diumenge, 21 de febrer de 2010

Finalitzen les sessions d'anellament d'hivern de La Puda
Amb les dues últimes sessions d'anellament d'ocells dels dies 6 i 20 de febrer finalitzen els anellaments del projecte Sylvia d'hiverna  la Puda.

Entre l'any 2000 i 2009-10 s'han fet 10 anys d'anellaments hivernals, de 5 sessions cada hivern. Enguany ha estat el pitjor de tots en captures, unes 130.
Algunes espècies han disminuit significativament i presenten les dades pitjors de tota la sèrie de 10 anys com el tallarol de casquet, pit-roig, merla, el tord, un altre grup importants d'ocells s'han mantingut, alguns fins i tot augmentat i amb valors màxims com la mallarenga carbonera i el rossinyol bord. Destaquen per sobre de tot les captures de tord ala roig (Turdus iliacus) (Imatge de l'entrada, tord ala-roig anellat el 2009 a la Puda, C. Feo), 5 captures, que són el màxim en un any, de fet només se n'havien agafat 17 en els 9 anys anteriors, i després destaca el primer anellament d'una becada (Scolopax rusticola) a la Puda.

Les dues últimes sessions han estat marcades per les gelades, la primera, i la pluja les segones, que han inundat tota la zona d'anellament. Una de les raons de la baixa captura podria ser la manca de fruits, ja que altres anys hi havia molt més fruit de piracant, un arbre de jardí introduit a la zona. Sort que les heures han pogut oferir aliment alternatiu a tords i merles els últims dies d'hivern.

Captures del 6 i 20 de febrer, 15 i 31 individus

Mallerenga cuallarga      3 - 0
Tallarol de casquet        3 - 0
Pitroig                          2 - 5
Merla                           1- 6
mallerenga blava           1 - 0
mallerenga carbonera    1 - 5
tord ala-roig                  1 - 4
pinsà                            1 - 3
raspinell                        1 - 1
Rossinyol bord             1 - 3
tord comú                    0 - 2
cargolet                       0 - 1
Bruel                           0 - 1