvarez; ICPA: Irene Camós; MCLA: Miquel Campos; MJPA: Moisès Jordi; MMXC: Mercè Mundet; MLXA: Mike Lookwood; MVCA: Marc Vergés; NVCA: Neus Vila; PCSA: Pilar Castel; RCXA: Ramon Casadevall; SCIA: Sergi Castillo; TCXA: Teresa Congost; XAAA: Xavi Almansa; XVPA: Xavi Vila.


NOTICIARI FAUNÍSTIC DEL PLA DE L’ESTANY
DEL 16 DESEMBRE DE 2007 AL 15 DE MARÇ DE 2008
Cigonyes als aiguamolls de Casa Nostra. 2008. © C. Feo

Desembre 2007

Cabusset (Tachybaptus ruficollis). 1 ex. el 6/12/07 a la llacuna de l'Artiga (CFQA) i 2 exs. el 24/12/07 (XVPA). 2 exs. el 26/12/07 a la reserva de l'Illa de Fares (XVPA) i 1 ex. el 31/12/07 (CFQA).

Esplugabous (Bubulcus ibis). 1 ex. en el camp de davant la Font de la Puda el 16/12/07 i 4 exs. el 30/12/07 a l’Abocador de Puigpalter (CFQA).

Agró blanc (Egretta alba). 2 exs. a davant la desembocadura del Ser al Fluvià el 26/12/07 (XVPA).

Bernat pescaire (Ardea cinerea). 2 exs. el 16/12/07 a la Llacuna de'n Margarit (CFQA). 2 exs. a l'estany aturat a la riba a Can Morgat el 24/12/07 (CFQA, JBVA). 2 exs. al riu Fluvià a Crespià el 26/12/07 (CFQA). 3 exs. el 26/12/07 a la reserva de l'Illa de Fares (XVPA). 1 ex. el 29/12/07 a la Llacuna de l'Artiga (CFQA).

Oca egípcia (Alopochen aegyptiacus). 2 exs. semidomèstics a l'Estany el 31/12/07 (HMXA).

Ànec coll-verd (Anas platyrhynchos). 4 exs. el 22/12/07 a la Llacuna de l'Artiga (CFQA).

Morell cap-roig (Aythya ferina). 10 exs als desmais, 4 mascles i 6 femelles, el 23/12/07 (CFQA).

Esparver vulgar (Accipiter nisus). 1 ex. sobre uns camps prop les granges al costat del Ser el 30/12/07 a Molí de Roca (CFQA).

Perdiu roja (Alectoris rufa). 4 exs. el 30/12/07 a l’Abocador de Puigpalter (CFQA).

Rascló (Rallus aquaticus). 1 ex. sentit al balcar el 26/12/07 a la Reserva de l'Illa de Fares (XVPA).

Fotja (Fulica atra). 1 ex. 16 al 27/12/2007 Llacuna de l'Artiga, Estany de Banyoles (CFQA, XVPA).

Fredeluga (Vanellus vanellus). 125 exs. a l'altre costat de la carretera de Figueres a Fontcoberta al Pla de Martís el 30/12/07 (CFQA).

Becadell comú (Gallinago gallinago). 1 ex. 27 i el 29/12/07 a la Llacuna de l'Artiga, Estany de Banyoles (XVPA i CFQA).

Xivita (Tringa ochropus). 1 xivita a la llacuna de l'Artiga del 24 al 27/12/2007 (XVPA).

Xivitona (Actitis hypoleucos). 1 ex. dels pocs hivernants del 22 al 23/12/2007 a la Llacuna de l'Artiga (CFQA). 1 ex. a sota la resclosa de Serinyà el 26/12/07 (XVPA).

Gamarús (Strix aluco). 1 ex. cantant a la Puda a la nit el 24/12/07 (CFQA).

Blauet (Alcedo atthis). 1 ex. vist habitualment del 24/12/2007 al 15/2/08 a l’Estanyol de la Cendra (CFQA). 1 ex. el 24/12/07 a la Llacuna de l'Artiga (XVPA).

Puput (Upupa epops). 1 ex. el 28/12/07 a la Llacuna de'n Margarit (JBVA).

