dimecres, 4 de maig de 2011

Noticiari faunístic del segon semestre de 2010

Observacions destacades registrades entre l’1 de juliol i el 31 de desembre de 2010

Recull aparegut a la revista de Limnos "La Llúdriga" núm. 83 de març de 2011.

Aquest segon noticiari del 2010 comença pel més de juliol, i ,tot i la calor, encara es poden detectar espècies interessants criant com els 2 joves de martinet de nit (Nyctyocorax nyctyocorax) del  13/VII (CFQ) des del mirador dels desmais. Un fumarell carablanc (Clidonias hybrida) es va veure el 14/VII a l’Estany (CFQ). Una de les poques dades d’aligot vesper (Pernis apivorus) de l’any es va veure a Crespià el 13/VII (XHX), i una nova espècie pel Pla de l’Estany, s’ha vist 2 aufranys (Neophron percnopterus) volant a Serinyà el 16/VII (JBX), i un voltor (Gyps fulvus) al Pla de Martís el 3/VII (XHX).

Com cada agost passen diversos grups nombrosos de cigonya blanca (Ciconia ciconia), amb un màxim de 150 el 27/VIII a Banyoles (Anònim). Destaquen els 2 esparver cendrós (Circus pygargus) el 10 i 14/VIII al Pla de Martís i d’1 a 5 falcons de la reina (Falco eleonorae) vistos a Serinyà del 6 al 20/VIII (SCI, ORP, JBX). També un cabusso collnegre (Podiceps nigricollis) el 31/VIII (CFQ) a l’estany, una fredeluga (Vanellus vanellus) a la llacuna de l’Artiga el 31/VIII (JBX).

Al setembre és època de pas d’ànecs diversos per l’Estany: morells cap-roig, xarxets, grisets, cullerots, també de cigonyes, un grup de 78 el 5/IX (CFQ, JBX); i de rapinyaires pel Pla de Martís, Cornellà del Terri i Vilademuls amb milà reial, àguila marcenca, arpella vulgar, esparver cendrós, esparver comú, astor, aligot, àguila calçada, falcó peregrí, falcó mostatxut i xoriguer comú. Destaca l’observació d’una xixella (Columba oenas) al Pla de Martís el 14/IX (SCI) i d’un colltort (Jynx torquilla) a l’estanyol Nou el 19/IX i una cotxa blava (Luscinia svecica) a la llacuna de l’Aulina el 22/IX (XHX).

A l’octubre s’han vist 3 ànecs blancs (Tadorna tadorna) a l’Estany i un martinet ros (Ardeola ralloides) a la llacuna de casa Nostra el 9/X(CFQ). Els rapinyaires tornen a ser protagonistes al Pla de Martís amb una esmerla (Falco columbarius) el 28/X (FTM). En migració encara passen 23 grues (Grus grus) per sobre Casa Nostra i Miànigues el 29/X (CFQ, XVP).

Els morells de plomall (Aythya fuligula) es solen veure el novembre, com l’exemplar vist als desmais el 23/XI (JBX). Escàs de veure també és el còlit gris (Oenanthe oenanthe), un al Pla de Martís el 3/XI (JBX). Arriben els primers hivernants com les 28 fredelugues a Martís el 26/XI (JBX) i les dues arpelles pàl·lides (Circus cyaneus) del 3/XI (JBX, XHX).

Finalment el desembre, ocells hivernants: 2 durbecs (C. coccothraustes) a Esponellà al riu Fluvià el 10 i 18/XII (CFQ, OBC), 1 pinsà mec (Fringilla montifringilla) a Serinyà el 4/XII (SCI), un pardal roquer (Petronia petronia) al Pla de Martís el 18/XII (OBC), la griva cerdana (Turdus pilaris) a Palol de Revardit el 10/XII (JBX, XHX), una merla d’aigua  (Cinclus cinclus) a Les Anglades de Vilert el 18/XII (OBC). Molt interessant la troballa d’un picot negre (Dryocopus martius) a la Resclosa de Serinyà el 18/XII (FXM, JSX, OBC i JMM) i de la gavina cendrosa (Larus canus), primera cita per la comarca del Pla de l’Estany, 3 exemplars el 18 i 19/XII al Pla de Martís (FXM, JSX, OBC i JMM, SCI). També 8 daurada grossa (Pluvialis apricaria) el 14/XII al Pla de Martís (JBX) i 30 grues el 22/XII a les Anglades de Vilert (HOX).

Pel que fa a mamífers podem destacar les diverses d’una daina (Dama dama) a la comarca, registrada el 1/IX a Fontcoberta (XHX), de ratbuf (Arvicola sapidus) 1 al front d’Estany el 4/X (NVC); i una llúdriga (Lutra lutra) al Serinyadell (JRX) el 4/XI.

Observadors del noticiari de fauna: CFQ: Carles Feo; FTM: Fran Trabalón; JBX: Joan Bohigas, FXM: Francesc Xavier Macià; HOX: Holger Oeding, JMM: Jose Maria Mompart; JRX: Josep Roura, JSX: Jose Soria, NVC: Neus Vila; OBC: Oriol Baena; ORP: Oscar Roca; SCI: Sergi Castillo, XVP: Xavi Vila