divendres, 7 de desembre de 2007

Jornada d'anellament d'ocells a la comarca.Un bon dia per sortir a anellar ocells per la comarca, una més de les eines per a l'estudi i coneixement de les poblacions d'ocells a casa nostra. Ens llevem a les 6 per estar muntant xarxes a les 6:30 i poder capturar els primers ocels a trenc d'alba fins al migdia. El lloc escollit l'Illa de Fares. Del dia destaca la gran diversitat d'espècies anellades, més de 15, i la presència d'ocells típicament hivernants a la zona: pinsà comú i el pardal de bardissa. No en vam poder capturar cap però també vam veure corb marí gros, martinet blanc i vam sentir pinsà borroner.


Les captures totals van ser 56 amb 12 xarxes disposades en diferents hàbitats: bosc de ribera, codolars, fangars i creuant el riu Fluvià.


10 pit roig

9 pinsà

4 Tallarols de casquet

1 tallarol capnegre

3 mallarenges cuallarga

1 mallaregna blava

2 mallarenges carboneres

1 bruel

1 raspinell (anellat el 2005)

1 gratapalles

2 pardal de bardissa

2 rossinyol bord

2 cargolets

4 blauets

5 cardines

2 verdums

5 mosquiters


A la tarda vam canviar de lloc per provar d'anellar en un dormidor de repicatalons en un canyissar de l'entorn de l'Estany de Banyoles. En una hora, de les 16:30 a 17:30 vam agafar un pitroig, una merla i 14 repicatalons. A la fotografia un mascle de repicatalons (Emberiza shoeniclus) mascle adult anellat a La Puda, Banyoles. Fotografia de Jordi Burch.