Picot garser petit (Dendrocopos minor). 1 ex. femella a l'estanyol nou el 16/12/07 i 1 ex. cantant a una pollancreda de la Salida a Crespià el 26/12/07 (CFQA). 1 ex. als Amaradors i un altre a Can Cisó el 27/12/07 (XVPA).

Titella (Anthus pratensis). 1 ex. el 16/12/07 a la llacuna de l'Aulina (CFQA).

Tord ala-roig (Turdus iliacus). 3 exs. menjant fruits de piracants a l'inici del camí de l'estanyol de la Cendra el 16/12/07 i 3 exs. com a mínim, un anellat el 24/12/07 (CFQA).

Griva (Turdus viscivorus). 1 ex. a La Salida a Crespià al riu Fluvià el 26/12/07 (CFQA).

Botxí meridional (Lanius meridionalis). 1 ex. al Pla de Martís, entre la carretera asfaltada i la pista de terra. 30/12/07 Pla de Martís (CFQA).

Corb (Corvus corax). 1 ex. el 30/12/07 a l’Abocador de Puigpalter (CFQA).

Passerell comú (Carduelis cannabina). 25 exs. en uns camps el 30/12/07 al Pla de Martís (CFQA).

Pinsà borroner (Pyrrhula pyrrhula). 2 exs. a la zona d'anellament als aiguamolls de la Puda el 23/12/07; i 3 exs. el 24/12/07 a l’Estanyol de la Cendra, i 1 ex. cantant al riu Ser el 30/12/07 a Molí de Roca (CFQA).

Repicatalons (Emberiza schoeniclus). 40 exs. màxim al dormidor de la llacuna a l'Artiga el 17/12/07. Habitual durant tot l'hivern (ARVA)

Gener 2008

Cabusset (Tachybaptus ruficollis). 1 ex. a la Llacuna de l'Artiga, Can Morgat, Porqueres, el 3/1/08; 1 ex. a la resclosa de Martís al Fluvià el 19/1/08; i 1 ex. al vespre a la resclosa de Serinyà el 20/1/08 (CFQA). 3 exs. al cens d'hivenants a l'aiguabarreig del Ser i el Fluvià el 20/1/08 (CFQA, JBVA).

Corb marí gros (Phalacrocorax carbo). Entre 10 i 14 exs. durant tot el mes a l’Estany de Banyoles, normalment aturats als arbres de la desembocadura de la riera d’en Morgat (CFQA, XVPA). 14 exs. a l'Estany en el cens d'ocells hivernants el 13/1/08 (CFQA, JBVA, JSXA, MCLA, PCSA). 94 exs. al vespre al dormidor de l'Illa de Fares al Fluvià el 20/1/08 (CFQA). 2 exs. pescant a la llacuna de'n Margarit i 3 exs. pescant a la de l'Artiga el 17/1/08 (CFQA). Marxen espantats cap a l’Estany.

Esplugabous (Bubulcus ibis). 8 exs. a l’Abocador de Puigpalter i 8 exs. volant sobre l'Estany direcció el sud el 1/1/08 (CFQA).

Martinet blanc (Egretta garzetta). 2 exs. al riu Fluvià el 8/1/08 a Fares (SCIA).

Agró blanc (Egretta alba). 2-3 exs. al riu Fluvià entre Fares i la resclosa de Serinyà el 8/1/08 (SCIA). 1 ex. al cens d'hivernants riu amunt a Fares el 20/1/08 (CFQA, JBVA).

Bernat pescaire (Ardea cinerea). 1 ex. a l’abocador de Puigpalter el 1/1/08 (CFQA). 2 exs. volant sobre l'Estany l’1/01/08 (CFQA). 3-4 exs. per la zona de Fares al Fluvià el 8/1/08 (SCIA). 3 exs. al Pla de Martís el 13/1/08 (CFQA, JBVA). 1 ex. sobre un arbre a la zona dels Amaradors, riba de l'Estany, el 17/1/08 (CFQA). 2 exs. al cens d'hivernants riu Fluvià amunt a Fares i 3 exs. a l'aiguabarreig del Ser i el Fluvià el 20/1/08 (CFQA, JBVA). 2 exs. a la Resclosa de Serinyà - Reserva de l'Illa de Fares el 20/1/08 (CFQA). 1 ex. la Llacuna de l'Artiga, Estany de Banyoles el 27/1/08 (MMXC, PCSA). 1 ex. el 29/1/08 a les Anglades, Vilert (CFQA).

