dimecres, 27 de maig de 2009

Campanya d'anellament d'ocells a la Puda

Des de primers de maig que ja s'han fet tres sessions d'anellament d'ocells a l'estació ornitològica de la Puda.
El primer dia d'anellament la zona estava tota inundada per 10-30 centímetres d'aigua de les intenses pluges de l'abril. Ara ja està tot sec i la vegetació i els mosquits son els dominadors de l'espai. Les captures han anat disminuint des dels 30 captures del primer dia a les 9 de l'últim.

Resum de les captures

Espècie + 2 de maig+17 de maig + 23 de maig
Merla...............................7 - 8 - 4
Reitit................................6 - 4 - 2
Rossinyol bord................2 - 1 - 1
Rossinyol comú...............2 - 0 - 0
Mallerenga carbonera...4 - 0 - 0
Raspinell..........................2 - 2 - 2
Mallarenga cuallarga.....2 - 0 - 0
Cargolet...........................2- 0 - 0
Boscarla de canyar.........1- 0 - 0
Bruel.................................1 - 1 - 0
Tallarol capnegre............1- 0 - 0
Tallarol de casquet.........0 - 0 - 1
Picot garser gros.............0 - 1 - 0

Les activitats han comptat amb la participació de voluntaris de Limnos.