Cigne mut (Cygnus olor). 1 ex. domèstic en el cens d'ocells hivernants el 13/1/08 (CFQA, JBVA, JSXA, MCLA, PCSA).

Oca egípcia (Alopochen aegyptiacus). 2 exs. en el cens d'ocells hivernants de l’Estany (domèstics) el 13/1/08 (CFQA, JBVA, JSXA, MCLA, PCSA).

Ànec mandarí (Aix galericulata). 1 ex. femella a la resclosa de Serinyà. Citació enviada a homologació. Vista del 10 al 15/1/2008 (MLXA).

Ànec coll-verd (Anas platyrhynchos). 147 exs. en el cens d'ocells hivernants el 13/1/08 a l’Estany de Banyoles i 8 exs. d'ànecs i oques domèstiques vàries (CFQA, JBVA, JSXA, MCLA, PCSA). 9 exs. al cens d'hivenants a l'aiguabarreig del Ser i el Fluvià i 29 exs. al cens d'hivenants al braç mort de l’Illa de Fares el 20/01/08 (CFQA, JBVA).

Morell cap-roig (Aythya ferina). 14 exs. en el cens d'ocells hivernants de l’Estany, als desmais, el 13/1/08 (CFQA, JBVA, JSXA, MCLA, PCSA).

Aligot comú (Buteo buteo). 4 exs. el 13/1/08 a la resclosa de Serinyà (XVPA).

Xoriguer comú (Falco tinnunculus). 1 ex. el 6/1/08 al Pla d'Usall (CFQA). 3 exs. en el cens d'ocells hivernants al Pla de Martís el 13/1/08 (CFQA, JBVA).

Rascló (Rallus aquaticus). 1 ex. vist en el cens d'ocells hivernants el 13/1/08 (CFQA, JBVA, JSXA, MCLA, PCSA). 1 ex. el 26/1/08 a la bassa de la deu de Can Morgat (XVPA, CFQA). 2 exs. el 27/1/08 a la bassa de la deu de Can Morgat (MMXC, PCSA).

Polla d'aigua (Gallinula chloropus). 1 ex. mort el 4/1/08 a la Llacuna de'n Margarit, Estany de Banyoles (CGPA). 2 exs. el 13/1/08 a la resclosa de Serinyà (XVPA). 17 exs. en el cens d'ocells hivernants de l’Estany el 13/1/08 (CFQA, JBVA, JSXA, MCLA, PCSA). 1 ex. al cens d'hivernants de l’Illa de Fares riu amunt el 20/1/08 (CFQA, JBVA). 2 exs. al cens d'hivenants a l'aiguabarreig del Ser i el Fluvià el 20/1/08 (CFQA, JBVA). 1 ex. al cens d'hivernants riu amunt del Fluvià a Fares el 20/1/08 (CFQA, JBVA). 2 exs. el 26/1/08 a la llacuna de'n Margarit, Estany de Banyoles (XVPA, CFQA).

Fotja (Fulica atra). 325 exs. en el cens d'ocells hivernants de l’Estany el 13/1/08 (CFQA, JBVA, JSXA, MCLA, PCSA). 1 ex. el 13/1/08 a la resclosa de Serinyà (XVPA). 1 ex. al cens d'hivenants a l'aiguabarreig del Ser i el Fluvià i 1 ex. al braç mort de l’Illa de Fares el 20/1/08 (CFQA, JBVA).

Becadell comú (Gallinago gallinago). 1 ex. del 3 al 5/1/2008 a la Llacuna de l'Artiga, Estany de Banyoles (CFQA, QPRA). 5 exs. el 5/1/08 (CFQA) i 3 exs. el 13/1/08 als Aiguamolls de la Puda (JBVA). 1 ex. al cens d'hivernants de l’Illa de Fares amunt a Fares el 20/1/08 (CFQA, JBVA). 1 ex. el 26/1/08 a la bassa de la deu de Can Morgat (XVPA).

Xivitona (Actitis hypoleucos). 1 ex. a la resclosa de Serinyà 13/1/08 (XVPA) i el 20/1/08 (CFQA, JBVA).

Gavina vulgar (Larus ridibundus). 1 ex. volant sobre les llacunes de Can Morgat el 6/1/08 (CFQA). 167 exs. a l'estany en un cens, sobre la pesquera d'en Serra i a l'aigua, el 16/1/08 i 194 exs. el 18/1/08 (CFQA).

Gavià fosc (Larus fuscus). 1 ex. fosc de tercer hivern a l’Estany de Banyoles el 15/1/08 (CFQA).

Gavià argentat (Larus michahellis). 633 exs. en un cens a l’Estany de Banyoles el 16/01/08 (CFQA).

Gamarús (Strix aluco). 1 ex. cantant el 5/1/08 i el 26/1/08 als aiguamolls de la Puda (CFQA).

Blauet (Alcedo atthis). 1 ex. el 3/1/08 a la llacuna de l'Artiga ; 1 ex. el 5/1/08 a l’Estanyol de la Cendra (CFQA). 1 ex. a la Cendra i després al Montalt el 14/1/08 (NVCA). 1 ex. al cens d'hivenants a l'aiguabarreig del Ser i el Fluvià i un altre riu amunt el 20/1/08 (CFQA, JBVA). 1 ex. el 26/1/08 a la llacuna de l'Artiga, Estany de Banyoles (XVPA). 1 ex. el 26/1/08 a l’Estanyol de la Cendra, Aiguamolls de la Puda (CFQA).

Puput (Upupa epops). 1 ex. el 3/1/08 a la Llacuna de l'Aulina i 1 ex. el 26/1/08 a la llacuna de'n Margarit (CFQA).

Picot garser petit (Dendrocopos minor). 1 ex. femella el 5/1/08 a l’Estanyol d'en Montalt, Aiguamolls de la Puda (CFQA). 1 ex. a la caseta de fusta el 13/1/08 (CFQA, JBVA, JSXA, MCLA, PCSA).
1 ex. el 13/1/08 a la Resclosa de Serinyà - Reserva de l'Illa de Fares (XVPA). 1 ex. a La Salida, Crespià el 19/1/08 (CFQA).

Cotoliu (Lullula arborea). 3 exs. als camps del costat del Fluvià a Crespià el 19/1/08 (CFQA).

Titella (Anthus pratensis). 1 ex. el 17/1/08 a la Llacuna de'n Margarit; 13 exs. en un camp a Crespià el 19/1/08 i 2 exs. el 20/1/08 a la llacuna de'n Margarit (CFQA).

Tord ala-roig (Turdus iliacus). 20 exs. en els prats de la llacuna de Casa Nostra seca als aiguamolls de la Puda el 20/1/08 i 3 exs. el 26/1/08 (CFQA).

Botxí meridional (Lanius meridionalis). 1 ex. el 13/1/08 al Pla de Martís (CFQA, JBVA).

Garsa (Pica pica). 100 exs. a l'entorn del riu Terri a Mata, probablement formen un dormidor el 14/1/08 (JMGA).

Lluer (Carduelis spinus). 1 ex. a la caseta de fusta a l’Estany de Banyoles el 12/1/08 (XVPA).

Pinsà borroner (Pyrrhula pyrrhula). 1 ex. a la zona de Montalt el 14/1/08 i 5 exs. a la resclosa de Martís el 19/1/08 (CFQA).

Gratapalles (Emberiza cirlus). Un estol de 10 exs. mínim a Usall el 6/1/08 i un estol de 8 exs. el 17/1/08 a la llacuna de l'Aulina, Estany de Banyoles (CFQA).

Febrer

Cabusset (Tachybaptus ruficollis). 2 exs. a la resclosa el 24/2/08 (CFQA, JBVA). 1 ex. el 27/2/08 a la llacuna de'n Margarit (JBVA).

Corb marí gros (Phalacrocorax carbo). 1 ex. pescant a l'estanyol de la Cendra, surt volant espantat el 17/2/08 (CFQA, JBVA). 30 exs. el 24/2/08 a la Resclosa de Serinyà (CFQA, JBVA). 10 exs. sobre els arbres de Can Morgat el 27/2/08 (CFQA).

Martinet blanc (Egretta garzetta). 3 exs. a la llacuna de Casa Nostra el 17/2/08 (CFQA, JBVA).

Agró blanc (Egretta alba). 1 ex. al codolar de riu Fluvià a Fares el 24/2/08 (CFQA, JBVA). 2 exs. sobre un tronc a davant la desembocadura del Ser el 24/2/08 (CFQA, JBVA). Durant tot el mes entre Fares i la resclosa (SCIA)

Bernat pescaire (Ardea cinerea). 8 exs. en un camp a prop de Melianta a la banda dreta de la carretera a l'inici del Pla de Martís el 3/2/08 (XVPA). 1 ex. el 7/2/08 a la llacuna de'n Margarit (CFQA). 1 ex. el 21/2/08 a la llacuna de l'Aulina (JBVA). 1 ex. el 22/2/08 a la llacuna de l'Artiga (CFQA). 3 exs. el 24/2/08 a la resclosa de Serinyà (CFQA, JBVA). 1 ex. el 27/2/08 a la llacuna de Casa Nostra (CFQA).

Cigonya blanca (Ciconia ciconia). 11 cigonyes alliberades de l'aviari de la Finca de Casa Nostra als aiguamolls de la Puda dins el projecte de reintroducció de l'espècie a la comarca el 27/2/08. Estan anellades. Algunes s'escampen el primer dia per diverses localitats de Porqueres (CFQA, ICPA, JBVA, MCLA, MVCA, RCXA,...).

Ànec coll-verd (Anas platyrhynchos). 3 exs. a l'estanyol de la Cendra i 2 exs. a l’estanyol d'en Montalt el 17/2/08 (CFQA, JBVA).

Xarrasclet (Anas querquedula). 1 ex. surt volant espantat de l’estanyol d'en Montalt el 21/2/08. Després vist als desmais a l'Estany (JBVA). Primera observació prenupcial. 2 exs. davant la pesquera de l'oficina d'informació volant el 22/2/08 (CGPA). 15 exs. a davant de Can Morgat a l'Estany el 22/2/08 (CFQA).

Morell cap-roig (Aythya ferina). 10 exs. als desmais durant tot el mes amb un màxim de 12 exs el 13/2/08 (CFQA). Sovint també vistos alguns a Lió.

Astor (Accipiter gentilis). 1 ex. vist alguns dies a l'abocador el 1/2/08 (JMGA).

Esparver vulgar (Accipiter nisus). 1 ex. volant a la zona del riu Ser i riera Merdençà el 13/2/08 (CFQA).

Àguila calçada (Hieraaetus pennatus). 1 ex. sobre el riu prop del dipòsit d'aigua de Crespià el 3/2/08 (AMSA, CFQA, MJPA, PCSA, XAAA).

Xoriguer comú (Falco tinnunculus). 1 ex. el 9/2/08 al Riu Matamors (CFQA).

Perdiu roja (Alectoris rufa). 1 ex. el 3/2/08 al Pla de Martís (XVPA).

Fotja (Fulica atra). 1 ex. a la Llacuna de l'Artiga del 7 al 27/2/2008 (CFQA).

Corriol petit (Charadrius dubius). 1 ex. el 27/2/08 a la Llacuna de'n Margarit (JBVA).

Fredeluga (Vanellus vanellus). 80 exs. en un camp el 3/2/08 al Pla de Martís (CFQA, JBVA, JRXA, XVPA).

Becadell comú (Gallinago gallinago). 1 ex. de la zona de les cigonyes als aiguamolls de la Puda el 9/2/08 (CFQA, JBVA). 1 ex. riu Fluvià amunt el 24/2/08 (CFQA, JBVA).

Xivitona (Actitis hypoleucos). 1 ex. a la resclosa de Serinyà el 3/2/08 Resclosa (AMSA, CFQA, MJPA, PCSA, XAAA)

Gavina vulgar (Larus ridibundus). 63 exs. el 13/2/08 a l’Estany de Banyoles (CFQA). Uns 50 exs. diversos dies per la zona de la llacuna de Casa Nostra del 17 al 19/2/08 (RCXA) i 30 exs. el 21/2/08 (JBVA).

Gavià argentat (Larus michahellis). 491 exs. a l'estany el 13/2/08 (CFQA).

Gamarús (Strix aluco). 1 ex, cantant de nit el 9 i el 17/2/08 a l’Estanyol de la Cendra (CFQA, JBVA). 1 ex. cantant lluny a la Serra de Ginestar o de Boquià, sentit des de la riera de Merdençà el 10/2/08 i 1 ex. cantant des de la carretera que baixa del Collell al Torn el 14/2/08 (CFQA).

Blauet (Alcedo atthis). 1 ex. el 9/2/08 i 1 ex. el 17/2/08 a l’Estanyol de la Cendra (CFQA, JBVA).

Puput (Upupa epops). 2 exs. al Pla de Martís, un prop Espolla i l'altre pels antics fruiters el 3/2/08 (CFQA, JBVA, JRXA).

Picot garser petit (Dendrocopos minor). 1 ex. en una riera a Mieres el 10/2/08 (CFQA, JBVA).

Cotoliu (Lullula arborea). 9 exs. en uns camps al costat del Matamors a Camós el 9/2/08 (CFQA).

Alosa vulgar (Alauda arvensis). 1 ex. el 7/2/08 a la llacuna de'n Margarit (CFQA).

Roquerol (Ptyonoprogne rupestris). 2 exs. a sobre el riu a la resclosa de Martís al Fluvià el 3/2/08 (CFQA).

Oreneta cuablanca (Delichon urbica). 25 exs. a Vilert al riu Fluvià. Primera citació prenupcial el 19/2/08 (TCXA)

Mallerenga d'aigua (Parus palustris). 2 exs. anellats a l'Illa de Fares el 24/2/08 (CFQA, JBVA).

Mallerenga petita (Parus ater). 2 exs. al riu Ser prop de Can Illa el 13/2/08 (CFQA).

Pica-soques blau (Sitta europaea). 1 ex. al costat la riera a Mieres el 10/2/08 (CFQA, JBVA).

Corb (Corvus corax). 2 exs. el 10/02/08 a Mieres (CFQA, JBVA).

Pinsà borroner (Pyrrhula pyrrhula). 1 ex. el 9/2/08 a l’estanyol de la Cendra (CFQA, JBVA). 6 exs. a l'entorn de l'estany en un cens el 13/2/08 (CFQA).

Durbec (Coccothraustes coccothraustes). 2 exs. a Mieres, prop la serra de Finestres el 10/2/08 (CFQA, JBVA).
Març

Cabusset (Tachybaptus ruficollis). 1 ex. el 1 i 2/3/08 a la Llacuna de l'Artiga (JBVA, CFQA). 1 ex. el 2/3/08 a la Llacuna de'n Margarit (XVPA).

Corb marí gros (Phalacrocorax carbo). 7 exs. el 15/3/08 a l’Estany de Banyoles (CFQA).

Agró blanc (Egretta alba). 2 exs. el 2/3/08 a la resclosa de Serinyà (CFQA). Durant tot el mes entre Fares i la resclosa (SCIA)

Bernat pescaire (Ardea cinerea). 1 ex. el 2/3/08 i 1 ex. el 13/3/08 a la llacuna de l'Artiga (XVPA i CFQA). 3 exs. el 2/3/08 a la resclosa de Serinyà (CFQA). 1 ex. el 6/3/08 i 2 exs. el 12/3/08 a la Llacuna de'n Margarit (XVPA).

Cigonya blanca (Ciconia ciconia). Entre 5 i 7 exs dels alliberats als aiguamolls de la Puda, a la finca de Casa Nostra amb una anella, vistes de forma regular fins el 15/3/08. A la mateixa llacuna observades 1 sense anella el 1/3/08 (XVPA, CFQA); 12 exemplars dels quals 6 sense anella, i 4 que arriben en un mateix grup, el 2/3/08 (CFQA); 3 exs. el 8 i 9/3/08 i 2 exs. el 13/3/08(CFQA, JBVA, MVCA, RCXA). 1 ex. de les alliberades a la Puda a la llacuna de l'Artiga el 1/3/08 (CFQA; JBVA) i una altra a la llacuna de'n Margarit el 6/3/08 (XVPA).

Ànec coll-verd (Anas platyrhynchos). 15 exs. el 3/3/08 i 20 exs. el 9/3/08 a la llacuna de Casa Nostra (CFQA).

Ànec cuallarg (Anas acuta). 1 ex. mascle entre uns xarrasclets al nord de l'Estany el 15/3/08 (CFQA).

Xarrasclet (Anas querquedula). 196 exs. en diversos estols que s'uneixen i s'aturen a la zona nord de l'Estany de Banyoles, davant la caseta de fusta el 15/3/08. La majoria marxen i s'espanten. Durant la resta del dia es queden alguns grupets, com un de 25 exs. a la tarda a Can Morgat. Estany de Banyoles (CFQA, JBVA, XVPA).

Ànec cullerot (Anas clypeata). 3 exs. a la nova llacuna de les cigonyes a Casa Nostra el 1/3/08 (XVPA, CFQA). 8 exs. en migració a la zona nord de l’Estany el 9/3/08 (CFQA, XVPA). Una parella a l'Estany, als Amaradors, el 12/3/08 (CGPA). 3 exs. al lòbul nord de l’Estany el 13/3/08 (CFQA). 8 exs. a l'Estany, un de solitari i un grup de 7 a la zona nord el 15/3/08 (CFQA).Ànecs cullerots a l’Estany el 9/3/08. © C. Feo

Morell cap-roig (Aythya ferina). 6 exs. a davant el bosc de Can Morgat el 1/3/08 (CFQA) i 1 ex. al lobul sud de l'estany el 12 i 13/3/08 (CGPA, CFQA).

Milà negre (Milvus migrans). 1 ex. a l’abocador de Puigpalter primera citació prenupcial el 15/3/08 (CFQA).

Esparver vulgar (Accipiter nisus). 1 ex. mascle caçant sobre la llacuna de Casa Nostra i s'atura un moment sobre un arbre el 8 i 9/3/2008 i 1 ex. sobre la llacuna de'n Margarit el 15/3/08 (CFQA).

Fotja (Fulica atra). 1 ex. l’1 al 3/3/2008 a la Llacuna de l'Artiga (CFQA, XVPA).

Camesllargues (Himantopus himantopus). 9 exs. a la llacuna de Casa Nostra el 13/3/08 (CFQA, JBVA, MVCA, RCXA).

Corriol petit (Charadrius dubius). 2 exs. el 8/3/08 i 2 exs. del 9 al 15/3/08 a la Llacuna de'n Margarit (CFQA).

Corriol petit a Margarit © C. Feo.


Corriol gros (Charadrius hiaticula). 2 exs. a la llacuna de Casa Nostra el 10/3/08 (CGPA). Primera citació prenupcial (CGPA).

Becadell comú (Gallinago gallinago). 1 ex. el 8/3/08 a la bassa de la deu de Can Morgat (CFQA). 4 exs. el 9/3/08 als aiguamolls de la Puda (JBVA).
Gamba roja pintada (Tringa erythropus). 1 ex. a la nova llacuna de Casa Nostra del 8 al 10/3/08 (CFQA i CGPA). Tercera citació de l'espècie a la comarca.

Gamba roja pintada a la llacuna de Casa Nostra ©C.Feo.

Xivita (Tringa ochropus). 1 ex. l’1/3/08 a la Llacuna de'n Margarit, Estany de Banyoles (CFQA, JBVA). 1 ex. l’1/3/08 a la llacuna de Casa Nostra (CFQA) i 1 ex. el 2/3/08 a la Llacuna de l'Artiga (XVPA).

Blauet (Alcedo atthis). 2 exs. 02/03/08 Estanyol de la Cendra, Aiguamolls de la Puda (CFQA). 1 ex. a la riera d'en Morgat a l'alçada del pont a la Font de Can Morgat el 8/3/08 i 1 ex. el 9/3/08 a l’Estanyol de la Cendra (CFQA).

Puput (Upupa epops). 1 ex. cantant el 9/3/08 a la llacuna de l'Artiga i 1 ex. cantant a Can Cisó el 15/3/08 a l’estanyol Nou de Can Cisó (CFQA).

Picot garser petit (Dendrocopos minor). 1 ex. femella en un pollancre el 15/3/08 a l’Estanyol Nou de Can Cisó (CFQA).

Roquerol (Ptyonoprogne rupestris). Un estol el 6/3/08 a la Llacuna de'n Margarit (XVPA).

Oreneta vulgar (Hirundo rustica). 35 exs. sobre l'Estany de Banyoles un dia de fort vent el 3/3/08. Primera cita prenupcial, i 2 exs. el 9/3/08 a la Llacuna de Casa Nostra (CFQA). 2 exs. el 12/3/08 a la Llacuna de'n Margarit (CGPA).

Grasset de muntanya (Anthus spinoletta). 1 ex. el 8/3/08 a la Llacuna de l'Artiga (CFQA).

Bitxac rogenc (Saxicola rubetra). 1 ex. primera citació prenupcial el 12/3/08 a la llacuna de'n Margarit (CGPA).

Griva (Turdus viscivorus). 2 exs. als prats del costat la llacuna de l'Aulina el 8/3/08 (CFQA).

Rossinyol (Luscinis megarhynchos). 1 ex. a Fares, Sant Ferriol, el 12/3/08 (SCI). Primera observació prenupcial.

Trist (Cisticola juncidis). 1 ex. el 2/3/08 a la llacuna de'n Margarit (XVPA).

Corb (Corvus corax). 1 ex. el 15/3/08 a l’Abocador de Puigpalter (CFQA).

Pinsà borroner (Pyrrhula pyrrhula). 1 ex. cantant mascle en un freixer de la riera de Can Morgat l’1/3/08 (CFQA). 1 ex. el 15/03/08 a l’Estanyol Nou de Can Cisó (CFQA).


Altres grups de fauna

Visó americà (Mustela vison). 1 ex. en una caixa elèctrica de l’Arxiu Comarcal al Monestir de Banyoles el 2/1/08 (CFQA).


Geneta (Genetta genetta). 1 ex. atropellat a la sortida de Serinyà a davant el bar les Coves el 27/12/07 (PCSA). 1 ex. atropellat a la carretera de Banyoles a Serinyà, a l’alçada de la Creu Roja el 25/2/08 (MCLA).

Teixó (Meles meles). 1 ex. ferit a Les Estunes el 2/3/08 (EDNB)

Cabirol (Capreolus capreolus). 2 exs. a la riba del Fluvià davant la desembocadura del Ser el 24/2/08 (CFQA, JBVA). 1 ex. a la llacuna de l’Artiga el 9/3/08 (CFQ).Llúdriga (Lutra lutra). Rastres d’un exemplar, excrements i petjades, al riu Terri a Sant Andreu del Terri el 15/2/08 (IAXA). Un exemplar atropellat al pont al riu Ser a Serinyà el 22/2/08 (SCIA).

Tòtil (Alytes obstetricans). 1 ex. cantant a la riera de Merdençà, Serinyà i 1 ex. cantant de lluny entre l'Estany i els Prats d'en Roig a Porqueres el 10/02/08 (CFQA).

Gripau corredor (Bufo calamita). 1 ex. travessant la carretera de Vilamarí a la nit el 23/2/08 (CFQA).

Reineta (Hyla meridionalis). 1 ex. cantant a la riera prop de l'Aulina el 7/2/08 i 2 exs. cantant a la zona de la llacuna i aiguamolls de Casa Nostra, a la Puda el 20/2/08 (CFQA).

Granoteta de punts (Pelodytes punctatus). 1 ex. cantant a la llacuna de l'Artiga al migdia el 22/2/08 i 1 ex. cantant a l’Aulina, Can Morgat, el 12/3/08 (CFQA).
Tortuga d'orelles vermelles (Trachemys scripta elegans). 1 ex. molt fosc, i brut de fang a sobre insolant a la riba de la llacuna de l'Artiga el 22/2/08 (CFQA) i 3 exs. a la mateixa llacuna el 2/3/08; que podrien ser tortuga d’Estany (Emys orbicularis) per les taques de les potes (XVPA).